نحوه شکایت کارمندان و کارکنان دولت به دیوان عدالت اداری

کارمندان و کارکنان دولت ، اصولا زمانی دست به شکایت از اداره محل کار خود به دیوان عدالت اداری می برند که فکر میکنند حقی از آنها ضایع شده و اداره محل کار نیز به حق آنها توجه نکرده و حق و حقوق آنها را اعمال نمیکند.اما آیا کارمند میتواند به صرف اینکه فکر میکند حقی از او ضایع شده اقدام به شکایت نماید!؟ وقت خود ، دستگاه و دیوان را تلف نماید!؟

به گزارش هم‌رده، همه کارمندان و کارکنان دولت باید بدانند که دستگاهها ذهنیت مثبتی در خصوص شکایت کارمندانشان در دیوان عدالت اداری بر علیه خودشان ندارند. پس بنابراین بی خود و بی جهت نباید دست به شکایت برد. ما به شما خواهیم آموخت که چه رفتاری در پیش بگیرید که کمترین هزینه و بیشترین منفعت را برای شما داشته باشد.این را همیشه به یاد داشته باشید که برای شکایت همیشه وقت هست.

حالا چه باید کرد:

 • ابتدا با مطالعه قوانین،پرس و جو ، مشاوره مطمئن شوید که حق با شماست و دستگاه به نمایندگی از دولت حقی از شما ضایع نموده است.
 • با استفاده از روشهای مصالمت آمیز و دوستانه ، استفاده از ریش سفید و بزرگتر و یا هر روش دیگری که بوی لطافت و مهربانی و صلح و سازش بدهد سعی کنید حق خود را دریافت نمایید.
 • اگر حق احقاق نگردید ، بصورت غیر رسمی با دستگاه خود ، واحدهای تابعه بالاتر تا وزارخانه و در صورت لزوم سایر دستگاهها صحبت کرده تا متوجه شوید گیر کار کجاست ودر واقع چه چیز باعث میشود که شما نتوانید به حقتان برسید.پس از آنکه کاملا دریافتید که موضوع از چه قرار است ، بصورت کتبی درخواست ( و نه شکایت) خود را جهت برقراری حق با ذکر مستندات به محل کار خود ارائه نمایید.اگر نتیجه حاصل نشد ، درخواست دیگری را با ذکر مستندات به واحد تابعه بالاتر ارائه نمایید و این کار را تا وزارت خانه یا واحد مرکزی دستگاه ادامه دهید.در طول مکاتبات نیز به مکاتبه قبلی با دستگاه پایینتر اشاره نمایید. بخشی از کارمندان در طول این فرایند به حق خود خواهند رسید.
 • در صورتیکه تا این مرحله به نتیجه نرسیدید ، کلیه مستندات به دست آمده و مکاتبات انجام شده با دستگاهها را جمع آوری کرده و انها را ضمیمه یک برگ اظهارنامه دیوان عدالت اداری نمایید.متن شکایت خود را بصورت مستند و گویا و خلاصه وارد اظهارنامه نمایید.از ارائه جملات توصیفی و احساسی خودداری نمایید.سعی کنید با ذکر مستندات و قوانین و مقررات تنها به احقاق حق خود و اینکه دستگاه با چه دلایلی آن را رد نموده است بپردازید.

مدارک و مستندات مورد نیاز:

کامل بودن و محکم بودن مستندات در اقناع دستگاه و دیوان به جهت احقاق حق بسیار مفید است.بنابر این صرف وقت و حوصله در این مرحله و تمام مراحل بعد ضروری است.بناربراین می بایست موارد زیر را تهیه نمایید:

 • مستند اصلی که بر اساس آن اطمینان حاصل کرده اید که حقتان ضایع شده است.
 • مستندات فرعی،مشابه و یا موازی که در جهت اثبات مستند اصلی مفید خواهند بود.
 • جستجو و در صورت وجود دست یابی به رای مشابه دیوان در زمینه مورد شکایت
 • جستجو و در صورت وجود دست یابی به کارمندی که در نقطه دیگری از این حق استفاده نموده است.

یادآوری: کارمندان و کارکنان دولت باید توجه داشته باشند که پس از تهیه مستندات می بایست مراحل بالا را طی نمایند و بسته به نظر و میزان استحکام مستندات ممکن است در هر مرحله به حق خود رسیده و دیگر نیازی به شکایت نباشد.

راهنمای طرح داد خواست در دیوان عدالت اداری:

الف: راهنمای طرح داد خواست در دیوان عدالت اداری(براساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری):

برگ داد خواست:

۱-۱)بر اساس ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم داد خواست می باشد که باید به زبان فارسی بر روی برگه های مخصوص چاپی تنظیم شود. تهیه برگ دادخواست مخصوص دیوان از طریق دفاتر پستی سراسر کشور یا دانلود از پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دیوان میسر است.

۲- درج مشخصات شاکی بر روی برگ دادخواست:

 • ۲-۱) اشخاص حقیقی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، شغل، تابعیت واقامتگاه (آدرس پستی شامل: نام استان-نام شهر-میدان-خیابان-کوچه-شماره پلاک و کد پستی؛ شماره پلاک باید به صورت صحیح درج گردد به طوریکه اعداد(۲و۳)و یا (۰ و۵) و(۶و ۴) با یکدیگر اشتباه نشوند. شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را درج نماید.
 • ۲-۲) اشخاص حقوقی: نام شرکت، شماره ثبت، نشانی اقامتگاه اصلی، شماره تماس و کد ملی دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد تعهد آور (طبق آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی)
 • ۲-۳) نام ونام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان.

۳-درج مشخصات طرف شکایت برروی برگ دادخواست:

 • ۳-۱) نام کامل دستگاه طرف شکایت (دستگاه های موضوع ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری).
 • ۳-۲) نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل خدمت مأمور دولت (در صورت امکان).

۴- درج موضوع شکایت وخواسته برروی برگ دادخواست:

موضوع شکایت و خواسته می بایست صریح و منجز باشد. حتی الامکان از طرح خواسته های متعدد در ضمن یک دادخواست که با یکدیگر ارتباط ندارند خودداری شود.

۵- درج شرح و متن شکایت برروی برگ دادخواست:

 • ۵-۱)از نوشتن متن های طولانی اجتناب شود و مطالب به صورت خلاصه، بدون ابهام و عاری از خط خوردگی و غلط املایی باشد و پس از حروف چینی(تایپ) ابتدا تصحیح و سپس به دیوان ارائه شود.
 • ۵-۲) امضاءیا اثر انگشت شاکی یاوکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست باشد.

۶- ارائه مدارک ودلایل مورد استناد:

 • ۶- ۱)دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد. (تذکر: کلیه مدارک و ضمائم قبل ازتحویل به دیوان به صورت حضوری و غیر حضوری، تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد.)
 • ۶-۲)برابر ماده ۲۰ قانون، رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد می بایست پیوست داد خواست شود و تصویر مدارک باید به وسیله دبیر خانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر داد گاههای عمومی دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی یا واحد های دولتی و عمومی تصدیق شود.

– در صورتی که مدارک در خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل باید در دفتر سفارتخانه یا کنسولگری یا دفتر نمایندگی ایران گواهی شود.

– در صورتی که تصدیق مدارک از سوی شاکی ممکن نباشد یا شاکی نتواند تصویری از آنها را ارایه نماید ذیل داد خواست ذکر نماید تا برابر تبصره ۲ ماده فوق اقدام گردد.

 • ۶-۳) تصویر شناسنامه وکارت ملی
 • ۶-۴) ارائه آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شرکت ها، پروانه تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.
 • ۶-۵ )درصورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.
 • ۶-۶)هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد باید تصویر مصدق مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.
 • ۶-۷) شاکی می تواند به وکلای پایه یک دادگستری وکالت بدهد. در این صورت لازم است در وکالتنامه رسمی تنظیمی، حدود اختیارات وکیل، زمان و مدت وکالت، موضوع وکالت مبنی بر طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ، پیگیری آن و نیز وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف از شکایت به صراحت درج شده باشد.

– کارآموزان وکالت با معرفی وکیل سرپرست(پایه یک دادگستری) می توانند در دیوان وکالت نمایند.

۷-پرداخت هزینه دادرسی

 • ۷-۱) الصاق صدو پنجاه هزار(۱۵۰۰۰۰) ریال تمبر دادگستری بر روی صفحه اول داد خواست اصلی در مرحله بدوی و سیصد هزار (۳۰۰۰۰۰) ریال بر روی داد خواست تجدید نظر خواهی ونیز دادخواست اعاده دادرسی الزامی است.
 • ۷-۲) هزینه تصدیق هر یک از مدارک و اوراق پیوستی ده هزار(۱۰۰۰۰) ریال تمبر داد گستری بوده که بایستی بر روی آنها الصاق گردد.

۸- رعایت مهلت تقدیم داد خواست:

 • ۸-۱)مهلت تقدیم دادخواست راجع به آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. مراجع مزبور مکلفند دررأی یاتصمیم خودتصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است .
 • ۸-۲)در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آنرا بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی و در مواردیکه به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است.

۹-تحویل دادخواست:

 • ۹-۱) پس از تنظیم دادخواست برگ دادخواست، وضمایم می بایست از طریق پست سفارشی به دبیر خانه دیوان یا دفاتر نمایندگی دیوان مستقر در دادگستری مراکز استانها تحویل شود.
 • ۹-۲)تاریخ ثبت داد خواست در دبیر خانه دیوان یا دفاترنمایندگی مستقر در مراکز استان ها در صورت مراجعه حضوری یا تاریخ تسلیم آن به پست سفارشی در صورت ارسال از طریق پست ،تاریخ تقدیم داد خواست محسوب خواهد شد.
 • ۹-۳) در صورت مراجعه به دبیر خانه مرکزی دیوان در تهران( به نشانی:بزرگراه ستاری شمال، خیابان مخبری، نبش ایران زمین ) یا دفاترنمایندگی دیوان واقع در دادگستری مراکز استانها رسیدی شامل: شماره رهگیری ۱۶رقمی ، تاریخ تقدیم داد خواست و نیز شماره رمز به شما ارائه می شود .
 • ۹-۴) پس از تعیین شعبه، “شماره پرونده ۱۶ رقمی” و “شعبه رسیدگی کننده” از طریق پیامک به شماره همراه درج شده در برگ دادخواست ارسال می شود که با توجه به غیرحضوری بودن رسیدگی در دیوان نگهداری از رسید و پیامک مشخصات پرونده تقدیمی به منظور پیگیری روند پرونده از طریق تلفن گویا (به شماره ۵۱۲۰۰) یا پایگاه اطلاع رسانی دیوان ضروری می باشد.
 • ۹-۵)در صورت تقدیم داد خواست به صورت پستی،می توانید با شماره ۵۱۲۰۰ تماس حاصل نموده یا با ارسال پیامک به ۵۰۰۰۲۹ از شماره ۱۶ رقمی و رمز پرونده خود مطلع شوید.

۱۰-درخواست صدور دستور موقت:

 • ۱۰-۱) چنانچه شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.
 • ۱۰-۲) چنانچه تقاضای صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی صورت گیرد باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست .

۱۱-به سوال صدر داد خواست “آیا تا کنون سابقه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را داشته اید؟ “صادقانه پاسخ دهید.

ب:مدارک لازم جهت طرح دادخواست در دیوان بر اساس اهم دستگاه های اجرایی طرف شکایت:

۱-مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها:

 • ۱-۱)تصویر آراء کمیسیون ماده صد (بدوی و تجدیدنظر) یا آراء صادره از سایر کمیسیون های شهرداری نظیر کمیسیون ماده ۷۷
 • ۱-۲) گواهی قطعیت رای در مورد رای کمیسیون بدوی ماده صد در صورتی که به آن اعتراض نشده باشد.
 • ۱- ۳)تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت (نقل و انتقالات سند)
 • ۱- ۴)تصویر کلیه صفحات پروانه ساختمان.

۲)مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش:

 • ۲-۱)موضوع خواسته هزینه سفر: تصویراحکام کارگزینی مربوط به نقل و انتقال شاکی(حکم کارگزینی مبدا ومقصد).
 • ۲-۲) موضوع اخراج از محل خدمت : تصویرحکم اخراج به انضمام ابلاغیه رای، تصویر حکم کارگزینی، تصویر رأی قطعی بدوی یا تجدیدنظر صادره از هیأت رسیدگی به تخلفات اداری.
 • ۲-۳) موضوع خواسته تبدیل وضعیت استخدامی: تصویرآخرین حکم کارگزینی، گواهی میزان ساعات تدریس در هفته به تفکیک سال، از ابتدای خدمت تا تاریخ جاری.

تذکر: کارکنان غیر ستادی وزارت آموزش و پرورش، می بایست طرف شکایت خود را اداره کل استان محل خدمت یا استانی که آزمون استخدامی بر گزار نموده است قرار دهند.

۳)مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

 • ۳-۱) تصویر آراء هیات های تشخیص وحل اختلاف
 • ۳-۲) در صورتی که آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت، کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات برای شرکت ها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.
 • ۳-۳) در صورتی که رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذکور الزامی است.

۴)مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی:

 • ۴-۱) موضوع خواسته سنوات بازنشستگی: تصویرحکم بازنشستگی، مدارک پرداخت حق بیمه ، تصویر صفحه اول دفترچه بیمه
 • ۴-۲) موضوع خواسته احتساب سنوات خدمتی: گواهی اشتغال تمام وقت دولتی، تصویر حکم بازنشستگی(در صورت بازنشستگی)، مدارک پرداخت حق بیمه، تصویر صفحه اول دفترچه بیمه
 • ۴-۳) موضوع خواسته احتساب حق بیمه : رای صادره از هیأت تشخیص یا حل اختلاف اداره کار، در صورتی که شاکی در شرکت های خصوصی شاغل بوده است، حکم کارگزینی در صورتی که شاکی مستخدم دولت باشد،مدارک پرداخت حق بیمه
 • ۴-۴) موضوع خواسته مستمری از کارافتادگی: تصویر آراء کمیسیون های پزشکی (بدوی و تجدیدنظر)، مدارک پرداخت حق بیمه ، مدارک کارگزینی
 • ۴-۵) موضوع خواسته برقراری مستمری توسط وراث: گواهی انحصار وراثت، مدارک پرداخت حق بیمه توسط متوفی
 • ۴-۶) موضوع خواسته برقراری مستمری قطع شده وراث : مدارک پرداخت حق بیمه،ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری ، گواهی انحصار وراثت

۵) مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت دستگاه های نظامی و انتظامی:

 • ۵-۱) موضوع خواسته احتساب سابقه در مشاغل سخت و زیان آور: حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاکی
 • ۵-۲) موضوع خواسته پرداخت فوق العاده حق اشعه: تصویر حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد ، مستندات استحقاق شاکی
 • ۵-۳) موضوع خواسته اعتراض به آراء کمیسیون های اداری: تصویر آرای قطعی بدوی وتجدیدنظر، تصویر حکم کارگزینی که در آن رای کمیسیون مربوطه قید شده باشد، سایر مستندات
 • ۵-۴) موضوع خواسته اعاده به خدمت: مدارک مربوط به علت قطع رابطه استخدامی ، سایر مستندات

پ)مدارک لازم جهت ارائه دادخواست بر اساس مهمترین موضوعات مورد شکایت

 • ۱-اعتراض به آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری: تصویر مصدق رای قطعی بدوی و تجدیدنظر،مدارک استخدامی(احکام کارگزینی)
 • ۲- اعتراض به آرای به سازمان تعزیرات حکومتی: تصویر آراء بدوی و تجدیدنظر
 • ۳- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی: تصویرحکم کارگزینی، سایر مستندات مربوطه
 • ۴- اعتراض به آراء هیات های گزینش: تصویرآراء بدوی و تجدیدنظر
 • ۵- اعتراض به عدم پذیرش قبول شدگان در آزمون استخدامی دستگاههای دولتی: آگهی آزمون استخدامی،مدارک شرکت در آزمون – مدارک قبولی در آزمون
 • ۶- موضوعات مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری: تصویر حکم بازنشستگی ، سایر مستندات
 • ۷- اعتراض به اخراج از محل خدمت : مدارک استخدامی ، حکم اخراج یا ابلاغیه حکم
 • ۸-موضوعات مرتبط با مشاغل سخت وزیان آور: مدارک استخدامی ،تصویر حکم اخراج یا ابلاغیه حکم
 • ۹-درخواست فوق العاده حق اشعه: مدارک استخدامی، تصویر حکم اخراج یا ابلاغیه حکم ، تصویرحکم کارگزینی
 • ۱۰-اعتراض به آرای کمیسیون های اداری: مدارک استخدامی،تصویرحکم اخراج یا ابلاغیه حکم ،تصویرحکم کارگزینی
 • ۱۱-درخواست اعاده به خدمت: مدارک استخدامی ،تصویر حکم اخراج یا ابلاغیه حکم ، تصویرحکم کارگزینی
 • ۱۲- موضوعات مربوط به گمرک: اظهار نامه، ضمانت نامه بانکی ،سایر مدارک و مستندات
 • ۱۳- اعتراض به رای کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مستقر در استانداریها: تصویر رای کمیسیون ، سایر مستندات
 • ۱۴- اعتراض به اقدامات سازمان سنجش آموزش کشور: آگهی آزمون، مدارک شرکت در آزمون وقبولی در آن، سایرمستندات
 • ۱۵- اعتراض به آراء کمیسیونهای مالیاتی: تصویر آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر ، سایر مستندات
 • ۱۶- اعتراض به آراء کمیسیون نظارت وهیئت عالی نظارت اصناف: تصویر آرای صادره، مدارک مربوط به عضویت ، سایر مستندات
 • ۱۷- اعتراض به تصمیمات کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرح هادی روستایی مصوب سال ۱۳۷۱: مصوبه کمیسیون ، تصویر مصدق اسناد مالکیت ، سایر مستندات
 • ۱۸- اعتراض به نظر کمیسیون موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک ها: تصویر رای کمیسیون، تصویر مصدق مدارک مالکیت ، سایر مستندات
 • ۱۹- اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی: تصویر رای کمیسیون ، تصویر مصدق مدارک مالکیت، سایر مستندات
 • ۲۰- اعتراض به رای هیات های سه نفری موضوع مادتین ۱۹ و۲۰ قانون توزیع عادلانه آب: تصویر رای هیات سه نفری ، تصویر رای هیات پنج نفری ،تصویر مصدق اسناد مالکیت ، مستندات داشتن حقابه
 • ۲۱- اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه و نهر (طبیعی و سنتی) وسیل و مرداب و برکه طبیعی: آگهی مربوط ،رای کمیسیون ماده ۴ آئین نامه ، تصویر مصدق مدارک مالکیت ،سایر مستندات
 • ۲۲- اعتراض به آراء کمیته فنی موضوع «آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی»: تصویر رای کمیته فنی ، پروانه دفتر خدماتی ،سایر مستندات
 • ۲۳- اعتراض به نظر کمیسیون«درجه بندی و تغییر درجه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی»: تصویر مصدق رای کمیسیون، پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا،سایر مستندات
 • ۲۴- اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان: تصویر رای کمیسیون ، سایر مستندات

تذکر: در تمام موارد فوق علاوه بر مدارک و مستندات مذکور، رعایت شرایط عمومی جهت تشکیل پرونده ضروری است.

ت) راهنمای طرح داد خواست تجدید نظر خواهی از آرای شعب بدوی:

 • ۱)کلیه آرا شعب بدوی دیوان به در خواست یکی از طرفین یا وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنها،قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر می باشد.
 • ۲) اشخاص مقیم ایران می توانند ظرف ۲۰ روز و افراد مقیم خارج از ایران ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با تقدیم داد خواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیر خانه مرکزی یا دفاتر نمایندگی دیوان مستقر در دادگستری مراکز استان ها،تجدید نظر خواهی نمایند.
 • ۳)داد خواست تجدیدنظرخواهی باید روی برگه های چاپی مخصوص نوشته شود که در آن می بایست مشخصات و اقامتگاه تجدید نظرخواه ،شماره ،تاریخ رای تجدید نظر خواسته، شعبه صادر کننده رای تجدید نظر خواسته، تاریخ ابلاغ رأی ، دلایل و جهات تجدید نظر خواهی و سایر مواردی که درداد خواست بدوی لازم و ضروری است، رعایت و درج شود.

ج)راهنمای طرح داد خواست اعاده دادرسی:

 • ۱)داد خواست اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی با رعایت” موارد مربوط به تنظیم داد خواست بدوی” با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است به دبیرخانه دیوان یا دفاتر نمایندگی دیوان مستقر در دادگستری مراکز استان ها تقدیم می گردد .
 • ۲)هزینه دادخواست برابر هزینه تقدیم داد خواست به شعب تجدید نظر دیوان برابر دویست هزار ریال می باشد و طرح آن توسط شخص دیگری غیر از طرفین دعوی وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنان ممکن نیست .
 • ۳)جهات اعاده دادرسی به شرح ذیل است:

۳-۱) حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

۳-۲) حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

۳-۳) در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

۳-۴) حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

۳-۵) حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

۳-۶) پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

 • ۴)مهلت تقدیم داد خواست در مورد بندهای ۳-۱، ۳-۲و ۳-۳ ، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه و در مورد بندهای ۳-۴،۳-۵ و ۳-۶ ، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی می باشد

چ) شرایط جلب ثالث:

هرگاه شاکی ،جلب شخص حقیقی و یا حقوقی دیگر ی غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند می تواند به همراه داد خواست اولیه یا داد خواست جداگانه حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت داد خواست اصلی ،تقاضای خود را تسلیم دبیر خانه دیوان نماید و طرف شکایت نیز می تواند ضمن پاسخ کتبی داد خواست خود را با موضوع فوق تقدیم نماید .

ح)شرایط ورود ثالث:

هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعب دیوان برای خود حقی قایل باشد یا در محق شدن یکی از طرفین خود را ذینفع بداند می تواند با تقدیم داد خواست به دبیر خانه و یا رعایت اصول دادرسی دیوان وارد دعوی شود.

خ)اعتراض ثالث:

آرا شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع صادر شده باشد در صورتیکه به حقوق شخص ثالث خلل وارد شود ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض می باشد.

راهنمای اجرای احکام

اداره کل ابلاغ و اجرای احکام دیوان عدالت اداری که یکی از ادارات کل زیر مجموعه معاونت اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی می باشد در سال ۱۳۸۶ تشکیل و اداره ابلاغ و اداره جرای احکام از اداره های تابعه آن می باشد.

اداره ابلاغ:

اداره ابلاغ تحت نظر مدیر کل ابلاغ و اجرای احکام با ارسال به موقع اوراق قضایی از قبیل دادنامه، لوایح،دعوتنامه،اخطاریه ،احضاریه،در راستای بند ب ماده ۶۲ قانون دیوان عدالت اداری در حال انجام وظایف قانونی خود می باشد.

اداره اجرای احکام

هدف از اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری از ناحیه اشخاص رفع تعدی و تظلمات از مامورین با واحد های دولتی بوده و تا زمانی که رأی صادره قطعی و لازم الاجرا به نحو صحیح و کامل اجرا نشده باشد شاکی به حقوق خود نرسیده فلذا در جهت اجرای صحیح آرا قطعی و جلوگیری از تعلل سازمان طرف شکایت از اجرای رأی واحد اجرای احکام مطابق قانون مرقوم متناسب با حجم ورودی و موجودی پرونده با تشکیل چندین شعبه اجرای احکام و تعدادی دادرس وکارمند دفتری به تعداد لازم موضوع اجرای آرا صادره را مطابق قانون پیگیری می نماید .

ترتیب ارسال و رسیدگی پرونده به اجرای احکام:

مطابق ماده ۳۴ قانون مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۰۷ قانون مصوب سال ۱۳۹۰کلیه سازمانهای محکوم علیه مکلفند آرا صادره از دیوان را بلافاصله پس از ابلاغ اجرا نمایند. در صورت استنکاف طرف شکایت از اجرای رأی را مطابق ماده ۳۵ قانون سال ۱۳۸۵ چنانچه شاکی به شعبه صادرکننده رأی مراجعه و اظهار نماید که طرف شکایت از اجرای رأی صادره خودداری نموده پس از بررسی موضوع از طرف رییس شعبه و احراز استنکاف، پرونده به اجرای احکام ارسال و پس از ارجاع آن به یکی از شعب، موضوع اجرای رأی مطابق ماده ۳۶ و ۳۷ قانون پیگیری می شود ولی با اجرای قانون مصوب سال ۱۳۹۰و باستناد ماده ۱۰۸ آرا قطعی از شعب بدوی یا تجدید نظر بلافاصله پس از ابلاغ به اجرای احکام ارسال و پس از ارجاع آن به شعبه اجرای احکام مطابق مواد بعدی اقدامات اجرایی پیگیری می شود.

نحوه شکایت کارمندان و کارکنان دولت به دیوان عدالت اداری

دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری مستقر در استانها

شرح وظایف

 • راهنمایی و ارشاد مراجعان در جهت تکمیل فرم دادخواست – رفع نقص – پرداخت هزینه دادرسی ( ابطال تمبر ) و انجام سایر اقدامات قانونی ذیربط
 • دریافت دادخواست تنظیمی در برگه های مخصوص و پذیرش درخواستهای شاکیان.
 • ثبت اطلاعات دادخواست در سامانه نرم افزاری cms بر اساس دستورالعمل های ابلاغی از دیوان.
 • دریافت لایحه دفاعیه و سایر مدارک و مستندات از طرفین شکایت جهت تکمیل پرونده بموجب درخواست مرجع رسیدگی کننده در دیوان.
 • تصدیق تصویر یا رونوشت مدارک اراه شده توسط شاکی
 • ارسال دادخواست – درخواست و تمامی مدارک و مستندات دریافتی در اسرع وقت به دیوان. قزوین
 • پاسخگویی به مراجعان جهت پیگیری روند رسیدگی به پرونده.
 • ابلاغ اوراق قضایی صادره از دیوان ( واصل شده از طریق پست – نمابر – پست الکترونیکی و یا به هر طریق دیگر ).
 • انجام دستورات مقام قضایی در جهت اجرای احکام دیوان و پیگیری های لازم.
 • تهیه گزارش از علل عدم اجرای حکم و ارسال به دیوان ( در صورت اجرا نشدن حکم در موعد مقرر ).
 • انجام سایر امور محوله از سوی دیوان.

نشانی محل دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری مستقر در استانها

۱-دفتر استان اصفهان
اصفهان – فلکه صارمیه – ابتدای خیابان آتشگاه – رو به روی پمپ بنزین – مجتمع شماره ۲ دادسرای عمومی و انقلاب – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۷۷۲۵۷۲۱-۰۳۱

۲-دفتر استان گلستان
گرگان – خیابان شهید بهشتی -دادگستری شهرستان گرگان- دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۲۲۲۳۵۵۵-۰۱۷

۳- دفتر استان یزد
یزد – بلوار مدرس – نرسیده به بیمارستان شهدای کارگر – ساختمان جدید دادگستری کل استان یزد – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۸۲۶۷۶۱۴-۰۳۵

۴-دفتر استان گیلان
رشت -بلوار شهید مدرس-حد فاصل میدان امام حسین(ع) و میدان جانبازان -دادگستری کل استان گیلان-دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری- کدپستی : ۴۱۸۷۷۸۸۵۶۸۴
شماره تماس:۳۳۸۳۴۷۰۱-۰۱۳ ۳۳۸۵۵۱۹۲-۰۱۳

۵-دفتر استان خراسان رضوی
مشهد – خیابان مدرس–دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد(چهار طبقه)- طبقه همکف– دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس :۳۲۰۱۴۵۶۶ – ۰۵۱

۶- دفتر استان قزوین
قزوین- خیابان شهیدبابائی- جنب پارک الغدیر – دادگستری کل استان قزوین – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۳۶۷۷۰۲۹-۰۲۸

۷- دفتر استان همدان
همدان – خیابان بوعلی (سیزده خانه) – دادگستری کل استان همدان – طبقه سوم – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۸۲۶۸۱۸۷-۰۸۱

۸-دفتر استان کردستان
سنندج- میدان آزادی – مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستان سنندج – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۳۲۸۱۱۳۴-۰۸۷

۹-دفتر استان کرمانشاه
کرمانشاه- چهار راه ارشاد – بلوار بنت الهدی – جنب اداره محیط زیست -دادگستری کل استان کرمانشاه – طبقه همکف-دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۸۲۳۷۲۹۹-۰۸۳

۱۰-دفتر استان کهکیلویه و بو یر احمد
یاسوج – خیابان شهید منتظری- خیابان سردار ۵-ساختمان شماره ۲دادگستری -طبقه دوم واحد دو .دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۳۲۲۲۸۱۷-۰۷۴

۱۱-دفتر استان خراسان جنوبی
بیرجند – خیابان طالقانی۱۴-شورای حل اختلاف خراسان جنوبی طبقه اول دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۲۲۲۲۳۳۴-۰۵۶

۱۲-دفتر استان آذربایجان شرقی
تبریز – ابتدای سر بالایی خیابان ولی عصر -ساختمان شماره یک دادگستری کل آذربایجان شرقی-طبقه همکف دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۳۲۹۱۸۵۵-۰۴۱ ۳۳۳۸۶۳۳۷-۰۴۱

۱۳-دفتر استان کرمان
کرمان -چهارراه توحید (ارگ)ساختمان مرکزی داد گستری استان کرمان دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۱۲۲۶۳۶۹-۰۳۴ ۳۱۲۲۶۲۷۶-۰۳۴

۱۴-دفتر استان فارس
شیراز-خیابان ساحلی شرقی بالاتر از ترمینال کاراندیش-سمت راست ساختمان ابلاغ دادگستری فارس- طبقه دوم دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۲۲۵۸۳۰۹-۰۷۱ ۳۲۲۵۸۳۱۰-۰۷۱

۱۵-دفتر استان قم
قم- خیابان ساحلی -ساختمان دادگاه جزایی -طبقه اول دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس:۳۷۷۵۷۷۵۰-۰۲۵

۱۶-دفتر استان اردبیل
اردبیل-میدان بسیج- دادگستری کل استان اردبیل-طبقه اول -دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۳۷۳۱۶۶۱-۰۴۵

۱۷-دفتر استان سمنان
سمنان – بلوار قدس- دادگستری کل استان سمنان-طبقه همکف- دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۳۳۵۱۰۲۵-۰۲۳ (داخلی ۳۰۰)

۱۸-دفتر استان هرمزگان
بندر عباس- چهرراه مطهری – دادسرای عمومی و انقلاب -طبقه همکف-دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس : ۳۳۳۳۸۰۸۰-۰۷۶

۱۹-دفتر استان مرکزی
اراک خیابان هیپکو-پایین تر از مسجد حضرت زهرا (س)اداره کل داد گستری استان مرکزی -دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۳۱۳۴۷۷۲-۰۸۶

۲۰-دفتر استان سیستان و بلوچستان
زاهدان – خیابان آزادی-اداره کل دادگستری استان زاهدان – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس : ۳۳۳۱۹۶۲۰-۰۵۴

۲۱-دفتر استان آذربایجان غربی
ارومیه -خیابان مافی- مجتمع دادگاههای حقوقی- دفتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری
شماره تماس : ۳۲۳۴۹۰۰۱-۰۴۴ ۳۲۳۵۷۲۳۸-۰۴۴

۲۲-دفتر استان خوزستان
اهواز-کوی نبوت – مجتمع قضائی شهید باهنر- طبقه اول – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس : ۳۲۲۷۰۳۰۷-۰۶۱

۲۳-دفتر استان لرستان
خرم آباد – انتهای خیابان امام خمینی – دادگستری کل استان لرستان
شماره تماس: ۳۳۳۰۲۰۷۱-۰۶۶ ۳۳۳۱۵۴۸۱-۰۶۶

۲۴-دفتر استان چهار محال و بختیاری
شهرکرد-خیابان آیت اله کاشانی-ساختمان دادگستری شماره۱- طبقه اول-اتاق۲۳ و ۲۴
شماره تماس : ۳۳۳۴۸۲۲۳-۰۳۸

۲۵- دفتر خراسان شمالی
بجنورد-بین میدان دولت و بازرگانی روبروی مصلا- مجتمع قضائی شهید بهشتی- زیرزمین دفتر نمایندگی دیوان
تلفن تماس: ۳۲۲۴۷۳۶۲-۰۵۸

۲۶-دفتر استان زنجان
زنجان- بزرگراه ۲۲ بهمن- میدان سربازگمنام – دادگستری کل استان زنجان- طبقه همکف – اتاق ۱۳۱- دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۳۴۷۳۲۵۵-۰۲۴

۲۷-دفتر استان بوشهر
بوشهر- چهارراه دادگستری – مجتمع اداری دادگستری کل استان بوشهر – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس : ۳۳۳۳۶۲۸۶-۰۷۷

۲۸- دفتراستان البرز
کرج – عظیمیه – میدان طالقانی – دادگستری استان البرز- طبقه دوم – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس : ۳۲۵۱۹۰۸۲-۰۲۶

۲۹- دفتر استان ایلام
ایلام-بلوار آزادی- جنب دانشگاه علوم پزشکی – نرسیده به میدان کشوری- دادگستری کل استان ایلام – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس:۳۳۳۳۶۲۰۴-۰۸۴

۳۰- دفتر استان مازندران
ساری – خیابان مازیار – خیابان امیرکبیر- ساختمان شماره ۲ دادگستری کل استان – طبقه اول – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس : ۳۳۳۱۱۹۲۹-۰۱۱

13 نظرات
 1. زینب میرحسینی می گوید

  باسلام میرحسینی هستم سرپرست خانواده قراردادی با سابقه ۱۵ سال ب بالا با حقوق ۱۵۰۰امورمالیاتی خوزستان ب دومیلیون نمی رسه میتاجر و تورم بالا و… ۵۰ درصد ب رسمی وپیمانی اضافه شد اما ماباشرایط خاصی ک داریم هیچ ایتمی ب ما اضافه نشد لدا خواهشمندم دستورلازم را صادرفرمایید تابتوانیم ازمزایای رسمی وپینانی بهرمند شویم واموارات مالی خودرابگدرانیم تاحال هیچ اعمال ابلاع نشده زنان سرپرست درامورمالیاتی تبدیل وضعیت شوند باتشکر

 2. خسروحسن پور می گوید

  سلام حسن پورهستم بازنشسته وزارت بهداشت ودرمان استان بوشهر شهرستان بندرگناوه ،غرض از مزاحمت درمورد فوق العاده جذب هیئت امناء درحکم حقوقی بازنشستگان که از حکم حقوق کم شده ولی تعدادی از همکاران بازنشسته طی شکایت به دیوان رای گرفتن که به حکم حقوقی آنها برگرداندن ،برای آنها اعمال شده مگر وقتی حکمی اجرایی باشه شامل همه نمیشه که دانشگاه علوم پزشکی بوشهر فقط هرشخصی شکایت کرده پرداخت کرده خواهشمنداست راهنمایی بفرمایید یامن هم باید دست به شکایت ببرم درضمن هیچکس هم جواب گو نیست برای پرداخت پاداش پایان خدمت ما بازنشستها باید بکجا پناه ببریم ممنون درپناه خداباشید.

 3. فرهاد می گوید

  سلام پس چرا سازمان انرژی اتمی قوانین مربوط به ایثارگران در برنامه پنجساله ششم توسعه مربوط به ایثارگران ۱- پرداخت سقف بیمه در هنگام بازنشستگی و ۲ – لحاظ نمودن یک مقطع تحصیلی بالاتر و لحاظ نمودن یک ماه جبهه یک درصد جانبازی و …….را اجرا نمی کند لطفا رسیدگی شود

 4. معصومه نظام دوست می گوید

  سلام من یک معلم هستم با تقاضای بازنشستگی پیش از موعد با ۲۵سال درمورخ۱۳۹۷/۷/۱بازنشست شدم برای انصراف به اداره اموزش وپرورش وصندوق بازنشستگی مشهد مراجعه کردم وبا تلاش بسیار نتوانستم به خدمت برگردم چون حکم بازنشستگی صادر شده است ایا با مراجعه به دیوان عدالت اداری می توانم حکم بازنشستگی را لغو کنم وبه خدمت برگردم یا خیر لطفا در ایمیلم پاسخ دهید

  1. هم‌رده می گوید

   با سلام.خیر.

 5. روح اله خدابخشی می گوید

  کار فرما از واریز ۸درصد سختی کار خودداری و بیمه هم در مطالبه آن مماشات میکند کارگر هم ناچار شده خودش واریز کند چطور میتواند مبلغ فوق را از کار فرما بگیرد وزارت کار هم میگوید به ما مربوط نیست بیمه باید بگیرد که کارگر بلاتکلیف بیکار است بناچار خودش داده

 6. عبدالله حسینی می گوید

  سازمان امور اداری و استخدامی سابق ، فرم مخصوص دادخواست پیش بینی کرده بودکه کارمندان به واسطه آن شکایات و تظلمات خود را به سازمان عرضه می داشتند. متأسفانه در سازمان فعلی اداری و استخدامی ظاهراً نه تنها این روش حذف شده؛ بلکه در اقدامی بر خلاف رسالت پاسخگویی دولت، دبیرخانه سازمان هر شکایتی را بدون ورود به محتوای آن با قید« شخصی است عودت داده شود» به نشانی مبدأ برگشت می دهد.

 7. فاطمه می گوید

  با سلام و عرض ادب من کارمند رسمی دانشگاه با ۱۶ سال سابقه هستم در سال ۹۱ مدرک کارشناسی ارشد خود را به کارگزینی ارائه کردم ولی از اعمال ان تاکنون خودداری کرده اند ضمننا بنده با موافقت کتبی مقام مافوق ادامه تحصیل دادم دلیل دانشگاه این است که مدرک من غیرمرتبط است و این درحالیست که تعداد زیادی از همکاران دقیقا با شرایط من و چند سال بعد از من مدرک ارائه نمودند وبدیل داشتن روابط مدارکشان اعمال شد
  بنظرتون اگر من به دیوان عدالت شکایت کنم به نتیجه میرسم؟

 8. ف می گوید

  با سلام و عرض ادب من کارمند رسمی دانشگاه با ۱۶ سال سابقه هستم در سال ۹۱ مدرک کارشناسی ارشد خود را به کارگزینی ارائه کردم ولی از اعمال ان تاکنون خودداری کرده اند ضمننا بنده با موافقت کتبی مقام مافوق ادامه تحصیل دادم دلیل دانشگاه این است که مدرک من غیرمرتبط است و این درحالیست که تعداد زیادی از همکاران دقیقا با شرایط من و چند سال بعد از من مدرک ارائه نمودند وبدیل داشتن روابط مدارکشان اعمال شد
  بنظرتون اگر من به دیوان عدالت شکایت کنم به نتیجه میرسم؟

  1. هم‌رده می گوید

   با سلام.با یک مشاور حقوقی مشورت کنید.

 9. amir می گوید

  سلام.ار زمانی حق التدریس ازمایشگاه و ساعتی هم بودیم حدود دوترم زیر نظر مسوول پژوهشی داتشگاه و با گذشت چندسال که کارشناسی ارشد گرفتم وقراردادیم ودر حکمم نتانسب بارشته ام خورده ودربخش دیگری به ندت چهار پنج ساله کار در حد دیپلم به من دادند برای ارتقای رتبه مسوول قبلی ازمایشکاهها میگوید فرم امورش به همکاری را انضا بزن ایا انضا زدن تخلف است نربوط به زنان کارشناس ازنایشگاهم الان هم پست وشغلم نتاسب با ازمایشگاه خورده ولی کارن در حد دیملم دربخش غیر ازنایشگاههن لطفا راهماییم کنیدورده

 10. فریده می گوید

  باسلام.بنده معلم هستم وطبق مصوبه دولت وقت مبنی بر خروج کارکنان دولت از کلانشهر واعطای مزایا ازسال ۹۱تا کنون منتل شده ام ومتاسفانه هیچ مزایایی به بنده داده نشده وهیچ مرجعی هم جوابگو نیست واز شهرری به بروجرد منتقل شده ام وبلا تکلیف هستم .لطفا مرا راهنمایی بفرمایید.باتشکر

 11. شیری می گوید

  با سلام بنده پرستار هستم رتجب شیفت هام و تعدد اضافه کاری و شیفت های فشرده خارج از توان میخواستم شکایت کنم میشه شکایت کنم ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.