ادغام بیمه های درمان و بازنشستگی به جای تجمیع بیمه ها

0

پاراف ادغام بیمه های درمان و بازنشستگی به جای تجمیع بیمه ها : علی حیدری، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، از ابلاغ سیاست های کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه طی چند روز گذشته خبر داد و گفت: بر اساس بند ۴۲ این سیاست ها تجمیع بیمه ها منتفی شده است.

بحث اصلی در حوزه برنامه ششم توسعه سیاست های کلی است که از سوی مقام معظم رهبری طی چند روز گذشته ابلاغ شده و بر اساس آن در بندهای ۴۰، ۴۱ و ۴۲ به مباحث مهم تأمین اجتماعی پرداخته است.

وی با اشاره به اینکه استقرار نظام جامع یکپارچه شفاف و کارآمد و چند لایه تأمین اجتماعی در بند ۴۰ سیاست های کلی تأکید شده است، گفت:

بحث نظام چند لایه یکی از مواردی است که سازمان درگیر آن است و به علت اینکه ما نظام چند لایه نداریم دولت هاو مجلس های گذشته با نگاه حمایتی یک سری سرریزهای حمایتی و بیمه ای را به سازمان های بیمه گر اجتماعی تحمیل کرده اند و همین باعث بروز مشکلاتی شده است.

توانمندسازی و خوداتکایی اقشار و گروه های محروم در برنامه های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی گنجانده شده وچنانچه این افراد توانمند شوند وارد چرخه شاغلین شده و به حوزه تأمین اجتماعی اضافه خواهند شد.

حیدری به نکته مهمی که در بند ۴۲ سیاست ها درج شده اشاره کرد و گفت:

بحث ارتقا کیفیت و اصلاح ساختار بیمه های تأمین اجتماعی پایه برای آحاد مردم در سیاست های کلی تأکید شده و نکته ای که وجود دارد ملازمت بخش بیمه درمان و بیمه های بازنشستگی است ، به طوری که عنوان شده بیمه های پایه شامل بیمه درمان و بیمه بازنشستگی نیز می شوند و باید برای آحاد مردم تأمین شوند .

وی به تجمیع بیمه ها اشاره کرد و گفت: طبق بند ۴۲ سیاست های کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه، تجمیع بیمه ها عملا منتفی شده و ساختار بیمه های تامین اجتماعی پایه شامل بیمه درمان، بازنشستگی و از کارافتادگی برای آحاد مردم جامعه است.

وی ادامه داد : در سال های گذشته بیمه بازنشستگی جدا از بیمه درمان بوده مانند بیمه روستاییان و عشایر که جدایی این دو بیمه باعث شده تا خیلی از افراد از بیمه بازنشستگی محروم شوند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here