اعلام شرایط بیمه تامین اجتماعی شاغلان کسب و کار خانگی

0

پاراف اعلام شرایط بیمه تامین اجتماعی شاغلان کسب و کار خانگی : مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی سیروس نصیری اعلام کرد : در اجرای بند ۵ ماده ۷ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۲۲/۲/۸۹ مجلس شورای اسلامی و ماده ۹دستورالعمل اجرایی مربوطه مصوب۲۳/۸/۸۹ ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی شاغلان کسب و کار خانگی اعم از مستقل، پشتیبان و افراد تحت پوشش در صورتی که مشمول مقررات حمایتی خاص دیگری قرار نداشته باشند، از تاریخ ۲۳/۱/۹۰ مشمول مقرررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گرفته اند.

وی اظهار داشت: به استناد ماده ۲قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل آزاد صرفاً عضو یا اعضا خانواده که حائز شرایط مقرر در قانون و آئین نامه های مذکور باشند و در فضای مسکونی به کسب و کار خانگی اشتغال به کار دارند، مشمول این بخشنامه بوده و افراد غیر عضو خانواده از شمول مقررات مورد اشاره خارج هستند . همچنین مشمولین صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر از شمول ضوابط مورد نظر خارج بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط به صندوق یاد شده خواهند بود.

نصیری با بیان اینکه معرفی شاغلان کسب و کار خانگی توسط وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و یا واحدهای تابعه انجام می شود، گفت: حداکثر سن برای پذیرش درخواست و عقد قرار داد بیمه برای مردان وزنان به ترتیب ۵۰ و ۴۵ سال است که در غیر این صورت متقاضی می بایست ۲ برابر مازاد سنی مقرر دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی باشند.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: متقاضیان می توانند با انتخاب یکی از نرخ های ۱۴درصد، ۱۶درصد و یا ۲۰درصد، بر حسب نرخ مورد قرارداد از تعهدات قانونی بلندمدت شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت بهره مند شوند.

نصیری افزود: برخورداری از حمایت درمانی برای این قبیل از افراد در قالب بیمه پایه ایرانیان خواهد بود و بر اساس تبصره ۲ماده ۹دستورالعمل اجرایی مربوطه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی می بایست اعتبار موردنیاز بیمه درمان مشمولین را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و نسبت به پرداخت آن به سازمان بیمه گر اقدام کند.

وی ادامه داد: در صورتی که افراد معرفی شده با پرداخت حق سرانه درمان مقرر متقاضی بهره مندی از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی باشند، ارائه خدمات درمانی به آنان همانند سایر بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد میسر خواهد بود، در این صورت مشمولین می توانند با پرداخت حق سرانه درمان مصوب برای خود و هر یک از افراد تحت تکفل قانونی، با دریافت دفترچه درمانی از تمامی امکانات مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات تشخیصی، درمانی و دارویی طرف قرار داد این سازمان استفاده کنند.

همچنین میزان سهم بیمه شده از هزینه درمان که فرانشیز نامیده می شود، برای خدمات پزشکی سرپایی ۳۰ درصد و برای خدمات درمانی بستری ۱۰ درصد است.مهر.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید