بخشنامه الزام بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها

0

پاراف بخشنامه الزام بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها : خبرگزاری تسنیم: پیشگیری از حوادث در قانون دیده شده و بر رعایت قوانین کار در محیط های کاری توسط کارگر و کارفرما نیز تاکید شده است.اگر ایمنی،‌ آموزش و نظارت در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی رعایت شود به منزله کاهش حوادث ناشی از کار است.

هدف از تدوین این آئین نامه ارتقای سطح ایمنی در کارگاه های مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران است و علاوه بر این اهدافی چون پیشگیری از حوادث ناشی از کار و صیانت از منابع انسانی و منابع مادی کشور در تدوین این آئین نامه مد نظر بوده است.

این بخشنامه شامل مواردی همچون  شرح وظایف مسئول ایمنی و همچنین با تأکید بر به کارگیری افراد شایسته و واجد صلاحیت است.

این آیین نامه مشتمل بر ۹ ماده و ۹ تبصره به استناد مواد ۸۵، ۸۶، ۹۱ و ۱۷۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران درجلسه مورخ ۱۳۹۴.۰۱.۳۱شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۳۹۴.۰۲.۱۶به تصویب مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.

بخشنامه فوق الذکر را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

بخشنامه الزام بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید