قانون تفسیر تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و ماده21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

0

پاراف  قانون تفسیر تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و ماده21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران : بر اساس موضوع استفساریه، چنانچه جانباز در پست مدیریتی یا سایر عناوین شغلی که بالاتر از شرایط احراز شغلی وی باشد، خدمت کرده باید پست سازمانی ستاره دار همطراز همان شغلی که خدمت کرده ایجاد شود و اگر جانباز مدتی در پست سازمانی(اعم از مدیریت یا سایر عناوین شغلی) در محل ماموریت خدمت کرده باشد، ایجاد پست همطراز برای ماموران با دستگاه متبوع اصلی مستخدم است.این قانون در تاریخ 16/2/1393از سوی دکتر حسن روحانی؛ رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.

تبصره (3) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند نسبت به ایجاد پست (‌شغل) سازمانی همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام‌کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می‌شوند با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذی‌صلاح مربوط‌اقدام کنند.

نکاتی در مورد ماده21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران:

کارشناس اشتغال – اگر مطابق گفته رئیس جمهور محترم لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران به مرحله اجراء و عمل درآید بنظر می رسد الویت اصلی اجرای- فصل چهارم– تسهیلات اداری و استخدامی ضروری است زیرا اجرای این فصل از قانون می تواند مشکل اشتغال بسیاری از فرزندان ایثارگر را مرتفع کند .

البته ویژگی این قانون باقوانین قبلی تسری سهمیه استخدامی 25% به برادران و خواهران شهدا و همسران جانبازان بیست و پنج درصد به بالا می باشد که امیدواریم بااجرای کامل ماده 21 و تبصره 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بخش زیادی از ایثارگران جذب دستگاه ها شوند.

ماده 21 – کلیه دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد(25%) از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود أخذ می نمایند به خانواده های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت، اسرا وخواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و آزادگان کمتر از یک‌سال اسارت اختصاص دهند.

تبصره 1- آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان ازکار افتاده کلی، آزادگان از کارافتاده کلی و فرزندان آنان که علاوه بر سهمیه استخدامی این ماده با کسب حدنصاب قبولی و امتیازات لازم در آزمون‌های استخدامی پذیرفته شوند می توانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند گردند.

تبصره 2 – کلیه دستگاه های مشمول این قانون موظفند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی استخدام یکی از فرزندان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نمایند.

تبصره 3 – کسب حداقل هشتاد درصد (80%)حد نصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری الزامی است.رأی کمیسیون باشد، اقدام نماید.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here