کوچ بازنشستگان بانک مرکزی به خانه!

0

پاراف کوچ بازنشستگان بانک مرکزی به خانه! : ماه‌های گذشته بود که ولی الله سیف در تصمیمی نسبت به امضای حکم بازنشستگی تعدادی از مدیران و معاونان بانک مرکزی اقدام و مدیران جوانتری را جایگزین آنها کرد.

این سیاست یکبار دیگر در هفته های اخیر در دستور کار رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته است، چراکه به تازگی سیف حکم بازنشستگی تعدادی از مدیران کل بانک مرکزی را امضاء کرده که از جمله آنها بازنشستگی مجید صنیعی مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی است.

با حکم رئیس کل بانک مرکزی بعد از بازنشستگی صنیعی، امیر شکری مسئولیت سازمان تولید و اسکناس و مسکوک این بانک را برعهده گرفته است. بازنشستگی صنیعی یک سال قبل باید اتفاق می افتاد اما رئیس کل بانک مرکزی حکم وی را برای یکسال تمدید کرده بود.

همچنین سیف با امضای حکم بازنشستگی حسین حبیبی معاون پارلمانی و حقوقی بانک مرکزی فرد دیگری به نام نقره کار شیرازی را جایگزین وی کرده است. گفتنی است که رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای ورود به این بانک حکم حبیبی را برای یکسال تمدید کرده بود که ظاهراً نظر سیف بر تمدید مجدد حکم وی نبوده است.

یکی دیگر از احکام بازنشستگی که توسط رئیس کل بانک مرکزی به امضاء رسیده مربوط به رضا سراج مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی است، سراج 30 سال در اداره روابط عمومی بانک مرکزی خدمت کرده و در ماه جاری بازنشسته شد.

رئیس کل بانک مرکزی تصمیم گرفته تا محمدعلی کریمی را بعنوان جایگزین سراج در روابط عمومی بانک مرکزی انتخاب کند؛ کریمی پیش از این مدیریت روابط عمومی صندوق توسعه ملی را برعهده داشته است.

گفتنی است زمانی نیز از معاملات ریالی بانک مرکزی خداحافظی کرده و جای خود را به مسعود رحیمی داده است. ضمن آنکه با حکم رئیس کل بانک مرکزی سرانجام مدیر سازمان روش‌های این بانک انتخاب شده و این حکم برای منصور معنوی پور خورده است.*تسنیم.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید