کسری معیشت کارگران بیشتر شد!

1

پاراف خبر کسری معیشت کارگران بیشتر شد! : محاسبات جدید نشان می‌دهد کسری معیشتی امسال خانوار تا ۳۴۰هزارتومان است و این فاصله را باید کارفرمایان پر کنند؛ علاوه بر این، دولت باید در سال۹۴ حمایت‌های مستقیمی را از معیشت کارگران داشته باشد.

فرامرز توفیقی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌جاری در برخی موارد مانند مسکن قیمت‌ها ۱۷درصد رشد داشته و از سویی قیمت اقلام خوراکی نیز ۱۶درصد افزایش یافته است.

این مقام مسوول کارگری با تاکید بر افزایش ۱۹۲هزارتومانی هزینه‌های سبد خانوار گفت: بنابراین ۱۸۰هزارتومان در بخش مسکن و ۸۰هزارتومان نیز در بخش درمان افزایش هزینه داریم و در نهایت رقمی به میزان ۳۴۰هزارتومان خواهد شد.

نماینده کارگران در شورایعالی کار تصریح کرد: درباره مسکن، دولت در اصول متعدد قانون‌اساسی مکلف است در این زمینه اقداماتی را انجام دهد چون درصد بالایی از هزینه‌های کارگران مربوط به مسکن است.

مشاورعالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهار کرد: باید بررسی کنیم که اگر دولت سقف معافیت مالیاتی را در سال آینده یک‌میلیون‌و۱۵۰هزارتومان در نظر گرفته، چنددرصد کارگران در حال حاضر با اضافه‌کاری‌های خود این رقم را دریافت می‌کنند.مهر.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here