نحوه افزایش حقوق و بازنشستگی پیش از موعد

0

پاراف خبر نحوه افزایش حقوق و بازنشستگی پیش از موعد به نقل از ایرنا : نمایندگان مجلس دیروز تصویب کردند: افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی انجام می‌شود که تفاوت تطبیق در حکم حقوق، ثابت باقی بماند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس و در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایجه بودجه سال 94 تصویب کردند در تمامی دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفا و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌شود.

نمایندگان همچنین تصویب کردند بازنشستگی پیش از موعد تمامی مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در دستگاه‌های اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تائید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد، قابل تامین و پرداخت است.

همچنین نمایندگان تصویب کردند که هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به‌عنوان عضو هیات مدیره غیر موظف شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی بویژه به‌عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می‌آیند، ممنوع است.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید