طرح پرداخت حق فوق‌العاده ماموریت سفرهای خارج از کشور مقامات و کارکنان دولت

0

پاراف طرح پرداخت حق فوق‌العاده ماموریت سفرهای خارج از کشور مقامات و کارکنان دولت : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را درباره طرح پرداخت حق فوق العاده ماموریت سفرهای خارج کشور مقامات و کارکنان دولت اعلام کرد.

نماینده دفتر برنامه و بودجه این مرکز  اعلام کرد: طرح واجد اشکالاتی است که اجرای آن با مشکل مواجه می سازد و از سوی دیگر قوانین و مقررات کنونی مربوط به ماموریت های سفرهای خارج کشور را بلاتکلیف گذارده است و مشخص نیست آیا قوانین حاضر نسخ شده اند یا اینکه کماکان لازم الاجرا محسوب می شوند.
همچنین طرح حاضر، راهکار کاهش هزینه های عمومی را صرفا در کاهش میزان فوق العاده ماموریت یافته است، حال آنکه یکی از راهکارهای کنترل هزینه های پرسنلی، کاهش مبلغ حق ماموریت است.

البته راهکارهای دیگری نیز در این زمینه وجود دارند از جمله حذف سفرهای غیرضروری مقامات و کارکنان دولت و گسترش دامنه شمول قوانین و مقررات عمومی نظیر قانون نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت به دستگاه هایی است که به دلایل مختلف از شمول اجرای قوانین و مقررات عمومی خارج شده اند.

همچنین تعمیم مقررات تصویبنامه مربوط به دستگاه های دولتی، قوه مقننه ، قوه قضاییه ، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی است و … است که این امر می تواند در این زمینه بسیار تاثیرگذار باشد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here