مقایسه حقوق سال ۹۲ کارکنان دولت با هشت سال پیش

1

پاراف گزارش  مقایسه حقوق سال ۹۲ کارکنان دولت با هشت سال پیش  : تعیین و برقراری فوق العاده سختی محیط کار برای متصدیان مشاغل در محیط سخت، تعیین و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور برای کاهش سنوات خدمت متصدیان این مشاغل و ساماندهی امور پرداخت و جبران خدمات کارکنان شرکتی و قراردادی شاغل در دستگاه های اجرایی به منظور ایجاد هماهنگی و تعادل در حقوق و مزایای این افراد از اقدامات دولت احمدی نژاد در برقراری عدالت در نظام پرداخت است.

متوسط پرداخت ها در دستگاه های دولتی در سال ۱۳۸۴ مبلغ ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال بوده است که در سال ۱۳۹۲ به ده میلیون و ۵۰۰ هزار ریال افزایش یافته است

به گزارش شبکه ایران به نقل از  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، دولت دهم طی ۸ سال گذشته برای برقراری عدالت در نظام پرداخت  و رفع مشکلات کارمندان ایثارگر در امور اداری و استخدامی، رفع ابهامات ضوابط و مقررات ایثارگران در قانون برنامه پنجم توسعه، بررسی و شفاف سازی چگونگی اجرای ماده ۴۴ قاون برنامه پنجم توسعه در مورد اعطای تسهیلات به ایثارگران، بررسی و تهیه و تدوین پیش نویس مصوبه افزایش حقوق سالیانه کارمندان دولت متناسب با نرخ تورم به منظور حفظ قدرت خرید آنها گامهای موثری برداشته است.

 بنا براین گزارش، متوسط پرداخت ها در دستگاه های دولتی در سال ۱۳۸۴ مبلغ ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال بوده است که در سال ۱۳۹۲ به ده میلیون و ۵۰۰ هزار ریال افزایش یافته است.شبکه ایران.

مقایسه حقوق سال ۹۲ کارکنان دولت با هشت سال پیش

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید