نتایج اولیه آزمون استخدامی سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام شد

0

پاراف نتایج اولیه آزمون استخدامی سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام شد : ادارات کل و مدیریت‌های درمان تأمین‌اجتماعی سراسر کشور به منظور طی سایر مراحل استخدامی به میزان دو برابر مجوزهای صادره حسب دستورالعمل‌های ذیربط با لحاظ جنسیت و شهر مورد تقاضا و با رعایت اولویت امتیاز مکتسبه از متقاضیان برای ارائه مدارک و مستندات مربوطه حسب مفاد مندرج در آگهی منتشر شده دعوت به عمل خواهند آورد.دعوت افراد برای مصاحبه از طریق شماره تلفن‌های (ثابت و همراه) که در فرم ثبت‌نام درج شده است صورت می‌پذیرد و نیازی به مراجعه حضوری یا تماس تلفنی نمی‌باشد.آندسته از متقاضیانی که اسامی آنان در لیست‌های اعلامی درج نشده است موفق به کسب حدنصاب مقرر نگردیده‌اند.
توجه:

ادارات کل و مدیریت های درمان سازمان در سراسر کشور به منظور طی سایر مراحل استخدامی صرفا به میزان دو برابر مجوزهای صادره از بین متقاضیان دارای حد نصاب، با رعایت اولویت امتیاز مکتسبه با لحاظ جنسیت و شهر مورد تقاضا برای ارائه مدارک و مستندات مربوطه حسب مفاد مندرج در آگهی منتشر شده دعوت به عمل خواهند آورد.
دعوت افراد برای مصاحبه از طریق شماره تلفن های (ثابت و همراه) که در فرم ثبت نام درج شده است صورت می پذیرد و نیازی به مراجعه حضوری یا تماس تلفنی نمی باشد.*اداره‌ کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here