ضوابط و شرایط استخدام ایثارگران متقاضی شغل

0
بنیاد شهید و امور ایثارگران
بنیاد شهید و امور ایثارگران

پاراف ضوابط و شرایط استخدام ایثارگران متقاضی شغل : حجت الله امانی، مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید گفت: چنانچه مجوزی بابت استخدام از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای دستگاه ها داده شود، بنیاد شهید 25 درصد سهمیه دارد و می تواند جانبازانی که فاقد شغل و متقاضی هستند را به استناد ماده 21 قانون جامع به آن سازمان معرفی کند.

وی ادامه داد: افراد واجد شرایط با اولویت های مختلف مثل فرزند شهید، جانباز و آزاده مشمول سهمیه 25 درصد هستند به شرط آن که شرایط استخدامی مثل مدرک تحصیلی و شرایط مناسب سنی و … را داشته باشند.

این مقام مسئول در بنیاد شهید گفت: با توجه به محدودیت ظرفیتی که برای استخدام وجود دارد، ما اولویت بندی کرده ایم که افرادی که نوعی حقوق بگیر هستند در رده های بعدی قرار گیرند و از بیکارهای محض استفاده کنیم.

وی همچنین گفت: وقتی که بیکارهای محض ما به استخدام درآمدند، به سراغ اولویت های بعدی رفته و از مشمولان و واجدین شرایط آن ها که درصد جانبازی بیشتر یعنی 25 درصد و بالاتر دارند استخدام به عمل می آوریم.

امانی ادامه داد: ما تلاش داریم که زمینه اشتغال را برای بیکاران محض واجد شرایط فراهم کنیم و اگر تمامی آن ها مشغول شدند، اولویت های بعدی همسر شهید، همسر جانباز 25 درصد و بالاتر، همسر آزاده یک سال اسارت و بالاتر و در درجه های بعدی خواهر و برادر شهید خواهند بود.

ضوابط و شرایط استخدام ایثارگران متقاضی شغل

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here