ضوابط و شرایط استخدام نيروی انسانی در صنعت نفت

2

پاراف ضوابط و شرایط استخدام نيروی انسانی در صنعت نفت : دكتر سلحشور، معاون توسعه منابع انساني وزارت نفت مطالبات مرتبط با شيوه‌هاي استخدام در صنعت نفت را يكي از درخواست‌هاي اصلي كاركنان صنعت نفت در جريان بازديد از مناطق عملياتي و ستادي دانست و گفت: به اين منظور ضوابط و دستورالعمل استخدام نيروي انساني در صنعت نفت تهيه و مورد موافقت وزير نفت قرار گرفته است.

ضوابط و دستورالعمل كلي جذب و استخدام نيروي انساني در صنعت نفت

دكتر سلحشور در ادامه با تاكيد بر اهميت انتخاب نيروي انساني مستعد و كارآمد و برقراي شرايط و فرصت‌هاي برابر استخدام از طريق فراخواني همه متقاضيان واجد شرايط براي شركت در آزمون‌ها و تحقق شايسته‌گزيني در صنعت نفت به تشريح برخي كليات ضوابط و دستورالعمل جذب و استخدام نيروي انساني شايسته و اصلح در صنعت نفت پرداخت:

شرايط سني

به طور كلي حداكثر سن براي ورود به آزمون براي مقطع كارداني 26، كارشناسي 30 و كارشناسي ارشد و بالاتر 34 است. در اين زمينه درخصوص مدت زمان خدمت سربازي، مدت سابقه كار تمام وقت كاركنان قراردادي، سابقه كار مفيد و مرتبط با شغل خارج از صنعت نفت كاركنان، داوطلبان بومي و ايثارگران تسهيلاتي در نظر گرفته شده كه البته با در نظر گرفتن آنها نيز نبايد در نهايت سن داوطلب براي مقطع كارداني از 32 و كارشناسي و بالاتر از 40 سال بيشتر شود.

شرط معدل

حداقل معدل همه داوطلبان استخدام براي مقاطع تحصيلي كارداني و كارشناسي 13 و مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري 15 است. در اين رابطه براي داوطلبان مقاطع كارداني و بالاتر كه تجربه كاري در واحدهاي تابعه صنعت نفت دارند، داوطلبان بومي، فرزندان ايثارگران و دانش آموختگان رشته‌هاي فني برخي دانشگاه‌هاي برگزيده كشور تسهيلاتي در نظر گرفته شده كه با وجود احتساب آن نبايد در مجموع معدل داوطلب براي مقاطع كارداني و كارشناسي از 12 كمتر و براي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري از 14 كمتر باشد.

شرايط مدرك تحصيلي

مدارك دانشگاهي براي شركت در آزمون‌هاي استخدامي قابل قبول است كه از طريق آزمون‌هاي سراسري دانشگاه‌هاي دولتي يا آزاد اسلامي، كسب شده باشد و يا از لحاظ علمي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي/ سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي باشد.

جذب و به كارگيري دانش آموختگان ممتاز دانشگاه ها

دانش آموختگان مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد دوره  روزانه و شبانه دانشگاه هاي دولتي (به غير از دانشگاه هاي پيام نور، غير انتفاعي و جامع علمي – كاربردي) با معدل كل حداقل 17 براي رشته هاي فني و 18 براي ساير رشته ها و براي دانش آموختگان مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي با معدل كل حداقل 17.5 براي رشته‌هاي فني و 18.5 براي ساير رشته ها، چنانچه در تاريخ ثبت نام براي استخدام، از تاريخ فارغ التحصيلي آنها بيش از سه سال نگذشته باشد، مي توانند به عنوان ممتاز براي گذراندن مراحل استخدام اقدام كنند.

مراحل، محتواي آزمون ها و ارزيابي

به طور كلي مراحل استخدام در صنعت نفت شامل برگزاري آزمون كتبي، آزمون‌هاي استعداد و ارزيابي روانشناختي، مصاحبه و انتخاب قبول شدگان است. در اين زمينه گذراندن مراحل گزينش و طب صنعتي نيز ضروري بوده و البته مرحله رسيدگي به شكايات نيز در نظر گرفته شده است.

2 دیدگاه ها

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید