نحوه شکایت کارمندان و کارکنان دولت به دیوان عدالت اداری

کارمندان و کارکنان دولت ، اصولا زمانی دست به شکایت از اداره محل کار خود به دیوان عدالت اداری می برند که فکر میکنند حقی از آنها ضایع شده و اداره محل کار نیز به حق آنها توجه نکرده و حق و حقوق آنها را اعمال نمیکند.اما آیا کارمند میتواند به صرف اینکه فکر میکند حقی از او ضایع شده اقدام به شکایت نماید!؟ وقت خود ، دستگاه و دیوان را تلف نماید!؟

همه کارمندان و کارکنان دولت باید بدانند که دستگاهها ذهنیت مثبتی در خصوص شکایت کارمندانشان در دیوان عدالت اداری بر علیه خودشان ندارند.پس بنابراین بی خود و بی جهت نباید دست به شکایت برد.ما به شما خواهیم آموخت که چه رفتاری در پیش بگیرید که کمترین هزینه و بیشترین منفعت را برای شما داشته باشد.این را همیشه به یاد داشته باشید که برای شکایت همیشه وقت هست.

حالا چه باید کرد:

۱- ابتدا با مطالعه قوانین،پرس و جو ، مشاوره مطمئن شوید که حق با شماست و دستگاه به نمایندگی از دولت حقی از شما ضایع نموده است.

۲- با استفاده از روشهای مصالمت آمیز و دوستانه ، استفاده از ریش سفید و بزرگتر و یا هر روش  دیگری که بوی لطافت و مهربانی و صلح و سازش بدهد سعی کنید حق خود را دریافت نمایید.

۳- اگر حق احقاق نگردید ، بصورت غیر رسمی با دستگاه خود ، واحدهای تابعه بالاتر تا وزارخانه و در صورت لزوم سایر دستگاهها صحبت کرده تا متوجه شوید گیر کار کجاست ودر واقع چه چیز باعث میشود که شما نتوانید به حقتان برسید.پس از آنکه کاملا دریافتید که موضوع از چه قرار است ، بصورت کتبی درخواست ( و نه شکایت) خود را جهت برقراری حق با ذکر مستندات به محل کار خود ارائه نمایید.اگر نتیجه حاصل نشد ، درخواست دیگری را با ذکر مستندات به واحد تابعه بالاتر ارائه نمایید و این کار را تا وزارت خانه یا واحد مرکزی دستگاه ادامه دهید.در طول مکاتبات نیز به مکاتبه قبلی با دستگاه پایینتر اشاره نمایید.

بخشی از کارمندان در طول این فرایند به حق خود خواهند رسید.

۴- در صورتیکه تا این مرحله به نتیجه نرسیدید ، کلیه مستندات به دست آمده و مکاتبات انجام شده با دستگاهها را جمع آوری کرده و انها را ضمیمه  یک برگ اظهارنامه دیوان عدالت اداری نمایید.متن شکایت خود را بصورت مستند و گویا و خلاصه وارد اظهارنامه نمایید.از ارائه جملات توصیفی و احساسی خودداری نمایید.سعی کنید با ذکر مستندات و قوانین و مقررات تنها به احقاق حق خود و اینکه دستگاه با چه دلایلی آن را رد نموده است بپردازید.

مستندات لازم:

کامل بودن و محکم بودن مستندات در اقناع دستگاه و دیوان به جهت احقاق حق بسیار مفید است.بنابر این صرف وقت و حوصله در این مرحله و تمام مراحل بعد ضروری است.بناربراین می بایست موارد زیر را تهیه نمایید:

۱- مستند اصلی که بر اساس آن اطمینان حاصل کرده اید که حقتان ضایع شده است.

۲- مستندات فرعی،مشابه و یا موازی که در جهت اثبات مستند اصلی مفید خواهند بود.

۳-جستجو و در صورت وجود دست یابی به رای مشابه دیوان در زمینه مورد شکایت

۴- جستجو و در صورت وجود دست یابی به کارمندی که در نقطه دیگری از این حق استفاده نموده است.

یادآوری:

کارمندان و کارکنان دولت باید توجه داشته باشند که پس از تهیه مستندات می بایست مراحل بالا را طی نمایند و بسته به نظر و میزان استحکام مستندات ممکن است در هر مرحله به حق خود رسیده و دیگر نیازی به شکایت نباشد.

راهنمای طرح داد خواست در دیوان عدالت اداری:

۱-داد خواست:

۱-۱بر اساس ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم داد خواست مخصوص است که تهیه فرم مزبور از طریق دفاتر پستی سراسر کشور  یا دانلود از پایگاه اطلاع رسانی  دیوان میسر است.

۱-۲ تکمیل فرم دادخواست به زبان فارسی به شرح  ذیل است:

۲- مشخصات شاکی: (وفق ماده ۱۸ قانون دیوان )

۲-۱ اشخاص حقیقی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، شغل، تابعیت واقامتگاه (نشانی کامل شامل: نام استان-نام شهر-میدان-خیابان-کوچه-شماره پلاک منزل-پلاک میبایست دقیق باشد به طوریکه بین اعداد ۲و۳ و یا ۰و۵ -۶و ۴ اشتباه نشود.)

– شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را اعلام نماید.

۲-۲ اشخاص حقوقی: (حقوق خصوصی۰)نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی، شماره تلفن تماس و (کد ملی صاحبان امضاء اوراق و اسناد تعهد آور طبق آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی)

۲- ۳ارائه آگهی ثبت شرکتها در روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شرکت ها، پروانه تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.

۲-۴ درصورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.

۳-مشخصات وکیل دادگستری (در صورت دارا بودن):

۳-۱ نام ونام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی.

۳-۲هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام ویا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد باید رونوشت مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

۳-۳توضیح اینکه: شاکی می تواند به وکلای پایه یک دادگستری وکالت بدهد و لازم است در وکالتنامه رسمی تنظیمی حدود اختیارات وکیل، زمان و مدت وکالت، موضوع وکالت در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن  و نیز وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف از شکایت به روشنی وشفافیت کامل آمده باشد.

تبصره: کارآموزان وکالت با معرفی وکیل و سرپرست می توانند وکالت نمایند.

همچنین کسانی که به عنوان وکیل، نماینده قانونی، ولی، وصی،  قیم یا مدیرعامل شرکت بخش خصوصی و شخص ثالث میخواهند اقامه دعوی نمایند بایستی حتماً مدارک نشان دهنده سمت خود را به صورت مصدق به ضمیمه دادخواست ارسال نمایند.

۴-مشخصات طرف شکایت:

۴-۱ نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل خدمت مأمور دولت در صورت امکان.

۴-۲نام کامل دستگاه طرف شکایت (دستگاه های موضوع ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری).

۵-موضوع شکایت وخواسته:

موضوع شکایت و خواسته می بایست صریح و منجز باشد. حتی الامکان از طرح خواسته های متعدد در ضمن یک دادخواست که با یکدیگر ارتباط ندارند خودداری فرمایید (ماده ۳۱ قانون دیوان)

۶-شرح شکایت:

از نوشتن متن های طولانی اجتناب شود و  مطالب چکیده و غیر مبهم و عاری از خط خوردگی و غلط املایی باشد و حتما پس از حروف چینی تصحیح گردد.

۶-۱ امضاءیا اثر انگشت شاکی:یاوکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست.

۷-مدارک ودلایل مورد استناد:

۷- ۱دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد.

۷-۲برابر ماده ۲۰ قانون رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد پیوست داد خواست شود و تصویر رونوشت مدارک باید به وسیله دبیر خانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر داد گاههای عمومی دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی یا واحد های دولتی و عمومی تصدیق شود و در صورتی که در خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگریها یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی گواهی شود و در صورتی که تصدیق مدارک از سوی شاکی ممکن ناشد یا شاکی نتواند تصویری از آنها را ارایه نماید ذیل داد خواست ذکر نماید تا برابر تبصره ۲ ماده فوق اقدام گردد.

۷-۳- تصویر شناسنامه وکارت ملی

تذکر: کلیه مدارک و ضمائم قبل ازتحویل به دیوان به صورت حضوری و غیر حضوری، تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد.

۸-هزینه دادرسی(ماده۱۹دیوان)

۸-۱ الصاق ۰۰۰/۱۰۰ هزار ریال تمبر دادگستری بر روی صفحه اول داد خواست اصلی در مرحله بدوی و دویست هزار ریال بر روی داد خواست تجدید نظر خواهی الزامیست .

۸-۲ هزینه تصدیق هر یک از مدارک و اوراق پیوستی دو هزار ریال تمبر داد گستری بوده وکه بایستی بر روی آنها الصاق گردد.

۹-مهلت تقدیم داد خواست:موضوع بند دو ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری

مهلت تقدیم دادخواست راجع به آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. مراجع مزبور مکلفند دررأی یاتصمیم خودتصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است . در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آنرا بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی و در مواردیکه به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است(تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان )

۱۰-پس از تنظیم دادخواست وضمایم میبایست به وسیله پست سفارشی به دبیر خانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در استانها تحویل و یا به پست الکترونیکی به دیوان ارسال شود. تاریخ ثبت داد خواست در دبیر خانه و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی ،تاریخ تقدیم داد خواست محسوب خواهد شد.(وفق ماده ۲۳ قانون دیوان).

۱۱-در صورت مراجعه حضوری به دبیر خانه مرکزی دیوان در تهران_ به نشانی ظلع جنوب غربی پارک شهر خیابان بهشت و یا دفاتر اداری دیوان در استانها واقع در مراکز استانها _رسید ۱۶رقمی رایانه ای،مشتمل بر تاریخ تقدیم داد خواست و نیز شعبه رسیدگی کننده از سوی دبیر خانه به شما تسلیم می شود که نگهداری رسید مشخصات پرونده تقدیمی به دیوان به منظور پیگیری از یا پایگاه اطلاع رسانی دیوان شعبه ضروری است و در صورتی که داد خواست را پستی ارسال نمایید می توانید با شماره ۵۱۲۰۰ تماس حاصل نموده ویا با ارسال پیامک به ۳۰۰۰۹۶۹۹ از شماره ۱۶ رقمی و رمز پرونده مطلع شوید.

۱۲-به سوال صدر داد خواست آبا تا کنون سابقه طرح شکایت در دیوان عدالت  اداری را داشته اید؟ صادقانه پاسخ دهید.

۱۳- نکته دیگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. چنانچه تقاضای صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی صورت گیرد باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست .

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست:

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها:

۱- ارائه آراء کمیسیون ماده صد (بدوی و تجدیدنظر)

۲- ارائه گواهی قطعیت رای در مورد رای کمیسیون بدوی ماده صد که به آن اعتراض نشده باشد.

۳- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت (نقل و انتقالات سند)

۴- تصویر کلیه صفحات پروانه ساختمان.

توجه: در سایر شکایات به طرفیت شهرداری باید رای صادره (توسط شهرداری یا کمیسیون مربوطه) مانند کمیسیون ماده ۷۷ ضمیمه شود.

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش:

۱- درخواست هزینه سفر: ارائه احکام کارگزینی مربوط به نقل و انتقال شاکی(حکم کارگزینی مبدا ومقصد).

۲- موضوع اخراج از محل خدمت : حکم اخراج صادره با ابلاغیه رای به همراه حکم کارگزینی.

۳- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی: آخرین حکم کارگزینی شاکی.

۴: کارکنان غیر ستادی وزارت آموزش و پرورش طرف شکایت خود را اداره کل استان محل خدمت یا استانی که آزمون استخدامی بر قرارنموده است قرار دهند.

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره کار و اموراجتماعی:

۱- ارائه آراء هیات های تشخیص وحل اختلاف

۲- در صورتی که آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت، کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات برای شرکت ها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.

تذکر: در صورتی که رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذکور الزامی است.

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی:

۱- درخواست سنوات بازنشستگی:

۲- حکم بازنشستگی

۳- مدارک پرداخت حق بیمه

۴- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه

ج- درخواست احتساب حق بیمه :

۱- رای اداره کار، در صورتی که شاکی در شرکت های خصوصی شاغل بوده است.

۲- حکم کارگزینی در صورتی که شاکی در استخدام کشوری بوده است.

۳- مدارک پرداخت حق بیمه

چ- درخواست مستمری از کارافتادگی:

۱- آراء کمیسیون های پزشکی (بدوی و تجدیدنظر)

۲- مدارک پرداخت حق بیمه

۳- مدارک کارگزینی

ح- درخواست برقراری مستمری توسط وراث:

۱- گواهی انحصار وراثت

۲- مدارک پرداخت حق بیمه توسط متوفی

خ – درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث :

۱- مدارک پرداخت حق بیمه

۲- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری

۳- گواهی انحصار وراثت

مدارک لازم جهت اعتراض به آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری:

۱- تصویر مصدق رای قطعی بدوی و تجدیدنظر.

۲- مدارک استخدامی (احکام کارگزینی).

تذکر: نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اعتراض به اخراج، باید حکم اخراج یا ابلاغیه حکم را به همراه حکم کارگزینی پیوست دادخواست نمایند.

مدارک لازم برای سایر موارد:

۱- موضوعات مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی: آراء بدوی و تجدیدنظر

۲- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی (از قراردادی یا پیمانی به رسمی): حکم کارگزینی– سایر مستندات مربوطه

۳- اعتراض به آراء هیات های گزینش: آراء بدوی و تجدیدنظر

۴- اعتراض به عدم پذیرش قبول شدگان در آزمون استخدامی دستگاههای دولتی: آگهی آزمون استخدامی- مدارک شرکت در آزمون – مدارک قبولی در آزمون

۵- موضوعات مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری: حکم بازنشستگی – سایر مستندات

ر- موضوعات مربوط به کارکنان نظامی و انتظامی:

ا- اعتراض به اخراج از محل خدمت : مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی

۲- مشاغل سخت وزیان آور: مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی

۳- درخواست فوق العاده حق اشعه: مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی

۴- اعتراض به آرای کمیسیون های اداری: مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی

۵- درخواست اعاده به خدمت: مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی

۶- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان آور:

۷-حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاکی

۸- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی درخصوص اشعه:

۹-حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد – مستندات استحقاق شاکی

۱۰- اعتراض نیروهای نظامی وانتظامی به آراء کمیسیون های اداری:

۱۱-آرای قطعی بدوی وتجدیدنظر- حکم کارگزینی که در آن رای کمیسیون مربوطه قید شده باشد- مستندات مورد شکایت

۱۲- درخواست اعاده به خدمت نیروهای نظامی و انتظامی: مدارک مربوط به علت قطع رابطه استخدامی – سایر مستندات

۱۳- گمرک: اظهار نامه – ضمانت نامه بانکی – سایر مدارک و مستندات

۱۴-کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مستقر در استانداریها: رای کمیسیون – سایر مستندات

۱۵- سازمان سنجش آموزش کشور: آگهی آزمون- مدارک شرکت در آزمون وقبولی در آن- سایرمستندات

۱۶- اقدامات دانشگاه ها درخصوص عدم پذیرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از کارشناسی:

 ۱۷-  آگهی آزمون – مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن (کارنامه)

۱۸- اعتراض به آراء کمیسیونهای مالیاتی: آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر – سایر مستندات

۱۹- اعتراض به آراء کمیسیون نظارت وهیئت عالی نظارت اصناف: مدارک مربوط به عضویت – سایر مدارک

۲۰- اعتراض به تصمیمات کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرح هادی روستایی مصوب سال ۱۳۷۱:

  ۲۱-مصوبه کمیسیون – اسناد مالکیت – سایر مستندات

۲۲- اعتراض به نظر کمیسیون موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک ها:

۲۳-رای کمیسیون – مدارک مالکیت – سایر مستندات

۲۴- قانون توزیع عادلانه آب:

۲۵- اعتراض به نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی:

  ۲۶-نظرکمیسیون – مدارک مالکیت – مستندات

۲۷- اعتراض به نظر هیات های سه نفری موضوع مادتین ۱۹ و۲۰ :

۲۸-رای هیات سه نفری – رای هیات پنج نفری – اسناد مالکیت – مستندات داشتن حقابه

۲۹- اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه  و نهر (طبیعی و سنتی) وسیل و مرداب و برکه طبیعی:

  ۳۰-آگهی مربوط – نظر کمیسیون ماده ۴ آئین نامه – مدارک مالکیت – سایر مستندات

۳۱- اعتراض به آراء کمیته فنی موضوع «آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی»:

  ۳۲-رای کمیته فنی – پروانه – سایر مستندات

۳۳- اعتراض به نظر کمیسیون«درجه بندی و تغییر درجه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی»:

آراء کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر – پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا- رای کمیسیون – مدارک استخدامی – سایر مستندات

۳۴- کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان:

  ۳۵-رای کمیسیون – مدارک استخدامی – سایر مستندات

تذکر: در تمام موارد فوق علاوه بر مدارک و مستندات مرقوم، رعایت شرایط عمومی جهت تشکیل پرونده ضروری است.

راهنمای طرح داد خواست اعاده دادرسی:

داد خواست اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی با رعایت موارد مربوط به تنظیم داد خواست بدوی در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است به  دبیر خانه و سپس به شعبه  صادر کننده رأی تقدیم می گردد و هزینه دادخواست برابر هزینه تقدیم داد خواست به شعب تجدید نظر دیوان می باشد و ورود به  آن به هیچ عنوان توسط شخص دیگری غیر از طرفین دعوی،وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنان ممکن نیست . و جهات اعاده دادرس به شرح ذیل است:

الف– حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

پ- در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

ت- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

ث- حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

مهلت تقدیم داد خواست در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی می باشد.

ژ:جلب ثالث:

مطابق ماده ۵۴ قانون هرگاه شاکی جلب شخص حقیقی و یا حقوقی دیگر ی غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند می تواند به همراه داد خواست اولیه یا داد خواست جداگانه حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت داد خواست اصلی ،تقاضای خود را تسلیم دبیر خانه دیوان نماید و طرف شکایت نیز می تواند ضمن پاسخ کتبی داد خواست خود را با موضوع فوق تقدیم نماید .

س: ورود ثالث:

مطابق ماده ۵۵ این قانون چنانچه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعب دیوان برای خود حقی قایل باشد یا در محق شدن یکی از طرفین خود را ذینفع بداند می تواند با تقدیم داد خواست به دبیر خانه و یا رعایت اصول دادرسی دیوان وارد دعوی شود.

ش:اعتراض ثالث:

وفق ماده ۵۷ این قانون ارا شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع صادر شده باشد در صورتیکه به حقوق این شخص خلل وارد شود ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض می باشد.

راهنمای طرح داد خواست تجدید نظر خواهی از آرا شعب بدوی دیوان:

کلیه آرا شعب بدوی دیوان از تاریخ اجرای این قانون به در خواست یکی از طرفین یا وکیل یل قایم مقام و یا نماینده قانونی آنها،قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر می باشد که اشخاص مقیم ایران می توانند ظرف ۲۰ روز و افراد مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ با تقدیم داد خواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیر خانه یا دفاتر اداری دیوان تجدید نظر خواهی نمایند و داد خواست فوق باید روی برگه های مخصوص نوشته شود که در آن مشخصات و اقامتگاه تجدید نظر و شماره و تاریخ رای تجدید نظر خواسته شعبه صاد رکننده رای تجدید نظر خواسته و تاریخ ابلاغ رأی و دلایل و جهات تجدید نظر خواهی و سایر مواردیکه درداد خواست بدوی لازم و ضروری است، رعایت نمایند.(ماده ۶۵ قانون دیوان).

اداره کل ابلاغ و اجرای احکام دیوان عدالت اداری:

اداره کل ابلاغ و اجرای احکام دیوان عدالت اداری که یکی از ادارات کل زیر مجموعه معاونت اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی می باشد در سال ۱۳۸۶ تشکیل و اداره ابلاغ و اداره جرای احکام از اداره های تابعه آن می باشد.

اداره ابلاغ:

اداره ابلاغ تحت نظر مدیر کل ابلاغ و اجرای احکام  با ارسال به موقع اوراق قضایی از قبیل دادنامه، لوایح،دعوتنامه،اخطاریه ،احضاریه،در راستای بند ب ماده ۶۲ قانون دیوان عدالت اداری در حال انجام وظایف قانونی خود می باشد.

 اداره اجرای احکام

هدف از اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری از ناحیه اشخاص رفع تعدی و تظلمات از مامورین با واحد های دولتی بوده و تا زمانی که رأی صادره قطعی و لازم الاجرا به نحو صحیح و کامل اجرا نشده باشد شاکی به حقوق خود نرسیده فلذا در جهت اجرای صحیح آرا قطعی و جلوگیری از تعلل سازمان طرف شکایت از اجرای رأی واحد اجرای احکام مطابق قانون مرقوم متناسب با حجم ورودی و موجودی پرونده با تشکیل چندین شعبه اجرای احکام و تعدادی دادرس وکارمند دفتری به تعداد لازم موضوع اجرای آرا صادره را مطابق قانون پیگیری می نماید .

ترتیب ارسال و رسیدگی پرونده به اجرای احکام:

مطابق ماده ۳۴ قانون مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۰۷ قانون مصوب سال ۱۳۹۰کلیه سازمانهای محکوم علیه  مکلفند آرا صادره از دیوان را بلافاصله پس از ابلاغ اجرا نمایند. در صورت استنکاف طرف شکایت از اجرای رأی را  مطابق ماده ۳۵ قانون سال ۱۳۸۵ چنانچه شاکی به شعبه صادرکننده رأی مراجعه و اظهار نماید که طرف شکایت از اجرای رأی صادره خودداری نموده پس از بررسی موضوع از طرف رییس شعبه و احراز استنکاف، پرونده به اجرای احکام ارسال و پس از ارجاع آن به یکی از شعب، موضوع اجرای رأی مطابق ماده ۳۶ و ۳۷ قانون پیگیری می شود ولی با اجرای قانون مصوب سال ۱۳۹۰و باستناد ماده ۱۰۸ آرا قطعی از شعب بدوی یا تجدید نظر بلافاصله پس از ابلاغ به اجرای احکام ارسال و پس از ارجاع آن به شعبه اجرای احکام مطابق مواد بعدی اقدامات اجرایی پیگیری می شود.

دفاتر دیوان عدالت اداری در استانها:

دفتر استان اصفهان
اصفهان – فلکه صارمیه – ابتدای خیابان آتشگاه – رو به روی پمپ بنزین – مجتمع شماره ۲ دادسرای عمومی و انقلاب – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۷۷۲۵۷۲۱-۰۳۱۱

دفتر استان گلستان
گرگان – شهرستان گرگان – کمربندی – جنب دانشگاه آزاد اسلامی گرگان – دادگستری کل استان گلستان – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۳۳۱۸۰۹-۰۱۷۱

دفتر استان یزد
یزد – بلوار مدرس – نرسیده به بیمارستان شهدای کارگر – ساختمان جدید دادگستری کل استان یزد – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۸۲۶۷۶۱۴-۰۳۱۵

دفتر استان گیلان
رشت -بلوار شهید مدرس-حد فاصل میدان امام حسین(ع) و میدان جانبازان -دادگستری کل استان گیلان-دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری- کدپستی : ۴۱۸۷۷۸۸۵۶۸۴
شماره تماس:۶-۸۸۳۴۷۰۱ -۰۱۳۱ داخلی ۳۹۵

دفتر استان خراسان رضوی
مشهد- خیابان شهید مدرس (چهارطبقه) – دادگستری کل استان خراسان رضوی – طبقه پنجم- دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۲۰۱۴۵۱۲ ۰۵۱۱

دفتر استان قزوین
قزوین- خیابان فلسطین – چهارراه فلسطین – اداره شوراهای حل اختلاف استان قزوین – طبقه اول- دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۲۶۰۰۰۸-۰۲۸۱

دفتر استان همدان
همدان – خیابان بوعلی (سیزده خانه) – دادگستری کل استان همدان – طبقه سوم – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۸۲۶۸۸۸۷ -۰۸۱۱

دفتر استان کردستان
سنندج- میدان آزادی – مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستان سنندج – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۲۸۱۱۳۷-۰۸۷۱

دفتر استان کرمانشاه
کرمانشاه- چهار راه ارشاد – بلوار بنت الهدی – جنب اداره محیط زیست -دادگستری کل استان کرمانشاه – طبقه همکف-دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۶۰ الی ۸۲۲۰۸۵۳ -۰۸۳۱ داخلی ۱۰۱۹

دفتر استان کهکیلویه و بو یر احمد
یاسوج خ گلستان ششم -ساختمان شماره ۲دادگستری -طبقه اول واحد یک .دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۲۲۳۴۴۲۹-۰۷۴۱

دفتر استان خراسان جنوبی
بیرجند – خیابان طالقانی۱۴-شورای حل اختلاف خراسان جنوبی طبقه اول دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۲۲۲۲۳۳۴-۰۵۶۱

دفتر استان آذربایجان شرقی
تبریز – ابتدای سر بالایی خیابان ولی عصر -ساختمان شماره یک دادگستری کل آذربایجان شرقی-طبقه همکف دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۳۸۶۳۳۷-۰۴۱۱

دفتر استان کرمان
کرمان -چهارراه توحید (ارگ)ساختمان مرکزی داد گستری استان کرمان دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۲۲۰۶۲۷۶-۰۳۴۱

دفتر استان فارس
شیراز-خیابان ساحلی شرقی بالاتر از ترمینال کاراندیش-سمت راست ساختمان ابلاغ دادگستری فارس- طبقه دوم دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۲۲۵۸۳۱۰-۰۷۱۱

دفتر استان قم
قم- خیابان ساحلی -ساختمان دادگاه جزایی -طبقه اول دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس:
کد قم :۷۷۵۸۰۸۰-۰۲۵۱

دفتر استان اردبیل
اردبیل-میدان بسیج- دادگستری کل استان اردبیل-طبقه اول -دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۷۷۲۴۲۵۵-۰۴۵۱

دفتر استان سمنان
سمنان – بلوار قدس- دادگستری کل استان سمنان-طبقه همکف- دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۳۵۱۰۲۵-۰۲۳۱

دفتر استان هرمزگان
بندر عباس- چهرراه مطهری – دادسرای عمومی و انقلاب -طبقه همکف-دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس : ۳۳۵۱۶۷۴- ۰۷۶۱

دفتر استان مرکزی
اراک خیابان هیپکو-پایین تر از مسجد حضرت زهرا (س)اداره کل داد گستری استان مرکزی -دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۱۳۴۷۷۲-۰۸۶۳

دفتر استان سیستان و بلوچستان
زاهدان – خیابان آزادی-اداره کل دادگستری استان زاهدان – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس : ۳۳۱۹۶۲۰- ۰۵۴۱

دفتر استان آذربایجان غربی
ارومیه خیابان آپادانا- ساختمان پیشگیری از وقوع جرم -طبقه چهارم- دفتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری
شماره تماس : ۳۴۵۰۴۹۹- ۰۴۱۱

دفتر استان خوزستان
اهواز- فلکه ساعت – اداره کل دادگستری استان خوزستان-ساختمان اداری طبقه دوم – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس : ۳۳۶۱۵۶۴-۰۶۱۱

دفتر استان لرستان
خرم آباد – انتهای خیابان امام خمینی – دادگستری کل استان لرستان
شماره تماس: ۲۲۳۲۵۱۵-۰۶۶۱

دفتر استان چهار محال و بختیاری
شهرکرد-خیابان آیت اله کاشانی-ساختمان دادگستری شماره۱- طبقه اول-اتاق۲۳ و ۲۴
شماره تماس : ۳۳۴۸۲۲۳-۰۳۸۱

دفتر خراسان شمالی
بجنورد اداره کل دادگستری بجنورد .دفتر نمایندگی دیوان عدالت طبقه همکف
تلفن تماس: ۲۲۳۷۴۱۱ – ۰۵۸۴

دفتر استان زنجان
زنجان- بزرگراه ۲۲ بهمن- میدان سربازگمنام – دادگستری کل استان زنجان- طبقه همکف – اتاق ۱۳۱- دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۴۲۷۳۲۵۵-۰۲۴۱

دفتر استان بوشهر
بوشهر- چهارراه دادگستری – مجتمع اداری دادگستری کل استان بوشهر – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس : ۲۵۳۶۲۸۶-۰۷۷۱

دفتراستان البرز
کرج – عظیمیه – میدان طالقانی – دادگستری استان البرز- طبقه دوم – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس : ۲۵۱۹۰۸۲-۰۲۶۳

دفتر استان ایلام
ایلام – بلوار آزادی – جنب بیت امام جمعه و نماینده ولی فقیه – ساختمان معاونت اجتماعی و دادگستری کل استان ایلام – طبقه دوم – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس : ۳۳۳۶۲۰۴-۰۸۴۱

دفتر استان مازندران
ساری – خیابان مازیار – خیابان امیرکبیر- ساختمان شماره ۲ دادگستری کل استان – طبقه اول – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس : ۲۲۱۱۹۲۹ – ۰۱۵۱

281 نظرات
 1. محمد ابراهیم رایجی می گوید

  بسمه تعالی
  با سلام
  احتراما خواهشمند است بفرمایید مدت زمان پاسخگویی به شکایات تقدیمی به دیوان عدالت و در صورت طولانی شدن اخذ جواب باید چکار کرد ؟

  1. همکار می گوید

   با سلام روند بررسی پرونده خود و زمان رسیدگی به
   ان را از سایت دیوان عدالت پیگیری کنید

  2. شهلا می گوید

   ما بازنشستگان معنی بازنشسته پیش از موعد از وزیر آموزش وپرورش سوال داریم ممنوع از مزایا شدن است ما زودتر بازنشست شدیم با پول پاداش مشکل مان را حل کنیم بازنشست نشدیم که ازمزایای چند سال مانده خود محروم شویم این وزیر میگفت پول نیست ما زودتر از موعد بازنشست والاف نمیشدیم مانند حاجیان که در منا بابی برنامه گی سعودی ها روی هم افتادن وجانشان را از دست دادن ما بازنشسته ها نیز بابی برنامگی این وزیر هرسال به تعدادمان افزوده میشود همانند حاجیان خفه میشویم وصدایمان راکسی نمیشنود

 2. nabi می گوید

  لطفا
  در مورد کارگران پبمانکاری که قرار بود شرکتی شوند وتمام کارهای اداری انجام شده بود
  وبا امدن دولت جدید بلاتکلیف شدن
  چیست????

 3. حاجی ولی آقاقلیزاده می گوید

  بسمه تعالی
  دیوان عدالت اداری محترم
  با سلام و وقت بخیر
  موضوع: بررسی فوق العاده ی شغل کارمندان
  احتراما اینجانب حاجی ولی آقاقلی زاده دبیر آموزش وپرورش رشته ی علوم اجتماعی با مدرک فوق لیسانس مشغول به خدمت هستم که حکم کار گزینی ردیف(ر) مربوط به فوق العاده¬ی شغل با امتیاز 1300 در نظر گرفته شده، امّا با توجه به بند (5) وماده¬ی (68) قانون مدیریت خدمات کشوری تصویبی هیئت دولت در مورخه¬ی 30 فروردین 1393، فوق العاده شغل کارکنان کلیه دستگاه¬های اجرایی متناسب با سطح تخصص و مهارت¬ها برای مشاغل تعیین شد. که با توجه به اصلاحات فوق به برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارت¬ها برای مشاغل تا سطح کاردانی (700 امتیاز)، مشاغل همسطح کارشناسی (1500امتیاز)، و مشاغل بالاتر (2000 امتیاز) اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه جویی با رعایت مقررات مربوط پرداخت کنند. طبق این ماده باید فوق العاده¬ی شغل اینجانب با امتیاز 2000 پرداخت شود، در ضمن این قانون در تمام دستگاه¬های دولتی اجراء شده و حتی برای کارمندان آموزشوپرورش نیز اجراء شده است. لذا از دیوان محترم خواهشمندم که دستور فرمایند تا مطالب فوق را بررسی نمایند و در مورد حق و حقوق اینجانب مجددا تجدید نظر فرمایند. ضمن احتساب امتیاز 2000 برای اینجانب از زمان اجرایی آن قانون کلیه معوقه را منظور کرده و به سازمان آموزش¬و¬پرورش اردبیل اطلاع رسانی کنند تا به موقع به ناحیه یک اردبیل جهت درج در حکم کارگزینی ابلاغ شود.

  با تقدیر و تشکر، آقاقلیزاده

 4. لیلا می گوید

  با سلام.بنده به وزارت آموزش و پرورش معترضم که ما با سابقه 10سال در آموزش پرورش و دارای گزینش با مدرک لیسانس علوم تربیتی و گذراندن دوره های ضمن خدمت و نیز فعالیت به عنوان آموزگار در مدارس واگذار شده به هر حال با این رزومه آیا عادلانه است در آزمون آموزش پرورش شرکت کنیم؟؟بنده اصلا فرصت مطالع ندارم ودر پایگاه و حوزه ههم فعالیت میکنم….خواهشمیکنم رسیدگی کنید..اتماس دعا..

 5. ف می گوید

  با سلام :
  موضوع : نا عدالتی در دستورالعمل ارتقای رتبه کارمندان
  دستورالعمل فعلی ارتقای رتبه کارمندان با نا عدالتی و پایمال شدن حقوق آنان مواجه می باشد . کارمندی که به پیشنهاد مافوقش تغییر پست داده و رسته او فرق کرده با اینکه سالهای طولانی مثلا بالای 20 سال در همان سازمان خودش مشغول انجام خدمت می باشد به دلیل اینکه رسته فرق کرده مثلا امور اداری به امور اجتماعی تغییر پیدا کرده امتیارات رتبه را از دست می دهد و دارای عدم تجربه می باشد . که در حال حاضران روسا حاضر نیستند حتی با یک ابلاغ آن معضل را برطرف نمایند خواهشمند است در جهت رسیدن به حق ذینفعان صدیق و زحمتکش در این مورد پیگیری شود

 6. رغ می گوید

  می خواستم بدونم درهیچ اداره یا سازمانی نمی توان یافت که حقوق آن کمتر از حقوق کارمندان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشند.یک بازرس کار یا کارشناس روابط کار باید با ۱۵ سال سابقه ۱۴۰۰ حقوق بگیرد .اونوقت حقوق کارمندان ادارات دیگر ۲۰ تا ۷۰ درصد(فرهنگیان-دادگستری -اداره ثبت اسناد -اداره دارایی -اداره برق و…) در سال ۹۴ اضافه شده است .قرار شد حقوق کارمندان ادارات تعاون کارو رفاه اجتماعی ۳۵ درصد اضافه شود که فعلا منتفی شده است .آیا این عدالت است .در اداره تعاون کار از همه ادارات حجم کار ، دعوا فو جر وبحث بیشتر است

 7. احمدی می گوید

  سلام دبیر اموزش پرورشم ارشد را در دانشگاه ازاد گرفتم حالا اموزش پرورش مدرکم را ثبت نمیکند چون رشته شما متناسب کارشناسی نیست بخشنامه جدید است ولی من سال91 دانشگها رفتم وان موقع مشکلی نبوده لطف کنید راهنمایی کنید

  1. پاراف می گوید

   با سلام. بخشنامه مربوط به اشخاصی هست که بعد از تاریخ تصویب اون بخشنامه بخوان مدرک بگیرن. توی خود بخشنامه هم ذکر شده که شامل قبل از اون نمیشه. باید مدرکتون رو در صورتیکه مرتبط باشه بپذیرن. باسپاس

   1. بنده مرادی از کارمندان شرکت نفت ارومیه هستم 09144413971 می گوید

    با سلام. بخشنامه مربوط به اشخاصی هست که بعد از تاریخ تصویب اون بخشنامه بخوان مدرک بگیرن. توی خود بخشنامه هم ذکر شده که شامل قبل از اون نمیشه. باید مدرکتون رو در صورتیکه مرتبط باشه بپذیرن. باسپاس

 8. بنده مرادی از کارمندان شرکت نفت ارومیه هستم 09144413971 می گوید

  اقایان وعزیزان من بنده فقط می توانم این رابگویم که مسعولین شرکت نفت ارومیه یک سازمان ضد خانواده شهدا وجانبازان است واقعا اذیت میکنند ازعزیزانم عاجزانه تقاضا می کنم به دادجانبازان وخانواده معظم شهدا رسیدگی عنایت بفرمایند با ارزوی موفق مرادی

 9. جعفری می گوید

  اینجانب کارمند رسمی دادگستری با سابقه ۱۵ سال با توجه به قبولی در آزمون وکالت تقاضای بازخریدی دادم و با آن موافقت نشده و مجبور به استعفا شدم
  بجز مرخصی های ذخیره سنوات اینجانب پرداخت نشد.
  سوال این است آیا اینجانب استحقاق دریافت سنوات را دارما خیر؟ تاکنون رأیی در دیوان صادر شده است ؟ در صورت که دوستان راهنمایی بفرمائید ممنون میشم. ۰۹۱۲۴۴۵۱۰۷۸

  1. پاراف می گوید

   با سلام
   بله می توانید سنوات خود را نیز مطالبه کنید.
   باتشکر

 10. کارگران شرکت نفت و سرخس می گوید

  با سلام ما کارگران با سابقه25 سال به بالا قرارداد مستقیم دارای پست شماره مدارکمان از نفت سرخس تایید و به تهران وزارت نفت فرستاده شماره نامه 401721 از سال 91 هنوز استخدام نشدیم خواهشمند است رسیدگی فرمایید

 11. کارگران شرکت نفت و سرخس می گوید

  سلام دیوان محترم عدالت کارگرانی قراردادی در شرکت نفت هستیم با سابقه20 سال که تمام جوانی خود را در این شرکت بیابانهای تابستانی داغ زمستانهای سرد 70کیلومتردور از ابادی شهر سرخس صبح ساعت 5 از سرخس بطرف منطقه عملیاتی نفت با سرویس 1 ساعت راه میرویم و بعد از ظهر ساعت 5 به خانه برمیگردیم حقوق یک میلیون تومان رسمی یکسال کار 3 میلیون پاداش وو… هیج امکانات و امتیازاتی که پرسنل یک سال کار رسمی دارند ما نداریم .این است عدالت. وزیر محترم نفت ما را قبول ندارند بازنشست کنند . چرا عذاب میدهند. اب را میبینیم ولی نمی توانیم بخوریم

 12. بهروز اسماعیلی می گوید

  با سلام
  اینجانب به مدت نزدیک هشت سال درشهرداری شاغل بودم وبعد ازهشت سال ازسال84 به دلیل عدم تمدید قرارداد مجبور به ترک محل کارخود شدم ودارای مدرک کارشناسی بوده وعلی رغم قرارداد قانون کاردپستهای کارمندی مشغول به کاربودم درهمان سال عده زیادی از مشمول قانون کار درشهرداری به استخدام پیمانی درآمدند وشهردار با وجود نیاز قرارداد اینجانب را تمدید نکرد وعنوان نمود که باید ازشورای شهر واستانداری درخهواست مجوز بکند وتنها برای بنده و اینجانب نیز هرکاری کردم که تصویه حساب بدهند تا زمان تعین تکلیف ازبیمه بیکاری استفاده کنم قبول نکرده وحتی به حراست نیز شکایت کردم که گزارش کامل را نیز به مراجع زیربط ارائه دادند ولی بازگشت بنده را منوط به عدم شکایت ازشهرداری نمودند و بدین سال نزدیک دو سال بنده را سردواندند وبعدا” مشخص شد که شهرداری خود نیز بیکاربودن من را به اداره کاراعلام نکرده است و درترکیب شورا وشهردار جدید نیز مقرر به بررسی موضوع گردید که مجدادا” به مدت دو ماه آزمایشی درشهرداری کارکردم بعدا” دوباره گفتند باید مجموز بگیرند وباید صبر کنم وتا به حال با مراجعات متعدد به مدت نزدیک ده سال بیکار وبدون هیچ گونه حق بیمه تنها توانستم یک سابقه کار بگیرم که بعدا” درمراجعه به بیمه متوجه شدم که بیمه همان هشت سال را نیز شهرداری کامل رد نکرده است و سوالی که دارم این هست که آیا دراین مملکت عدالتی هست که بپرسد وبه شکایت بنده رسیدگی کند که چرا باید چنین ظلمی درحق بنده انجام و کسی پاسخگو نباشد وبه دلیل سیستم شهرداری بنده نیز مجبور به سکوت باشم که شاید مجددا” به کارخود برگردم؟
  با تقدیم احترام

 13. امین مرادی می گوید

  باسلام خدمتت مسولان دلسوز ان کشور احتراما به استحضار مرساند اینجانب امین مرادی نزدیک ۱۲سال است کارمند شرکت مخابرات هستم بنده یک سال شش ماه از سنوات خدمتم به صورت قراردادی بودم بقیه سنوات به صورت شرکتی در این شرکت مشغول خدمت هستم .این در حالی است شرکت مخابرات بدون اینکه باما هماهنک کند به خودی خود ما راکه به صورت قرادی شرکت بودم قرار داد مارا لغو نمده است .واینها وانمود می کنن که شرکت خصوصی شده ، حال اگر خصوصی شده چرا در این سنوات وسنوات گذشته چرا قرار داد بسته اند ۰۹۱۶۱۶۳۶۲۰۳ شماره تماس

 14. از ترس نمی گم می گوید

  با سلا م خدمت شما راجع به پرسنل شرکتی توزیع برق گیلان اقا برده داری به خدابه داد برسید اق حق زن وبچه کارگر دارن می خورن پاداش های ملیونی ولی شرکتی ها استخدام روهم ورداشتن میگن پول نیست مرد می خواث بیاد حق کارگر رو بگیره

 15. کارمند شهرداری می گوید

  با سلام و احترام
  آیا در جریان هستید آقای محمدباقر قالیباف با شعار ثروت سازی و ایجاد صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران اقدام به دریافت مبالغی مازاد ۲۵درصد از حقوق کارکنان با وعده سود ۳۲ درصد نمودند و پس از چندین سال جمع آوری ۲۵ درصد حقوق ۶۳ هزار نفر از پرسنل شهرداری ، بدون اطلاع پرسنل شهرداری سود آن را تا حد خیلی قابل توجه ای کسر نموده اند و اعلام نمودند سود ۳۲ درصد تبدیل به یک درصد شده و تمامی پول پرسنل در این مدت که در نزد شهرداری بوده سود یک درصد تعلق گرفته است .. این اختلاس به جیب چه کسی می رود ؟؟؟!!!!
  در حالیکه تمامی ارگانها ذخیره ۳ درصد از پرسنل و ۳ درصد از کارفرما روی هم ۶ درصد را ۳۰ درصد سود می دهند تا زمان بازنشستگی به کارکنان پس بدهند .. اما اینها با همان شعار کارمندان شهرداری را فریب دادند و اقدام به جمع آوری مازاد ۲۵ درصد با سود ۳۲ درصد را دادند و پولهای کارمندان را چندین سال جمع کرده و بدون سود محسوب گردید . حدود ۱۰۰ میلیون ریال از ۶۳۰۰۰ پرسنل شهرداری اختلاس نمودند …
  خواهشمنداست رسیدگی فرمایید .

 16. نادرمشاری می گوید

  اینجانب دبیرشاغل بامدرک کارشناسی ارشد وبا سابقه کار 30 سال هستم طبق قانون خدمات کشوری بند 5 وماده 68 فوق العاده شغل اینجانب باامتیاز 2000 باید محاسبه شود که متاسفانه باامتیاز 1300 حساب شده خواهشمند است دراین خصوص به سازمان آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی منطقه میاندوآب اطلاع رسانی فرمایید تا درحکم کارگزینی اینجانب درج شود

 17. علی سپهری فر می گوید

  با سلام
  کارمند رادیولوژی هستم با ابلاغ حفظ سمت وبا تاکید بر پرداخت حقوق ومزایا ازمحل پست سازمانی ،در یک واحد دیگرمشغول به کار می باشم ودر عین حال در رادیولوژی نیز شیفت برمی دارم .
  آیا مشمول دریافت مزایای پست سازمانی هستم یا نه؟

  1. پاراف می گوید

   با سلام. بله.

 18. حمداله فربود می گوید

  با سلام.
  از خرداد ماه سال 1390كارشناس قراردادي استانداري هستم. قبل از آن به مدت كمتر از 4 سال در سمت شهردار مشغول به كار بودم و در حين خدمت بدليل نارسايي كليوي پيوند كليه انجام داده ام و مثل بسياري از افراد عادي نميتوانم هر فعاليتي را داشته باشم و يا هر غذايي را ميل كنم. در واقع از استفاده از بسياري از نعمتهاي خدادادي محروم شده ام…راهنمايي مي خواستم در مورد اينكه آيا مورد قانوني وجود دارد كه بتواند جبران نمايد.
  ضمنا بيمه تامين اجتماعي هستم.
  سپاسگذارم…

  1. پاراف می گوید

   با سلام. سئوال مبهم است.

 19. مهدی می گوید

  با سلام کارشناس کارمند پیمانی یکی از ادارات تعاون کار و رفاه هستم شغلم رسیدگی به شکایت کارگری و کارفرمایی در هیات تشخیص میباشد کار یک قاضی و دادرس با کلی جنبه حق الهی و حق الناس ولی دریغ از یک حمایت نه حقوق مکفی نه فوق العاده ای و سختی کاری و نه اضافه کار خوب این اواخر هم تفاوت تطبیق را هم از حکمم حذف کردن در طی این 5 سال خدمت دچار استرس و ناراحتی اعصاب و روان شده و حتی نا بارور شده و نمیتوانم بچه دار شوم دکتر میگوید شغلت را عوض کن حال به نظر شما میتوانم از این وزارت بی قانون شکایت کنم؟

  1. پاراف می گوید

   با سلام از چه شکایت کنید؟آسمان دولت کم و بیش همین است. برخی از ادارات جو نامناسب و حقوق خوب و بعضی جو مناسب و حقوق ناچیز و برخی نیز واجد هر دو هستند!

 20. م.رحيمي می گوید

  با سلام
  ما كاركنان شركتي كه در دانشكاه رازي كرمانشاه مشغول به كار هستيم و تعدادمان 165 نفر مي باشد.واز سابقه 28 سال تا4 سال داريم.با مدارك فوق ليسانس تاسيكل.هيچ كس به فكر ما نيست.و همه جوره داره به ما ظلم ميشه.ما نميدانيم شركت چه معني داره.وقتي خود دانشكاه مي تواند با خود ما قرارداد ببندد.و اون پولي را كه به شركت ميدهد به خودمان بدهد.و واسطه اين وسط چه كار ميكند.به دادمان برسيد.چه كاري ما خودمان ميتوانيم انجام بدهيم.و جه كاري شما ميتوانيد براي ما انجام دهيد.

 21. م.رحيمي می گوید

  ما به تعداد 165 نفر نيروي شركتي شاغل در دانشكاه رازي كرمانشاه هستيم.ايا اكر به ديوان عدالت اداري شكايت كنيم.(براي تبديل وضعيت;و از بين رفتن شركت)ايا فايده اي دارد يا خير؟

  1. پاراف می گوید

   با سلام. هر خواسته مستند و قانونی قابل طرح است.

 22. شرکت نفت قراردادی می گوید

  خواهشمند است پیگیری و رسیدگی نمایید که چرا وزارت نفت بخشنامه شماره ۷۹۵۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه منابع انسانی ریس جمهور مبنی بر استخدام پیمانی کارکنان قراردادی شاغل که دارای شماره پرسنلی هستند و در آزمونهای استخدام ادواری سالهای ۱۳۸۱،۱۳۸۳،۱۳۸۴ دارای کارنامه مجاز میباشند و حدمجاز را کسب کرده اند را به شرکتهای تابعه ابلاغ نکرده و بر خلاف تمامی دستگاههای اجرایی اصلا به وضعیت کارکنان قراردادی رسیدگی نمیکند و حال که این فرصت پیش آمده و به تمامی دستگاهها ابلاغ شده وزارت نفت حق ناس را در نظر بگیرد و حق زن و بچه ما و زحمات چندین ساله یمان را هدر ندهد.باتشکر

 23. شرکت نفت قراردادی می گوید

  چرا شرکت نفت نسبت به تبدیل وضعیت و استخدام پیمانی کارکنان قراردادی دارای شماره پرسنلی و دارای کارنامه مجاز آزمون استخدام ادواری سالهای ۱۳۸۱،۱۳۸۳،۱۳۸۴ رسیدگی نمیکند و نسبت به سرنوشت کارکنان قراردادی مشمول بخشنامه یاد شده بی تفاوت است و رسیدگی نمیکند..به امید ابلاغ این بخشنامه به شرکتهای تابعه

 24. بازنشسته ای از صدا و سیما می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  جمع کثیری حدود هزار نفر از کارمندان بازنشسته صدا و سیما ی جمهوری اسلامی هستیم، از بهمن ماه 1393تاکنون پرداخت پاداش پایان خدمت و سنوات و مرخصی هایمان به تعویق افتاده است و هر ماه حدود صد نفر نیز به این جمع اضافه میشود، آیا امکان شکایت و طرح دعوا وجود دارد؟ و در صورت صدور رای چقدر زمان می برد تا معوقات پرداخت شود؟آیا باید گروهی شکایت کرد یا تک تک؟
  با سپاس

  1. پاراف می گوید

   با سلام. قرار شده است این معوقات در سال 95 پرداخت شود.

 25. علی آزاد می گوید

  سلام.اینجانب پرسنل نیروی هوایی ارتشم.خلاصه میگم.به علت تعویض مفصل و هرموسوروس شانه چپ،برام درخواست بازنشستگی بند ج ماده 108 کردند که معلولیت عادی بهم دادند و به تایید شورای عالی پزشکی هم رسید. تمام کارای اداری من انجام شد.بازنشستگی به من ابلاغ گردید.نامه من طبق روال اداری باید به امضا نیروی انسانی اجا برسه تا در دستور همگانی ارتش قرار بدن و بعد بهم تسویه حساب بدن.نامه رفت اونجا م ن ا آجا نوشت با بازنشستگی وی موافقت نمیگردد.همه بهم میگن برو دیوان شکایت کن نتیجه میگیری.میگن آئین نامه مشخصه و تورو شورای عالی تایید کرده.من باید چکار کنم.ممنونم

  1. پاراف می گوید

   با سلام. ابتدا به همان مرجع شکایت و دلایل عدم موافقت را جویا شوید. سپس با مشورت با واحد مشاوره دیوان، شکایت خود را مطرح کنید. در دیوان باید شکایتتان مستند باشد.

 26. مریم می گوید

  با سلام،من کارمند آموزش و پرورش هستم و خرداد امسال به مرخصی زایمان رفتم.از آنجا که مرخصی زایمان نه ماه است آیا عدالت است من که خرداد مرخصی رفتم تابستان که ایام تعطیل است نیز جزو نه ماه مرخصی ام حساب شود و کسی که مهر زایمانش است نه ماه کامل مدرسه و سه ماه تعطیلی را استفاده کند؟در حالیکه من تا روز آخر مدرسه رفته ام و تابستان تعطیل هم جزو مرخصی ام هست؟لطف کنید در این مورد مثل همه ی مواردی که عادلانه تصمیم میگیرید تصمیم بگیرید تا حقی از کسی ضایع نشود.

 27. پیمان طهران پور می گوید

  باسلام اینجانب کارمند دادگستری مشهد بودم با ۱۱ سال سابقه کار که حکم رسمی وآزمایش داشتم وچون هنوز رسمی نشده بودم با رای هسته گزینش ازخدمت اخراج شدم وقتی جهت تسویه حساب مراجعه کردم وتقاضای پرداخت حق سنوات کردم گفتند چون شما رسمی وآزمایشی بودید به شما حق سنوات تعلق نمیگیرد میخواستم ببینم آیا دراین خصوص قانونی وجود دارد که حق سنوات پرداخت نمیشه؟

  1. پاراف می گوید

   با سلام. حق سنوات ارتباطی به رسمی و آزمایشی بودن ندارد.

 28. مریم می گوید

  با سلام.چرا به سوالی که چندروز پیش کردم پاسخی داده نشد؟وقتی مصوبه مجلس نه ماه مرخصی زایمانه چرا سه ماه تابستان یک فرهنگی هم باید جزو نه ماه حساب بشه؟واقعا عدالته؟

  1. پاراف می گوید

   با سلام. کمی واقع بین باشید. شما در تمام 12 ماه سال کارمند دولت هستید نه فقط در 9 ماه سال تحصیلی! آن سه ماه تعطیلی هم محصول سیستم معیوب آموزشی و عملکردی دولت است. وگرنه که کارمندان در تمام طول خدمت خود موظف به فعالیت در محل کار خود هستند.

 29. سمانه عباسی می گوید

  سلام
  شما یک فکری به حال ما مادران کنید! آیا واقعا در این سن وسال بچه چندروزه را میشه 6ماه بدست خدا سپرد و رفت به شهر غربت آیا این فرزند مهر ومحبت مادر نمیخواهد؟ در هر اداره و ارگانی مادر را مدت 9ماه مرخصی زایمان میدهند که بافرزند دلبندش باشد ؟چطور ممکن است از چند روزه گی از هم جدا شوند؟
  باتوجه به قبولی این حقیر در آزمون استخدامی آموزش وپرورش بعداز این همه مکافات و با وجود فرزندی 15روزه واز طرف دیگر فرزندی کلاس اول دبستان ،وشرایط نامساعد خودم ، برای گذراندن دوره آموزشی باید از دورترین شهرستان استان خراسان جنوبی (نهبندان)برم اصفهان که واقعا برام با وجود اینگونه مشکلات خیلی سخته آن هم در شهرغربت لذا از شما مدیران ارشد وعزیز خواهشمندم پیگیری های لازم را جهت اینگونه برنامه ریزی های نادرست انجام دهید،حداقل میتوانستند این دوره هارو در سه قطب کشور با استانهای همجوار انجام دهند نه که از کل کشور رشته استثنائی را در مرکز کشور.
  سمانه عباسی

 30. پرویز سعیدی می گوید

  با سلام و خسته نباشید.من بازنشسته صنایع دفاع هستم که در سال 1381طبق بند ج ماده108 وزارت دفاع بعلت کاهش شدید شنوایی هر دو گوش(معلولیت) ناشی از محل کار باز نشست شده ام.در سال1390متوجه شدم که حقوق بازنشستگی بامعلولیت ۰عادی(معلولیت ناشی از غیر شغلی)دریافت میکنم.اعتراض کرده و در کمیسیون 120 وزارت با همان ماده و بند معلول شغلی شدم.اما برای دریافت غرامت معلولیت با مشکل روبرو شدم.چرا که شورای پزشکی بیمارستان چمران چند سالیست اتوماتسیون شده و پروندهای قدیم را امحا نموده، حالا از من اصل مدارک پزشکی که سال81جهت تشکیل پرونده و بررسی گ،فته اند مطالبه میکنند،

 31. پیمان طهران پور می گوید

  باسلام. باتوجه به ارسال سوالی که چند روز پیش داشتم مبنی براینکه بصورت رسمی وآزمایشی شاغل دردادگستری بودم وبا رای هسته گزینش اخراج شدم وباتوجه به اینکه بیمه تامین اجتماعی بوده ام جهت اخذ حق سنوات ۱۱ ساله خود باید ازدادگستری در دیوان عدالت اداری شکایت کنم یا از اداره کار؟ لطفا راهنمایی کنید

  1. پاراف می گوید

   با سلام. سنوات کارمندان دولت را محل کار دولتی باید پرداخت کند.

 32. طاهری می گوید

  با سلام. من آموزگار رسمی آموزش و پرورش هستم . حدود دوهفته است که زایمان کرده ام ولی متاسفانه به دلیل زایمان زودرس نوزاد دو روز بیشتر زنده نبود الان از نظر روحی و جسمی وضعیت خوبی ندارم. دکتر برام نوشته بود مرخصی طبق مقررات داده شود .از اداره کل سوال کردم گفتند مرخصی حداقل 4ماه شاملت میشه ولی دیروز کمیسیون پزشکی شیراز درمانگاه فرهنگیان به دلیل عدم اطلاع از مقررات مرخصی ، فقط با 4 روزی که در بیمارستان بستری بودم موافقت کردند یعنی من باید فردای مرخصی از بیمارستان با این وضعیت عمل سزارین چطور می تونستم سرکلاس برم. در حالی که بعد از دو هفته هنوز توان راه رفتن ندارم. الان نمیدونم باید چکار کنم کجا برم؟

  1. پاراف می گوید

   با سلام. سئوال پزشکی است نه اداری.

 33. صالح می گوید

  باسلام اینجانب سرنگهبان سه شیفت کار سازمان آب وبرق خوزستان با سابقه ۳۳ سال و هشت ماه پرداخت بیمه سال ۸۳ بازنشسته شدم اما پایه حقوق و مزایای پرداختی با توجه به سنوات خدمت بسیار پایین است از طرفی ۵ فرزند تحت تکفل داشتم ودر حال حاضر۲تن از آنها دانشجو هستندو هیچکدام از فرزندانم شاغل نیستند و بیماری قلبی و عروقی و هزینه های درمانی نیز دارم از دیوان عدالت اداری جهت حل این مشکل تقاضای رسیدگی دارم

  1. پاراف می گوید

   با سلام. در صورت داشتن مدارک و مستندات کافی به واحد مشاوره اداره کل دادگستری مراجعه کنید.

 34. پرویز سعیدی می گوید

  سلام عليكم ، بازنشسته وزارت دفاع هستم درسال 81طبق بند ج ماده108بازنشست شده
  ام(بعلت الودگی محل کار شنوایی ام را از دست داده ام بعبارت دیگر معلول حین خدمت) در
  سال90 متوجه شدم که حقوق معلول عادی دریافت میکنم اعتراض کرده و کمسیون120
  اداری وزارت مجددا رای به معلول خدمتی
  صادر نمود،در نتیجه حقوق و مزایای من
  تصحیح شد.لیکن برای دریافت غرامت بیمه
  با مشکل روبرو شده ام جهت تعیین معلولیت
  به شورای پزشکی معرفی شدم ولی شورا در تشکیل پرونده سنک اندازی میکند و می گوید
  پرداخت غرامت ففط به کسانیکه در پی سانحه
  در حین خدمت تعلق میگیرد
  ضمنا کارت معاینه بدو استخدام که نمایانگر
  سالمی شنوایی من در بدو استخدام میباشد و
  نظر شورای پزشکی سال81 و رای کمسیون120
  سال 90 را دارم
  سوالم اینست که ایا واقعا غرامت فقط به سوانح
  تعلق میگیرد مگر تفاوت من با کسی که در سانحه
  شنوایی از دست داده چسیت
  سوال دیگرم اینکه چگونه میتوانم از شورا شکایت و یا این قضیعه را پیگیری کنم

  با تشکر از زحمات کار شناسان محترم

  1. پاراف می گوید

   با سلام. درخواستتان باید مستند به قانون باشد. با مشاورین و وکلای تخصصی امور اداری و بازنشستگی مشورت کنید.

 35. مریم می گوید

  سلام خسته نباشید
  بنده کارمند رسمی هستم میخواستم به تبعیت از همسر به شهرستان مربوطه منتقل شوم ولی بخاطر اینکه شوهرم قراردادی است موافقت نکردند ، اداره مقصد و مبدا مربوطه با انتقال اینجانب موافق هستند ولی سازمان کشور مخالف می باشد. لطفا راهنمایی کنید

  1. پاراف می گوید

   با سلام. با مشاور حقوقی مشورت کنید.

 36. مجید صوفی نیارک می گوید

  بسمه تعالی دیوان عدالت اداری محترم باسلام.اینجانب مدت 5ماه است که به استخدام پیمانی دادگستری درامده ام.پست سازمانی اینجانب متصدی امور دفتری وبایگانی با رسته اداری مالی وبا رشته شغلی مسول خدمات اداری است.در حالیکه به عنوان مامور به خدمت در واحداجرای احکام مدنی شورای اختلاف وغیر مرتبط با رشته ورسته شغلی به کار گرفته شدم واین شغلی که بنده واگذار شده بایستی حقوقی باشی .ودلیلش را کمبود نیرو اعلام مینمایند.آیا میتوانم این موضوع را از طریق دیوان عدالت پی گیری کرده ودر شغل مرتبط با رسته وپست سازمانی که در حکم کارگزینی اینجانب قید شده خدمت نمایم.

 37. سامان می گوید

  با سلاام
  بنده دز اداره آموزش و پرورش بصورت قراردادی به مدت 12 سال مشغول خدمت بودم.هفته پیش بعنوان جعل و کلاهبردای حکم اخراج بنده رو یکطرفه صادر کردند و نامه ای از طرف گزینش اومد که شما باید محل خدمت رو ترک کنید و میتونید به رای اعتراض کنید.حالا سوال بنده اینجاست که :
  با توجه به اینکه پرونده بنده در آگاهی شهرستان مورد بررسی قرار گرفته و دادگاه رای بر براِیت بنده داده،آیا اداره ملزم به پذیرش بنده هست یا خیر و چگونه میتونم این مسیله رو از طریق قانونی پیگیری کنم؟
  سپاس

  1. پاراف می گوید

   با سلام. از همان مرجعی که رای را صادر کرده.

 38. مجید می گوید

  سلام وعلیکم ….کارمند قراردادی هستم که حدود 2سال هست از کار اخراج شده ام شکر خدا با رای دیوان عدالت اداری بازگشت به کار شده ام… ایا بیمه وحقوق ماهیانه از دست رفته ام قابل وصول هست ؟اگر هست چگونه پیگیری کنم؟

  1. پاراف می گوید

   با سلام. مطابق رای دیوان عمل شود.

 39. سمیه می گوید

  باسلام بنده کارمندپیمانی میراث فرهنگی دریک شهرهستم وحدود4سال سابقه خدمت دارم جهت انتقال به تبعیت ازهمسر که کارمندرسمی درمرکز همان استان می باشندچه کاربایدانجام دهم بارها درخواست انتقال رابه مسئولین این سازمان داده ام ولی هرباربه علت کمبودنیروموافقت ننموده انداین درحالی است که اولا به چندین نفرازهمکاران مردانتقال دادند وانها رفتند ولی به من که می رسدمی گویند کمبودنیروداریم علیرغم میل باطنی ام مجبورهستم به خاطرمهرمادری ورسیدن به بچه هایم ازکاراستعفا دهم چونکه چهارسال التماس کردم ولی جواب ندادمتاسفانه برخی مسئولین ازخدابی خبرهستند

  1. پاراف می گوید

   با سلام. به دیوان شکایت کنید.

 40. مجید می گوید

  عرض ادب و احترام . روند اخراج کارمند قراردادی در حالی که چند ماه تا پایان قرارداد ش باقی مانده چگونه است ؟ ایا نیازی به تشکیل هیات تخلفات اداری سازمان برای این کار هست؟در کل روال قانونی اخراج یک کارمند قراردادی در وسط سال به چه شکل است؟

  1. پاراف می گوید

   با سلام.روند خاصی ندارد. بر اساس قرارداد عمل میشود.

 41. محمد طاها می گوید

  با سلام
  بنده از سال ۸۵ به مدت ده ساله که در. ادره دامپزشکی. بصورت قرارداد کار مشخص. مشغول به کار هستم… و در این مدت حقوق و دیگر دریافتی بنده یک سوم. کارمندان رسمی بوده و هر. سال با وعده اینکه امسال استخدام میشوید از ما کارزیاد. با یک سوم حقوق اصلی میدهند. و حالا هم میگن باید ازمون بدید. ایا من بعد ده سال توانایی رقابت تحصیلی با یک تازه وارد از دانشگاهرو دارم….
  ایا میشه به دیوان برای حل مشکل استخدامی بر اساس سابقه. کار ده ساله ام شکایت بدم.
  تورو. خد لطف کنید و راهنمایی کنید.
  سپاس.
  سپاس

  1. پاراف می گوید

   با سلام. دستگاههای دولتی بر اساس قرارداد عمل میکنند.

 42. عبدالرضا دانشگر می گوید

  سلام
  بنده کارمند اداره حفاظت محیط زیست هستم که در سال ۸۴ در قالب طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی مشغول به کار شدم در سال ۸۹ تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین شده و در سال ۹۱ و بعد از قبولی در امتحان استخدامی و تائید گزینش به پیمانی تبدیل وضعیت شدم ولی ۱ سال بعد، اداره محیط زیست با دریافت نامه ای مبنی بر عدم تائئید بنده در گزینش ، استخدام پیمانی بنده رو لغو و به صورت طرحی تنزل دادند.
  آیا شکایت من از طریق دیوان اثر خواهد داشت؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
  لازم به ذکر است دلیل عدم صلاحیت قید نشده ولی مطمعن هستم به خاطر اعتقادات قلبی میباشد . چون بنده از دراویش نعمت الهی گنابادی هستم

  1. پاراف می گوید

   با سلام. قرارداد کارکنان پیمانی بر اساس قانون هر سال با تایید گزینش تمدید می شود. در این مورد تخلفی صورت نگرفته است. اما اگر در گزینش تخلفی صورت گرفته باشد، میتوانید شکایت کنید.

 43. احمد می گوید

  سلام آیا “رأی دیوان عدالت در مورد تغییر پست سازمان مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه” شامل وزارتخانه های دیگر میشود و هنوز دارای اعتبار ( از نظر زمان رای ) است و میشود با استناد به این رای وحدت رویه در سالجاری اقدام به پیگیری قانونی نمود لازم به توضیح است من دارای ۳۲ سال سابقه خدمت هستم و می توانم بازنشسته شوم .

  1. پاراف می گوید

   با سلام بله.

 44. مسعود می گوید

  سلام۸ماهحق بیمه دارم ولی تامین اجتماعی میگه بایدحداقل یکسال سابقه باشه تا بیمه بیکاری تعلق بگیره.اگه به دیوان شکایت کنم جواب میگیرم؟

  1. پاراف می گوید

   با سلام. ابتدا از طریق اداره کار شکایت کنید. برای شکایت به دیوان عدالت می بایست جواب مکتوب عدم پرداخت تامین اجتماعی را داشته باشید.

 45. عباس سبحاني پور می گوید

  با سلام خدمت شما و ممنون از زحمات شما جهت راهنمایی های شما من چند مورد درخواست جداگانه از دیوان عدالت اداری داشتم خواستم ببینم درخواست ها قابل ارایه میباشند؟اینجانب عباس سبجانی پور کاردان مراقبت فرودگاه مهراباد هستم که در شهریور ۹۴ بازنشست شدم و از رزمندگان دفاع مقدس میباشم که بمدت ۱۱ ماه در خط مقدم جبهه خدمت کرده ام و مدارک انرا نیز به اداره مربوطه تجویل و در حکم کارگزینی نیز رزمنده درج شده است.درخواستها به شرج زیر میباشد:
  ۱ با وجود اینکه در سال ۹۲ کارشناسی علوم اجتمایی گرفتم و در هنگام باز نشستگی نیز مشغول تحصیل در کارشناسی ارشد مدیریت بودم علی رقم درخواستهای متعدد کارشناسی اینجانب لحاظ نگردید و با کمترین جقوق و مدرک کاردانی مراقبت بازنشست شدم در حالی که تقریبا همه همدوره هایم بدون مدرک کارشناسی کارشناسی سنواتی گرفتند و در جکم انها منظور گردید.
  ۲ علی رقم اینکه همکارانی که در گذشته میخواستند بازنشست شوند با تمدید خدمت انها تقریبا به مدت یک سال موافقت میشد و با حکم جدید بازنشسته میشدند تا با حقوق بهتری بازنشست شوند ولی من که درخواست کردم تا پایان سال تمدید بازنشستگی ام تاخیر افتد تا با حکم جدید بازنشست شوم و عل رقم اینکه بعلت کمبود پرسنل در واحد ما به اینجانب احتیاج بود و مسیول مربوطه نیز درخواست اینجانب را تایید کرده بود ولی یک روز نیز مهلت ندادند با وجود اینکه من شنیده بودم در مورد رزمندگان بیشتر مراعات میکنند.
  حالا من فکر میکنم حق اینجانب ضایع شده و از شما کارشناس محترم سوال میکنم که ایا میتوانم این دو درخواست را جداگانه به دیوان بفرستم .ممنون از شما منتظر پاسخ شما هستم

  1. پاراف می گوید

   با سلام. تغییر احکم و اعمال مدرک تحصیلی از اختیارات دستگاههای اجرایی است. اجباری در این خصوص وجود ندارد.

 46. فائزه رضائی می گوید

  من نیروی قراردادی سال ۹۰ یکی از دانشگاههای علوم پزشکی هستم.دارای قبولی آزمون ادواری هستم.بدون شناسه کارمندی. جهت تبدیل وضعیت به پیمانی نیاز به شناسه کارمندی دارم.قبل ۹۰ هم سابقه شرکتی دارم اگر به دیوان از سازمان مدیریت شکایت کنم فایده ای دارد یا نه؟

  1. پاراف می گوید

   با سلام. سئوال مبهم است.

 47. فائزه رضائی می گوید

  با سلام.ضمن تشکر…بنده ورودی سال ۸۹ به صورت شرکتی در دانشگاه علوم پزشکی مشغول به کار شدم ودر سال ۹۰ قراردادی شدم.طبق بخشنامه اخیر کلیه کارکنان قراردادی دارای شناسه با قبولی آزمون ادواری تبدیل وضع میشن.من با وجور ۶ سال سابقه کار در دانشگاه علوم پزشکی شناسه کارمندی ندارم و بهمین دلیل گفتن شما نمیتونی تبدیل وضعیت به پیمانی بشی..از وزارتخانه بهداشت که پیگیری کردم گفتن از سازمان مدیریت باید پیگیری کنم جهت گرفتن شناسه..سازمان مدیریت هم میگن باید از وانشگاه محل خدمت اقدام بشه تکلیف من چیه آبا می تونم از طریق دیوان اقدام کنم یا نه؟ طبق بخشنامه ها تمام نیروها ی قراردادی باید شناسه کارمندی یا کارگری داشته باشند چرا پس به ما شناسه ندادن.من اگه شناسه داشته باشم تبدیل به پیمانی میشم.با تشکر

  1. پاراف می گوید

   با سلام. برای شکایت به دیوان عدالت می بایست ابتدا پاسخ کتبی وزارت بهداشت و سازمان مدیریت را اخذ کنید. در صورت خلاق قانون بودن پاسخ ارائه شده به دیوان شکایت کنید.

 48. مرتضی فانی می گوید

  نیروی قراردادی جهاد کشاورزی از ۱/۵/۸۶ هستم در ازمون استخدام ادواری ۸۳هم قبول شده ام شناسه نیروی قراردادی هم دارم پس کی قراره تبدیل وضعیت به پیمانی شویم

 49. امین می گوید

  با سلام و احترام
  با سلام و احترام
  بنده کارمند پیمانی شبکه بهداشت و درمان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور هستم به مدت ۵ سال بصورت پیمانی کار کردم. به دلیل مشکلاتی که دارم دیگر امکان ادامه کار در آن شهرستان را ندارم و استناد به ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی که فسخ قرار دارد توسط هر کدام از طرفین امکان پذیر است، چند بار بصورت کتبی درخواست فسخ و عدم تمدید قرارداد پیمانی از سطح مرکز بهداشت تا دانشگاه کرده ام. ولی با درخواست بنده موافقت نشده است و توسط مسئولین شبکه بهداشت تهدید به اخراج از کار شده ام. آخرین قرارداد پیمانی بنده که حکم مرخصی بدون حقوق بود تا تاریخ ۲۶/۱۲/۹۴ بود پس از آن تاریخ با اعلام کتبی به مرکز بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر عدم امکان تمدید قرارداد پیمانی سر کار حاضر نشده ام و مسئولین شبکه بهداشت همچنان بنده را به اخراج تهدید می کنند. خواهشمند است راهنمایی بفرمایید با استناد به ماده ۶ و ۱۵ آیین نامه استخدام پیمانی مصوبه هیات وزیران و اصلاحات بعدی آیا می توانند بنده را اخراج کنند و یا اینکه باید حکم فسخ قرار داد صادر نمایند؟ و اگر حکم اخراج صادر نمایند می توانم به دیوان عدالت اداری شکایت کنم
  با احترام

  1. پاراف می گوید

   با سلام. قراردادهای پیمانی یکساله هستند. با اعلام قبلی مبنی بر عدم تمایل به تمدید قرار داد در سال جدید، خودبخود موضوع استخدامی شما منتفی است. اخراج هم محسوب نمی شود. بر اساس قانون عمل کنید.

 50. ازکارگر رسمی شرکت نفت درشرف بازنشستگی می گوید

  باسلام واحترام آیا کارگران رسمی من وامثال من بابالاتر از ۳۰ سال سابقه رسمی در وزارت نفت و سایر ادارات وابسته به نفت باتوجه به اختلاف حدود۱۵۰ درصدی مبلغ دریافت پاداش سنوات پایان خدمت آنهم در شرایط هم سابقه و مقایسه با پاداش آخر خدمت کارمندان رسمی وزارتخانه که اختلاف فاحشی داشته میتوان به دیوان شکایت کرد ودرخواست رسیدگی نمود؟آیا به دلیل نوع ساختار وتدوین مقررات وعدم تبدیل وضعیت کارگری به کارمندی آنهم بجهت سن بالای ۵۰سال وسپری شدن مهلت بخشنامه تبدیل وضعیت درسالیان گذشته توجیه قانونی دارد؟چنانچه حکم مشابهی صادر گردیده راهنمایی

 51. احمد می گوید

  سلام در پاسخ سوال بنده مربوط به اعتبار تاریخ و اجرا ی ” “رأی دیوان عدالت در مورد تغییر پست سازمان مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه” جواب مثبت داده بودید اما با پیگیری که در حوزه اداری خودم انجام دادم امور اداری ملاک را به بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۰۳۳۶ مورخ ۱۳۸۳/۷/۳۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با امضا آقای محمود عسکری آزاد قرار داده است که مزایای حق مدیریت را کم کرده اند ضمنا با مراجعه به معاونت حقوقی دستگاه مربوطه گفتند که هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با مسولین مربوطه در معاون توسعه مدیریت و…. در جلسات کارشناسی به همین جمع بندی رسیده اند و حتی پیگیری حقوقی توسط کارمند ذینفع به جایی نخواهد رسید لطفا راهنمایی بفرمایید .
  ممنون

  1. پاراف می گوید

   با سلام. در صورتی که خلاف قوانینی صورت گرفته بصورت موردی به دیوان شکایت نمایید. ضمنا با مشاوره حقوق اداری نیز مشورت کنید. در موارد کلی می شود نظر کلی صادر نمود مگر انکه جزئیات یک پرونده نتیجه دیگری را حاصل کند.

 52. مهدی رضوی می گوید

  با سلام
  ایا اختلاف با شهرداری که قبلا درمحاکم دادگستری طرح شده و حکم به نفع شهرداری صار شده است( در مرحله تجدید نظر) را می توان از اول در دیوان عدالت طرح کرد. ایا اصل اعتبار قضیه محکوم بها مانع از طرح چنین دعواییست یا شامل این نمی شود؟ با تشکر

  1. پاراف می گوید

   با سلام. صلاحیت رسیدگی در دادگاهها مطرح است.

 53. حسنی می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  خواهشمند است راهنمایی بفرمایید .
  کسی که از سال ۱۳۸۷ در سازمان تامین اجتماعی به صورت قرارداد موقت مشغول به کار شده است و جمعا به مدت ۵ سال گاهی پیوسته و گاهی ناپیوسته در سازمان مشغول بوده است . و در حال حاضر نزدیک به دوسال از پایان قرارداد میگذرد . برای بازگشت به کار و ماندگار شدن در سازمان (رسمی) چه کار باید بکند؟ آیا امکان اینکه دیوان رای را به نفع فرد مذکور صادر کند و نامبرده در سازمان استخدام رسمی شود راهی وجود دارد؟

  1. پاراف می گوید

   با سلام. خیر قانونی وجود ندارد.

 54. سعید می گوید

  با سلام وخسته نباشید
  چرا باید یک بهورز حق جابجایی یا انتقالی نداشته باشد و فرسودگی شغلی بگیرد یا چرا نظام مشخصی ندارد وچرا با بهورز به چشم یک مجرم برخورد میکنن همه طرح ها بهورزان انجام میدن افتخارش برای بالادستی هاست چرا بهورزان همه ناراضیند و خیلی اهمیت به کارهایشون نمیدن ویا چرا بهورزان اصلا درصدا سیما یا…اسم مشخصی ازشون برده نمیشود و چرا نباید امکانات بهتری داشته باشند و چرا نباید اضافه کار یا کارانه مشخصی داشته باشند و…..؟

 55. رحمت احمدی می گوید

  کارمند رسمی دادگستری هستم با سابقه نزدیک به ۱۳ سال لیسانس حسابداری و ارشد اموزش بهسازی منابع انسانی بارها تقاضای رییس اداری و مالی دادگستری شهرستان را دادم اما رییس مربوطه اظهار میدارد این پست را برای خانم… گذاشتم و قرار است بعد از رسمی شدن برایش اعمال کنند ایا میتوان دیوان شکایت کنم و حکم بگیرم بارها کارمن نمونه شدم وتقدیر نامه از رییس شهرستان و رییس کل نیز دارم

  1. پاراف می گوید

   با سلام. قانونی در این خصوص برای شکایت وجود ندارد.

 56. خادمی می گوید

  سلام . من معلم بازنشسته هستم طبق ابلاغ کتبی اداره آموزش و پرورش از بابت رتبه بندی شغلی بازنشستگان ما به التفاوت پاداش بازنشستگی به مبلغ ۴۴۰۹۶۱۳۰ریال تاریخ اول مهر ۸۸ دارم .چون در ابلاغ نوشته به شرط تامیین اعتبار قابل پرداخت است . متاسفانه بیش از ۷ سال گذشته و پرداخت نگردیده و ارزش پول هم فرق کرده بطوری که در آن زمان با ۴ تومان میشد یک قطعه زمین خرید الان با ۲۰تومان هم نمیشود . راهنمایی کنید ما چکار کنیم ؟ تشکر

  1. پاراف می گوید

   با سلام. متاسفانه کاری نمی شود کرد.

 57. مرتضی می گوید

  سلام تکنسین اورژانس تهران هستم وتا تاریخ ۱۱/۱۱/۹۴ در اورژانس تهران به صورت نیروی طرحی کار کردم به مدت یکسال کارانه سه ماهه اولم پرداخت نشده در صورتی که به بقیه همکاران پرداخت شده و الان هم حق مسکن پرداخت نکردن چون میگن شما باید تا پایان سال کار میکردید؟آیا این قانون درسته؟من تا اون ااریخ طرحم تموم شده و اجازه ادامه کار به من داده نشده؟جهت گرفتن حق مسکن و کارانه میتونم شکایت کنم؟

  1. پاراف می گوید

   با سلام. در صورتی که بر اساس قانون کار مشمول بودید بله. به اداره کار مراجعه کنید.

 58. رضا می گوید

  با سلام
  بنده به صورت قراردادی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مدت دو سال همکاری کرده ام، در حالیکه در یکی از بندهای قرارداد آمده که کلیه کسورات قانونی از جمله بیمه از حقوق بیمه کسر شده اما بیمه این جانب پرداخت نشده، طی شکایتی که بابت حق بیمه داشتم، هیات تشخیص بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار شکایتم را موجه ندانسته است و رای به رد آن داده است.
  چه باید کرد؟ لطفا راهنمایی کنید

  1. پاراف می گوید

   با سلام. به همان اداره کار مراجعه کنیدو پاسخ کتبی دریافت کنید.

 59. امیر می گوید

  با سلام و احترام
  بنده کارمند پیمانی دانشگاه علوم پزشکی هستم با اعلام کتبی به مسئولین مبنی بر عدم تمایل به تمدید قرارداد پیمانی و ادامه کار از ابتدای امسال سرکار حاضر نشده ام. جهت دریافت حکم پایان کار و تسویه حساب به محل کار مراجعه کردم. مسئولین همکاری نمی کنند و برای بنده غیبت رد کرده اند و به هیأت تخلفات اداری ارجاع داده اند. آیا با توجه به اینکه از قبل عدم تمایل به همکاری را کتبا اعلام کرده ام آیا آنها قانوناً می توانند غیبت رد کنند و یا حکم اخراج برای بنده صادر کنند؟ و در صورتی که حکم اخراج صادر کنند برای احقاق حق آیا می توانم به دیوان عدالت اداری شکایت کنم؟
  با سپاس

  1. پاراف می گوید

   قراردادهای پیمانی یکساله است با اتمام سال و اعلام شما دیگر قراردادی وجود ندارد که قرار باشد غیبت و یا اخراجی صورت گیرد. ابتدا با مستندات لازم مراتب را به دستگاه اعلام و پاسخ کتبی دریافت کنید. در صورت عدم رعایت قانون به مراجع بالاتر و در نهایت به دیوان عدالت شکایت کنید.

 60. حسام می گوید

  سلام
  در شرایط آگهی آزمونی که ما شرکت کردیم و قبول شدیم خدمت غیررسمی جز سابقه کار حساب میشد وبه ازای هرسال خدمت ۲ درصد به امتیاز اضافه میشد ولی بعد از اعلام نتایج مرحله اول اون شرط حذف شد و نفرات جدیدی معرفی شدند که بنده هم جز این افراد بودم که پس از طی مراحل قانونی و کسب امتیاز بیشتر به استخدام پیمانی درامدم حالا بعد از گذشت یک سال از سرکار رفتن من حکم دیوان عدالت مبنی بر محاسبه سوابق غیررسمی صادر شده که با این حساب فرد دیگری نمره بیشتر اورده که اسمش جز نفرات معرفی شده جهت مصاحبه نبود
  سوالم اینه که آیا برای من که طبق مقررات و قوانین آقایان قبول شدم و یک ساله شاغلم مشکلی بوجود میاد یانه

  1. پاراف می گوید

   با سلام. از چه نظر؟

  2. حسام می گوید

   از نظر لغو مجوز استخدام و نهایتا اخراج من

   1. پاراف می گوید

    با سلام. به نظر نمی رسد. تا کنون موردی مشاهده نشده است.

 61. علی می گوید

  با سلام بنده مدت پنج سال کارمند پیمانی دانشگاه علوم پزشکی هستم و دراین مدت عملکرد بسیار مثبت و دریافت تشویق های متعدد از دانشگاه داشتم. درخواست تبدیل به رسمی ازمایشی برایم شده وابلاغ مسولیت داشته و درمحل پست سازمانی خود مشغولم اما متاسفانه وبعد از گذشت دو ماه از سال جدید که حقوق وبیمه گرفتم مدیر جدید به دلایل کاملا شخصی فرم عدم تمدید قرارداد برایم پر کرده. میخواستم بدونم چطور بعد از گذشت دوماه از سال جدید اینکار میشه وچطور میتونم از حقم دفاع کنم. مرسی

  1. پاراف می گوید

   با سلام. با صحبت و مذاکره حل کنید. قرارداد کارمندان پیمانی سالانه می باشد و امکان این وجود دارد که در هر سال دستگاه بنا به دلایل خود تمدید قرارداد انجام ندهد.

 62. مجید می گوید

  سلام با توجه به بخشنامه ۱۶۰۳/۶۳۸۷۳ -تاریخ۱۲/۵/۸۳ دفتر حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در مورد حق و حقوق کارمند بازگشت به کار داده شده توسط دیوان عدالت اداری سوال بنده از شما این است حالا که بنده نیز با رای دیوان عدالت بازگشت به کار شده ام راه دریافت حق وحقوق این مدت ۲سال بیکاری چگونه است . اصلا بیمه و حقوق این مدت را میتوانم مطالبه کنم ؟ ایا نیاز به شکایت جداگانه ای دارد؟ در حکم صادره از جانب دیوان هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است . خواهشمند است کامل راهنمایی بفرمایید. ممنون از زحمات شما

  1. پاراف می گوید

   با سلام باید در همان رای دیوان ذکر شده باشد

 63. احمد می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید. اینجانب کارمند رسمی اداره انتقال خون هستم در موقع آزمون بعنوان کارشناس آزمایشگاه استخدام شدم هنگامی که رفتم سرکار برخلاف میل خودم مرا به قسمت اداری دادن حالا بعداز مدتی بدون هیچ دلیلی باز میخواهند تنزلم دهند به قسمت بایگانی بروم با وجود اینکه در حکم وچارت سازمانی پستم بعنوان کارشناس امور آزمایشگاه هستم وهرچقد هم به مسئولین مراجعه کرده ام که یا مرا به آزمایشگاه انتقال دهید یا سمتی که موازین رشته ام باشد مشغول به خدمتم کنید هیچکدام به حرفهام توجه نمیکنند آیا میتوانم به دیوان عدالت اداری شکایت کنم؟لطفا راهنماییم کنید.با تشکر

  1. پاراف می گوید

   با سلام.شکایت به دیوان نیاز به مدارک و مستندات دارد.

 64. 111 می گوید

  با سلام بنده کارمند پیمانی اداره مالیات شهرستان ۰۰۰بودم که به دلیل مشکلات یا اعلام یک ماه زودتر استعفا ونهایتا ترک خدمت کردم و باتوجه به عدم قبول استعفا به پرونده ام به هیات تخلفات رفت و برام حکم اخراج صادر شد علیرغم اینکه طبق قانون حق اغو پیمان داشتم در ازمون ۹۴ استخدام همان سازمان شرکت ودر شهر خودم قبول شدم طبق قانون استخدام پیمانی کارمندانی که به دلییل غیبت اخراج شوند می توانند در همان سازمان مجددا استخدام شوند ولی قسمت اداری- استخدام پرونده اینجانب را مورد برسی قرار داد و با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری که نوشته کارمندانی که اخراج شوند حق استخدام درهمان سازمان را ندارند از ادامه استخدام اینجانب جلوگیری کرد :لذا باتوجه به اینکه اولا تیصره ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد مکارمندان رسمی مطرح شده نه درمورد کارمندان پیمانی و همچنیین با توجه به قانون استخدام پیمانی که حق استخدام مجدد را به کارمندانی که به دلیل غیبت اخراج شده اندداده هست و با توجه به رای صادره هیات که کاملا غیر عادلانه بوده چون طب قانون طرفین قرارداد پیمانی خق فسخ قرار داد را دارند بنده موضوع را با قسمت اداری سازمان مربوطه مطرح نمودم ولی علیرغم موضاعات مطرح شده به بنده نیز توهین نموده اند به نظر شما چه باید بکنم از کجا پیگیر شوم ؟ممنون میشم را هنمایی بفرمایید؟با تشکر

  1. پاراف می گوید

   با سلام. با مدارک و مستندات لازم از جمله نامه استعفا به تاریخ ثبت یکماه زودتر از غیبت در دبیرخانه محل کارتان به دیوان عدالت شکایت کنید. با مشاوران حقوقی متخصص در زمینه اداری نیز مشاوره بگیرید.

 65. پاراف می گوید

  با سلام. تشخیص این موارد در صلاحیت قاضی رسیدگی کننده به دادخواست شماست.

 66. پاراف می گوید

  با سلام. به موارد عدم رعایت قانون.

 67. ابوالحسن می گوید

  با سلام…بنده نیروی پیمانی شرکت نفت آغاجاری با مدرک لیسانس مدیریت وهشت سال سابقه کار مرتبط وپیوسته درشرکت نفت دارم،زمانی که بخش نامه تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری اجرا شد بنده باداشتن تمام امتیازات ،وسابقه کار مرتبط به علت بی مسولیتی مدیران وقت تبدیل وضعیت نشده و هنوز پیمانکاری مانده ام،به هر کجا رجوع کردم جوابی نگرفتم….لطفا راهنمایی کنید

  1. پاراف می گوید

   با سلام. در صورت وجود مدارک و مستندات به دیوان عدالت شکایت کنید.

 68. قادر می گوید

  با سلام و خسته نباشید،
  من سه ماه بود در بانک صادرات کار می کر دم و تمامی مراحل استخدامی و تعهد محضری و بقیه موارد را گذرانده بودم ولی بعد از سه ماه مرا صدا کردند و گفتند نمره چشمت بالاتر از سه است (۳.۲۵)و باید به کمیسیون بروید درحالی که قبل از این هم پزشک بانک و هم متخصص چشم در مرحله پزشکی برگه را تایید کرده اند۱) آیا آنها می توانند و این حق را دارند در این مرحله مرا اخراج کنند؟۲) در صورت اخراج می توانم هزینه های زیادی که در این مدت به من و خانواده ام وارد شده و نیز حقوق سه ماهم را بگیرم؟راهنمایی بفرمایید ممنون

  1. پاراف می گوید

   با سلام. حقوق ماههایی رو که کار کردین بله.سایر موارد تابع ضوابط دانشگاه است.

 69. امیرعلی می گوید

  بنده به همراه ۲۵۰ نفر دیگر در آزمون استخدامی شرکت ملی فولاد ایران که برای کارخانه ای دولتی در سال ۱۳۹۱ برگزار شد شرکت کرده و قبول شدیم و تمانی مراحل قبولی و مصاحبه و گزینش رو سپری کردیم. حال با اتمام مراحل ساخت شرکت و در آستانه راه اندازی و افتتاح خبری از جذب قبولین نیست و غیر مستقیم می گویند کسی جذب نخواهد شد و شرکت به بخش خصوصی واگذار می شود. حال ما چکار می توانیم بکنیم. ممنون

  1. پاراف می گوید

   با سلام. هر سازمانی تابع قوانین و مقررات خود می باشد.

 70. حسن می گوید

  باسلام وخسته نباشید
  تعدادی حدود ۱۸۰نفر از نیروهای پیمانکاری شرکت نفت آغاجاری هستیم که اکثرا لیسانس وفوق لیسانس می باشند.در دولت قبل که طرح تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری واجد شرایط انجام گرفت ،با توجه به اینکه این افراد تمام شرایط لازم یعنی سابقه ی کاری مرتبط مدرک تحصیلی و…….جهت تبدیل وضعیت را دارا بودند و ضمن ارسال دیرهنگام مدارک این افراد به منابع انسانی اهواز جهت تبدیل وضعیت ،وبسته شدن سایت از طریق وزارت نفت این افراد تبدیل وضعیت نشده اند و همچنان با یاس ونا امیدی بصورت پیمانکاری باقی ماندند…
  خواهشن راه و چاره ای بفرمایید تا این افراد مظلوم به حق خود برسند

 71. مجید می گوید

  سلام علیکم پرونده ام به یکی از شعب تجدید نظر دیوان عدالت ارجاع شده .الان از طریق سایت پیگیری کردم نوشته شده (پروند ه به داخل شعبه داده شد) معنی این اصطلاح چیست ؟

  1. پاراف می گوید

   با سلام. یعنی در شعبه مورد نظر پذیرش شده است.

 72. داود می گوید

  سلام علیکم
  احتراما ، اینجانب کارمند رسمی دارای پست سازمانی رییس اداره حسابداری معاونت بهداشتی ماموربه خدمت تحت عنوان عامل مالی مرکز حوادث وفوریتهای پزشکی اعلان نمودند ،پرداخت فوق العاده مدیریت منوط به داشتن پست مدیریتی وسرپرستی اشتغال در پست مربوطه میباشد. برهمین اساس درخواست برگشت واشتغال در ردیف سازمانی نموده ،که پاسخ قانع کننده ای دریافت ننموده ام .خواهشمنداست راهنمایی فرمایید

  1. پاراف می گوید

   با سلام. عامل مالی چیست؟

 73. علی می گوید

  با سلام
  بنده سال ۹۳ بعد از ۲ ماه کار در بانک صادرات به علت بیماری مادرم و سکونت در غرب تهران و شعبه من در شرق تهران مجبور به استعفا شدم حال تقاضای بازگشت به کار را دارم اگر با تقاضای بنده مخالفت شد می توانم پیگیری نمایم با توجه به اینکه بانک نیز در حال جذب نیرو می باشد.

  1. پاراف می گوید

   با سلام. با استعفا ارتباط کاری قطع می شود.

 74. نسرین بهره مند می گوید

  با سلام کارمند اخراجی پلیس +۱۰ هستم که مدت ۹ سال مشغول بکار بوده ام ولی متوجه شدم مطالبات اینجانب مثل سنوات و خیلی موارد دیگر پرداخت نشده در پیگیری اولیه حکمی بالغ بر ۲۰ میلیون خسارت وترده به اینجانب صادر گردید که کارفرما بایستی پرداخت میکرد ولی با اعتراض کارفرما متاسفانه با اهمال هیئت حل اختلاف این پرونده ۹ ماه بلاتکلیف ماند و به همین جهت بیمه بیکاری اینجانب به علت عدم صدور این حکم تاکنون جاری نشده و پس از پیگیریهای اینجانب بالاخره هیئت حل اختلاف در یک اقدام عجیب حکم را به مبلغ ۱۴ میلیون کاهش داده و همینک بنده این حکم را قبول ندارم و قصد شکایت به دیوان عدالت را دارم ولی از آنجاییکه بیمه بیکاریم بخاطر بلاتکلیفی و تعلل جانبدارانه هیئت حل اختلاف در صدور حکم مسکوت مانده آیا میتوانم حکم صادره را ضمن اینکه قبول ندارم و معترض به آن هستم را جهت به جریان افتادن بیمه بیکاری اجرا نمایم ولی برای رسیدن به مابقی حق تضییع شده ام به دیوان شکایت نمایم تا هم اجرای حکم معطل نماند هم پیگیر مابه التفاوت مورد ادعایم باشم اگر حکم را اجرایی کنم این به منزله پذیرفتن حکم و موضوعیت نداشتن شکایت به آن در دیوان جهت پیگیری مابقی مطالبه ام نمیباشد

  1. پاراف می گوید

   با سلام. مرور زمان حق شما بر بیمه بیکاری را ضایع نمی کند. فرآیند شکایت به دیوان عدالت طولانی است. در صورتیکه فکر میکنید مستند به قانون حقی از شما نادیده گرفته شده است به دیوان شکایت کنید.

 75. امیرعلی می گوید

  با سلام. چرا سوال بنده جواب داده نمی شود . ما این دردمون رو له کی بگیم

 76. ز.ف می گوید

  سلام.آیا بعد از اعتراض که یکسال در انتظار رای دیوان هستیم،امکان این وجود داره که بدون اینکه پرونده به دیوان تهران ارسال بشه شهرستان مربوطه خود اقدام به جواب اعتراض کند؟پرونده من بعد از یکسال که گذشت با شعبه انتخابی دیوان عدالت تهران تماس گرفتم و گفتند پرونده ای ارسال نشده،در صورتیکه شهر خودم گفتند پرونده در مرحله رای دادنه وتا یک ماه به دستتون ارسال میشه؟

  1. پاراف می گوید

   با سلام. کلیه پرونده ها در تهران رسیدگی می شود.

 77. قراردادي مظلوم می گوید

  با احترام، به استحضار می رساند کارکنان بخش دولت به سه دسته تقسیم می شوند رسمی، پیمانی و قراردادی – شرکتی، همه با هم کار می کنند تا اهداف یک اداره محقق شود. قراردادی – شرکتیها با سابقه ۱۵ سال به بالا به اتهام نوع استخدام در تبعیض نژادی به سر می بریم. حالا نوبت حقوق و مزایا است که رسمی و پیمانیها از یک میلیون و سیصد هزار تومان بالاتر از ما می گیرند به خاطر اینکه قانون از آنها حمایت می کند تا در تورم له نشوند. ولی هیچ قانونی از ما(قراردادیها – شرکتی) حمایت نمی کند، امسال که حکمها و قراردادها را زده اند ما زیر زیر خط فقر هستیم با اینکه همتراز رسمی و پیمانیها هستیم و با اینکه سابقه ما زیاد است روسا هم به آنها(رسمی – پیمانیها) اطمینان ندارند و کارها را به ما می سپارند تقریبا ۳۰ یا ۴۰ درصد کارکنان ادارات قراردادی – شرکتی هستند. همه معتقدند که این باعث یک سرافکندگی غیر قابل اعتراض برای قراردادی – شرکتی و کینه های اداری می شوند و کارها را در ادارات با مشکل روبرو میکند و از نظر معنوی با اینکه نیروهای قراردادی – شرکتی ناراضیند حقوق رسمی و پیمانیها چه حکمی پیدا میکند.به نظر می رسد که برای دولت منفعتی ندارند که از نیروهای جدید استخدام استفاده نماید و می تواند با یک امتحان همه نیروهای باسابقه قراردادی – شرکتی را در پستهای بلاتصدی جا دهد.
  طرح دو فوریتی ساماندهی نیرویهای قراردادی سال ۹۱ به مجلس برده اید و یک فوریت آن تصویب شد چه زمانی طرح دوباره مطرح تا قراردادیها یا شرکتی های باسابقه و از سن استخدام گذشته از این وضعیت رها شوند.

 78. حسن می گوید

  سلام .در صورت امکان نمونه ی دادخواست برگشت به کار کارمندی قراردادی که بعد از ده سال تمدید قرارداد نشده است را بفرستید

 79. فرهام می گوید

  من کارمند یکی از بانکهای دولتی هستم خانه ام اکباتان است رییس شعبه به خاطر اینکه میگوید رفتار من با همکاران خوب نیست و …که البته بهانه است مارا به کارگزینی معرفی کرد و انجا هم گفتند ما شعبه ات را عوض میکنیم اگر شعبه جدید هم از تو ناراضی باشد برای تنبیه به یک شعبه دور برای جا اوردن حالت میفرستیمت اسلامشهر یا واوان که اولا خارج شهر و ثانیا جاده است موارد زیادی بوده که کارمند به دلیل دوری مسافت قبول نکرده و انها هم کوتاه امده اند اما در کل از شخصی شنیدم که اصولا کارمندان بانک را خارج از شهر محل سکونت مثلا اگر طرف ساکن تهران است به اسلامشهر یا واوان نمیتوانند بفرستند و ثانیا به نقاطی که اصطلاحا جاده است بدون رضایت فرد امکان فرستادن برای تنبیه ندارند و درون شهر هم بیش از ۵ کیلومتر مسافت اگر بخواهند بفرستند باید حق ماموریت بدهند میخواستم بدانم ایا چنین قانونی وجود دارد چون پدر و مادر من سنشان بالاست و ناراحتی قلبی و دیابت دارند و نیاز به مراقبت دارند ایا میتوانند برای تنبیه فردی را به شعبه خارج از شهر خود و یا جاده بفرستند انهم کارگزینی و نه هییت تخلفات و دوما در صورت نپذیرفتن رفتن به شعبه خارج شهر محل سکونت ایا تخلف اداری به حساب میاید و اگر اینگونه است حکمش چیست

  1. پاراف می گوید

   با سلام. مقررات و قوانین دولتی بر بانکهای دولتی جاری است و تغییر شهر محل خدمت بدون رضایت فرد امکان پذیر نیست. همچنین کارمندان دولتی تابع رای هیات تخلفات هستند. در صورت رفتار خلاف قانون نیز راههای اعتراض و شکایت وجود دارد.

 80. محسن می گوید

  با سلام
  رییس شورای اسلامی شهر کوچکی که بنده اهل و ساکن آنجا هستم، بدلایل واهی و تصورات باطل، اقدام به صدور چندین نامه به ادارات مختلف شهرستان و استان نموده که در آنها اتهاماتی ناروا را به بنده و همسرم نسبت داده است. طی مکاتبات انجام شده با سایر اعضای شورای شهر، مشخص شد نامه های ارسالی با امضای رییس، جعلی بوده و مدتها قبل نامه هایی با همین شماره ها با مضامین و موضوعاتی کاملا متفاوت صادر شده است و نامه های اخیر آقای رییس تخلف اداری محسوب می شود. پاسخ مکتوب اعضای شورای شهر در خصوص این تخلف بدست بنده رسیده است.
  در همین حال بنده قصد دارم از شورای شهر و مشخصا از رییس آن به دلیل افترا و نشر اکاذیب به دیوان عدالت اداری شکایت کنم و اعاده ی حیثیت نمایم. آیا این امر در دیوان پیگیری می شود؟
  ضمن آنکه اداره آموزش و پرورش شهرستان نیز به نامه های جعلی رییس شورا ترتیب اثر داده و علیرغم نامه ی رسمی سایر اعضا مبنی بر کذب بودن نامه ی قبلی، آموزش و پرورش آموزشگاه زبان با مدیریت من را تعلیق کرده است. آیا در همان دادخواست، می توانم آموزش و پرورش را نیز شکایت کنم؟

  1. پاراف می گوید

   به سلام. شکایت اول خیر اما شکایت دوم قابل طرح در دیوان است. اما در هر حال به واحد ارشاد مستقر در دادگستری ها مشاوره بگیرید.

 81. کاظم می گوید

  با سلام.من از تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ تا ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ در بانک مشغول به کار بودم که به دلیل تخلف اداری از کار تعلیق شدم و بانک طی نامه ای که بعدها به من ابلاغ شد در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ از کار اخراج شده بودم من به دلیل این فاصله که به من ابلاغ شد نتوانستم از بیمه بیکاری استفاده نمایم و حتی نمی دانستم سنوات را چگونه از صندوق بازنشستگی دریافت کنم.مرا راهنمایی کنید.

  1. پاراف می گوید

   با سلام. به اداره کار مراجعه کنید.

 82. احمدرضا می گوید

  باسلام و احترام,,,کارمند پیمانی دادگستری هستم, انتقالی خارج از استان گرفته بودم و با موافقت رییس حوزه قضایی و رییس کل و معاون اداری استان, نامه انتقالی من به تهران ارسال و پس از موافقت در تهران, به استان مربوطه ارسال شده,,اما در حین همین پروسه,, رییس کل استان مبدا جای خود را به رییس جدید داد و رییس جدید با دستوری به کارگزینی و احتمالا بدون استناد قانونی, با نامه نگاری به تهران, انتقالی بنده را کان لم یکن اعلام نمودند و تهران نیز به استان مقصد اعلام, که بدلیل مخالفت رییس استان مبدا انتقالی کان لم یکن میباشد, متاسفانه هیچ کس نتونسته راهنمایی دقیقی ارایه بده,الان خواستم از جنابعالی مشاوره بگیرم, باتوجه به اینکه کارمندان اداری قوه قضاییه به دو قوه وابسته اند,۱- الان بنده از طریق وزارت پیگیری کنم یا از طریق قوه قضاییه,, ۲-باتوجه به اینکه من انتقالی رو از رییس سابق استان گرفتم و انتقالی من در تهران مصوب شده و به استان مقصد اعلام شده ایا رییس جدید استان مبدا صلاحیت لغو انتقالی رو داره یا نه؟
  ۳-تا چه مرحله ای یک رییس میتونه در انتقالی مداخله کنه و نظرش نافذ هست, ایا پس از مطرح شدن در کمیسیون و موافقت با انتقالی هم میتونه اینکار انجام بشه۴- الان یکسال و نیم گذشته اما متاسفانه با بهانه های واهی و خلف وعده ی ایشون, همچنان نتیجه ای دستگیرم نشده, بنظر شما ایا واحد اداری قوه یا وزارت میتونه این نامه رو وتو کنه یا اینکه خیر؟ ۶-نظر به اینکه نتیجه گیری در دیوان پروسه ای زمان بر هست, اگر بنده مستندات خود که همان نامه نگاری های مربوطه رو شامل میشه.به دیوان ارایه بدم ممکنه که در طی دوسه ماه نتیجه ای بگیرم یا بازم زمان زیادی میبره.اگه دقیق راهنمایی بفرمایید, و مواد استنادی هم ارایه بفرماییید ممنون میشم

  1. پاراف می گوید

   با سلام. موافقت مبدا و مقصد در هر زمانی برای انتقال نیاز است. اساسا دستگاهها تکلیفی برای انتقال کارمندان ندارند.

 83. عمید می گوید

  سلام
  بنده در آزمون استخدامی شهرداری قبول شدم ولی بعد از مصاحبه با ۶نمره اختلاف پذیرفته نشدم
  اما…
  بنده فرزند جانباز زیر ۲۵درصد هستم که طبق قانون جامع حمایت از ایثارگران از ۵ درصد سهمیه استخدامی برخوردارم.
  من نامه معرفی از بنیاد شهید هم به دستگاه مربوطه ارایه دادم، اما بعد از گرفتن کارنامه متوجه شدم که سهمیه ۵درصدی اعمال نشده است.
  حال برای اعتراض به نتیجه آزمون باید کجا مراجعه کنم؟
  من اعتراض کتبی خودم رو به دفتر امور شهری استانداری که مجری آزمون است ارائه دادم اما پیگیر نیستن.

  1. پاراف می گوید

   با سلام
   به سازمان همیاری شهرداری ها مراجعه کنید

 84. فسخ پیمان می گوید

  با سلام . من کارمند پیمانی آموزش و پرورش بودم . سه ماه پیش به دلیل مشکلات شخصی مرتکب دو هفته غیبت شدم که با درخواست خودم مبنی بر پایان همکاری با آموزش پرورش قرارداد پیمانی ۱۰سالم لغو شد . الان مشکلاتم حل شده و درخواست دادم که برگردم که موافقت نکردن با بازگشتم . و گفتن در صورت موافقت وزیر بدون احتساب ۶سال سابقه کارت و پرداخت حقوق بدو استخدام میتونی در منطقه ای دیگر که بهت نیاز باشه شروع به کار کنی اونم در صورت موافقت وزیر . خواستم بدونم راهکار قانونی چیه و چه باید بکنم . ممنونم

  1. پاراف می گوید

   با سلام. هیچ راهکاری وجود ندارد. تازه بازگشت بکار مجدد شما خلاف قانون است!

  2. سمیر می گوید

   ولی من یکی از دوستام این اتفاق براش افتاد و موافقت کردن برگشت سر کارش یه تعهد ازش گرفتن که دوباره بخاد بره باید جریمه بده

   1. پاراف می گوید

    به هر حال خدا رو شکر کنین که اجازه دادن برگردین!

 85. مجید می گوید

  با سلام و احترام لطفا در مورد درخواست حقوق و مزایای ایام تعلیق کارمند قراردادی به دیوان عدالت نکته و موضوعی که بتواند راهگشا باشد در پاسخ بنویسید و ایا رای وحدت رویه ای در این مورد صادر گشته یا خیر؟

 86. رامتین می گوید

  با سلام. کارمند دادگستری با استخدام پیمانی بعد از هفت سال با حکم گزین اخراج میشود. آیا حق و حقوق قانونی به وی تعلق میگیرد؟؟ ممنون میشوم موارد قابل مطالبه و نحوه مطالبه را تشریح بفرمایید.

  1. پاراف می گوید

   با سلام. بستگی به حکم دارد. ولی در حالت عادی حق و حقوق پرداخت می شود

 87. حسین خیری می گوید

  باسلام و خسته نباشید بنده در تاریخ ۹۴/۴.۲۰دادخواستی تقدیم دیوان کرده ام و وقت نظارت به تاریخ ۹۴/۱۰/۱۶ثبت شده است لذا با وجود گذشت بیش از هشت ماه هنوز جوابی دریافت نکرده ام در ضمن از طریق سایت دیوان روند بررسی را نیز می بینم شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۸۹۲می باشد با تشکر

  1. پاراف می گوید

   با سلام. با دیوان عدالت تماس بگیرید.

 88. یا وهاب می گوید

  با سلام.من به صورت قراردادی در یکی از اداره ها کار میکردم ولی قراردادی رو امضا نکردم و سه سال و نیم کار کردم و جمعاً ۲۴ ماه حقوق که طبق حقوق مصوب اداره کار هم نبود رو طلب دارم و اضافه کاری باوجود این که بعضاً تا دیر وقت می ایستادم و انجام میدادم ولی حق اضافه کاری شامل بنده نمیشد و سه بار عیدی که دادن هم طبق عیدی اداره کار نبود و بیمه اداره هم نبودم خلاصه در ۲۶ اسفند ۹۴ از اداره اومدم بیرون وحالا میخوام ازشون به دیوان عدالت شکایت کنم آیا با این کار من میتونم حقم رو بگیرم؟؟ چون یک نامه اعلام سابقه کاری از رئیس اداره دارم که در نامه توضیح داده که از چه سالی تا چه سالی عضو اداره بودم و در چه قسمتهایی مشغول به کار بودم و این نامه رو مثلاً به یکی از شرکتها گرفتم برای اعلام سابقه کاری و دو حکم مسئولیت برای دو سال که از سرپرست استان دارم ،، آیا اگر ازاداره شکایت کنم به حقم میرسم یا نه؟؟؟ خواهش میکنم راهنمایی کنین.یا علی ، یاحق.

  1. پاراف می گوید

   با سلام. به اداره کار مراجعه و از محل کار شکایت کنید.

 89. یا وهاب می گوید

  ممنون از پاسخ شما ولی به اداره کار شهرستان رفتم گفتن چون قرار داد امضاء نکردی باید از اداره کار استان سوال بگیریم و من خودم رفتم اداره کار استان و اونجا بهم گفتن چون قراردادی امضاء نکردی از حیطه اختیارات اداره کار خارج هست و اداره کار نمیتونه کاری بکنه و باید بری دیوان عدالت اداری.
  حالا باوجود این توضیحات باز باید برم اداره کار؟؟؟من فقط نامه اعلام سابقه کاری که داخلش توضیحاتی داده شده و دو حکم مسئولیت و گواهی گذراندن دوره مهارت هفتگانه که اسمم به عنوان کارمند اداره داخلش ثبت هست دارم.ممنون میشم دوباره راهنمایی کنین. با تشکر.

  1. پاراف می گوید

   با سلام. وظیفه اداره کار است. درخواست کتبی کنید و پاسخ کتبی دریافت کنید. با مشاوره متخصص در ارتباط به امور بیمه و کار مشورت بگیرد.

 90. یا وهاب می گوید

  با سلام…میشه بگین به کجا درخواست کتبی بدم و چطوری درخواست کتبی بدم.
  ببخشید شمامتخصص در ارتباط به امور بیمه و کار ، سراغ دارید؟ اگه ممکنه آدرس یا شماره تماس یا آدرس ایمیلش و برام ایمیل کنین؟ممنون.

  1. پاراف می گوید

   با سلام. در این زمینه به دفارت وکلالت، مراکز مشاوره و… مراجعه کنید. در اینترنت هم سرچ کنید.

 91. مهدی می گوید

  با سلام بنده به مدت ۱۰ سال قراردادی با یک شرکت همکاری داشتم و به خاطر اختلاف با مدیریت من را از کار اخراج کردند و با وعده که مجددا تو را برمیگردانیم مرا بازی دادند ۲ سال است از این ماجرا میگذرد حال می خواهم بدانم میتوانم شکایت کرده و دوباره به سر کار برگردم

  1. پاراف می گوید

   با سلام. به اداره کار مراجعه کنید.

 92. جواد.ع می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید بنده کارمند بانک تجارت هستم آیا با ۲۲ سال خدمت میتوانند بنده را به دلیل غیبت اخراج کنند چون شنیده ام که بالای ۲۰ سال خدمت بایستی کارکنان دولت را بازنشسته کنند ایا همچنین قانونی وجود دارد .ضمنا بانک تجارت خصوصی است به معنای این است که ما کارمند دولتی نیستیم . ممنون میشوم که راهنمایی بفرمایید ودر صورت راهی برای بازنشتگی وجود دارد راهنمایی بفرمایید . بسیار متشکرم

  1. پاراف می گوید

   با سلام. این چنین قانون و یا رویه ای وجود ندارد. با آرامش به کار خود ادامه دهید.

 93. علی می گوید

  سلام بنده یه ساله ازمون استخدامی راه اهن شرکت کردم بعد از گذراندن تمام مراحل استخدامی و هفت خان رستم از پذیرفته شدن ۲۷ نفر حالا همش ۱۲ نفرو جذب کردن ،،، ایا این درسته ؟ کجا باید شکایت کنم

 94. علي می گوید

  سلام برای شکایت از بانک تجارت باید از طریق دیوان عمل کرد؟(بنده کارمند بانک هستم)

  1. پاراف می گوید

   با سلام. سئوال مبهم است. بستگی به جزئیات شکایت دارد. به مشاور حقوقی مراجعه کنید.

 95. ...... می گوید

  باسلام بنده مدت شش سال به صورت قرارداد مشخص با مدت معین در یکی از شرکت های بزرگ نیمه دولتی مشغول به کار هستم در ازمونی که شرکت کردم به عنوان فوق دیپلم استخدام شدم متاسفانه در جایی به کار گرفته شدم که مدرک وسواد خاصی نیاز ندارد ودر این مدت نه از مدرک نه از مزایای ان استفاده نکردم پیگیری های داخل شرکت نیز راه به جایی نبرد ایا قانون خاصی در استخدام هست در این مورد که مشخص شود شرکت تخلف کرده ویا اگر بخواهم پیگیری کنم باید به کجا بروم

 96. سامان می گوید

  سلام وخسته نباشید
  بنده در سال ۹۱ با مدرک دیپلم از طریق ازمون و طی تمامی مراحل قانونی استخدام پیمانی شدم پس از تنها شش ماه کار یعنی ابتدای سال ۱۳۹۲ توسط هسته گزینش با بند ۴ ماده ۲ قانون گزینش و بند ۲ ماده ۳ ایین نامه ( استشهار به فساد اخلاقی تهاجر به فسق و انجام گناهان کبیره ….) اخراج شدم و پس از طی تجدید نظر اول و دوم در همان سال به دیوان عدالت اداری شکایت کردم و دیوان چنین حکم(( داد دادنامه پس از رد تمامی لایحه هیات مرکزی گزینش بررسی مجدد و رای شایسته و یا ظرف بیست روز درخواست تجدید نظر خواهی )) هیات مرکزی گزینش اعتراض نکرد تحقیقات و مصاحبه انجام داد باز رای قبلی خودش رو تایید کرد و ردصلاحیت نمود بنده باز برای دومین بار به دیوان عدالت اداری شکایت کردم دیوان مستقیما برگشت بکار داد وبرای دریافت حقوق ایام اخراج (حدودا ۴ سال )ارسال مستندات به تخلفات اداری (کمیته انظباطی) اگر برات شد بگیرم هیات مرکزی گزینش به رای اعتراض کرد ولی در تجدید نظر رای تایید و قعطی شد
  توضیح پس از اخراج رفتم دانشگاه مدرک کاردانی گرفتم (تابستان۹۳)بعدا کارشناسی گرفتم (مهندسی ای تی ۹۵ تابستان ) امسال ارشد شبکه هم قبول شدم
  نظر خودم … متاسفانه همکارانم با پرونده سازی منو اخراج و به ردیف استخدامی بنده فامیل ریس شعبه رو اوردن
  سوالات مهم ……………………………………………..
  سوال اول .. ایا هیات مرکزی گزینش میتواند به هر بهانه ای رای قطعی دیوان عدالت اداری رو اجرا نکند ؟؟ تا امروز سه هفته از ابلاغ رای به هیات مرکزی میگذرد
  سوال دوم .. فرض کنیم کمیته انظباطی رای برایت داد اداره چه چیزی به من پرداخت میکند از نظر حقوق و مزایا ؟؟
  توجه در اداره ما بابت تمامی مزایاها هم از ما بیمه کم میکردند
  سوال سوم .. مدارک دانشگاهی من از چه زمانی در حکم کار گزینی بنده اعمال میشود از تابستان ۹۳ کاردانی و از تابستان ۹۵ کارشناسی ؟؟یا پس از شرو ع بکار

  1. پاراف می گوید

   با سلام. به اجرائیات دیوان عدالت مراجعه کنید. اعمال مدرک با نظر دستگاه مورد قبول است.

 97. علی می گوید

  با سلام.بنده کارشناس اتاق عمل هستم در آزمون استخدامی تامین اجتماعی شرکت کردم و ذخیره شدم.نفر جلوی من در گزینش رد شد و درخاست تجدید نظر داد.امروز معاونت درمان استان مستقیم بهم گفتم در مرحله تجدید نظر با پارتی و واسطه داره کارش و درست میکنه؟برای رسیدن به حقم یعنی استخدامی و رد شدن قطعی کسی که توی گزینش رد شده چیکار باید کنم؟

 98. امیرعلی می گوید

  سلام؛ من دو سال پیش از طریق مصاحبه و اعلام نیاز سازمان دولتی برای استخدام رفتم و همه مراحل را طی کردم حتی آزمایش و سوء پیشینه و تحقیقات محلی و… همه مدارک لازم را هم از من گرفتند و تشکیل پرونده دادند. در آخر هم اعلام کردند قبول شدید . دو سال مدام هر ماه تماس میگیرم و یا مراجعه می کنم فقط می گویند بودجه لازم را نداریم و الان هم دیگه اصلا جوابی نمیدهند. رییس اداره هم با کمال وقاحت می گوید اصلا از این ماجرا خبری ندارم!!!!!!!!!!! باید چکار کنم؟؟؟؟ شما را به هر کی میپرستید قسم درست راهنماییم کنید. بخدا بریدم دیگه. با مدر کارشناسی ارشد از بهترین دانشگاه دولتی و معدل بالا و رزومه قوی … عمرمو تلف کردند.. الانم سنم بالا رفته جاییی استخدامم نمی کنند.

  1. پاراف می گوید

   با سلام. به سازمان مدیریت برنامه و بودجه یا امور اداری و استخدامی مراجعه کنید.

 99. علی محمد می گوید

  عضو هیات علمی یک دانشگاه دولتی هستم و سال گذشته بازنشسته شدم دانشگاه با توجیه کمبود بودجه پاداش پایان خدمت مرا پس از ۱۵ ماه پرداخت کرد . آیا می توانم برای دریافت خسارت یا سود این پول در طول این ۱۵ ماه به دیوان عدالت شکایت کنم؟ ممنون از توجه شما

  1. پاراف می گوید

   با سلام. خیر. بر اساس قانون محاسبات پرداخت جریمه یا تاخیر یا سود به مطالبات دولتی امکان پذیر نیست.

 100. یوسف می گوید

  با سلام و عرض ادب
  بنده کارمند رسمی و کارشناس ایدز مرکز بهداشت…. می باشم
  به علت عدم پرداخت یکسری از مزایای مرتبط به رئیس مرکز اعتراض کردم ایشان هم با بهانه عدم رضایت از کار بنده بدون هیچگونه تذکر یا اعلام قبلی بنده را از ستاد مرکز بهداشت شهرستان به درمانگاه های سطح شهر تبعید کردند
  با اینکار اضافه کار بنده حذف شد و حدودا ماهیانه ۸۰۰ هزار تومان ضرر به بنده خورد و چون بنده روی این مبلغ حساب کرده و اقدام به خرید و صدور چک کرده بودم دچار بدهی و شرایط بسیار سختی را می گذرانم
  خواستم بدانم در صورت شکایت به دیوان امکان بازگشت مجدد بنده به ستاد مرکز بهداشت شهرستان و شغل قبلی و دریافت خسارت این چند ماه را دادم یا خیر
  سپاسگزارم

  1. پاراف می گوید

   با سلام. خیر.

 101. احمد می گوید

  با سلام بندهکارمند بانک هستم با حکم انفصال موقت بعداز انفصال به کار برگشت ولی در سمتهای پایین آیا این کار بانک قانونیست آیا برای تنزل سمت نباید حکم هیات تخلفات باشد بنده فقط به انفصال موقت محکوم بودم

  1. پاراف می گوید

   با سلام. به نظر نمی رسد تخلفی صورت گرفته باشد. ولی با این حال با مشاور حقوقی مشورت کنید.

 102. مهدی ق می گوید

  سلام خسته نباشید
  در سال ۹۱ در ازمون استخدامی با مدرک دیپلم بصورت پیمانی در رشته خدمات عمومی شرکت کردم و ذخیره اول شدم نفرات اصلی مصاحبه و گزینش شدند وهمه انها شروع بکار کردند پس از شش ماه از امور اداری با من تماس گرفتند و گفتند که یکی از نفرات اصلی تمدید قرارداد پیمانی نشده و گزینش پس از شش ماه کار کردن و حقوق گرفتن به ان اقا عدم صلاحیت داده و از طریق گزینش از کارش اخراج شده چون اون اقا با مدرک دیپلم و به صورت پیمانی در قسمت خدمات عمومی (خدمتگذار ) مشغول بوده به من گفتند برم خدمتگذار بشم من قبول نگرد نمیتونستم خدماتی کار کنم به من گفتند برم بصورت قرارداد معین با عنوان کمک کارشناس کار کنم منم قبول کردم ولی پس از چهار سال ان فردی که اخراج شده بود ازطریق دیوان عدالت اداری برگشت بکار شده است اکنون کار کزینی به من میگود چون به دریف ان فرد استخدام شده ام من رو باید اخراج کنند تا فرد شروع بکار کندو حکم دیوان اجرا بشود حالا مسول کار گزینی میگوید ان موقع کار گزینی تورا به اشتباه دعوت بکار کرده است و تو را به صورت غیره قانونی استخدام کرده است
  سوال اولم این است که کدام بخش اداره من رو اخراج خواهد کرد ؟// و با چه عنوانی ؟؟ دلیل اخراچ چه خواهد بود ؟
  سوال دومم اگر با این اوصاف به دیوان عدالت اداری شکایت کنم میتوانم نتیجه ای بگیرم ؟؟

  1. پاراف می گوید

   با سلام. باید با مشاوره حقوقی مشورت کنید.

 103. آرش می گوید

  با سلام و و قت بخیر….. جمعی از کارکنان شبکه بهداشت یکی از شهرستان ها هستیم که علیرغم اعتراضات متعدد به نحوه مدیریت و اتلاف منابع از سوی دانشگاه مربوطه و در کل بالا دستی ها به شکایات ترتیب اثر داده نشده است می شه به دیوان اعتراض کرد؟

  1. پاراف می گوید

   با سلام. به سازمان بازرسی شکایت کنید

 104. بابک می گوید

  سلام بنده از کارکنان شرکتی در جهاد کشاورزی استان لرستان شهر خرم آباد هستم این سازمان حدود ۷۰ نفر نیروی حجمی دارد که حدود شصت نفر بعنوان نگهبان کار میکنند و با آنها قرداد بستندو ظاهرا پیگیر تبدیل وضعیت انها هستند اما ما ۱۰ نفر نیروی اداری را بعد از دو سال سابقه میخواهند اخراج کنند من به تازگی نامزد کردم در بین ما افراد متاهل با فرزند نیز وجود دارند مشکلات فراوانی داریم ایا میتوان کاری کرد !

 105. hesam می گوید

  باعرض سلام اینجانب کارمند اعاده بخدمت ایثارگر میباشم جهت استفاده از مزایای ایثارگری گواهی حضور درجبهه به شرکت مخابرات ارائه نمودم ولی با کمال تعجب اظهار داشتند چون در متن گواهی شما نوشته شده ازطریق هلال احمرجهت اعزام به جبهه به سپاه معرفی شده اید از اعتبار ساقط میباشد لازم به ذکر میباشد بنده ازطریق هلال اهمر به بسیج سپاه معرفی ویکسال متوالی با تایید سپاه پاسداران از هلال احمر حقوق دریافت نموده ام حال سوال من این است مگر هلال احمر بدون مجوز امثال بنده را جهت اعزام به جبهه به سپاه معرفی مینمود؟ کارگزینی شرکت مخابرات میگوید درارایه گواهی نباید نام هلال احمر باشد.نیروی انسانی سپاه میگوید چون از هلال احمر حقوق گرفته ای ماهم ازعنوان هلال احمر استفاده میکنیم .تاکیدا بنده یکسال متوالی بامعرفی هلال احمر باعنوان بسیجی توسط سپاه در جبهه بودم لطفا این حقیر جانباز را راهنمایی بفرمایید

  1. پاراف می گوید

   با سلام. به واحد اشتغال بنیاد شهید مراجعه کنید.

 106. حسن می گوید

  سلام جانباز ۲۵/.هستم دارای مدرک تحصیلات کارشناسی و دارای پست سازمانی تخصصی سی سال خدمت تمام شد در خواست تمدید نمودم دستگاه موافقت نکرد ایا پست سازمانی تخصصی هستم شامل ماده ۱۰۳خدمات کشوری نمی توانم تمدید نمایم وحتما باید مدرک ارشد داشته باشم ۲- در مدت خدمت تقلیل خدمت روزانه جانبازی روز ۴۵ دقیقه استفاده نکردم و دستگاه نسبت به ذخیره ان برابر قانون قبول نمی کنند جکار نمایم ۳- جانبازان بعد از سی سال خدمت حقوق بازنشتگی اخرین احکام حقوق دریافتی می باشه یا معدل ۲۴ ماه می باشد در صورت امکان با مستند قانونی ارائه طریق فرماید با احترام

  1. پاراف می گوید

   با سلام. برای تمام این موارد در سایت مطالبی موجود است. ضمنا به واحد اشتغال بنیاد مراجعه کنید. در صورت عدم رعایت قانون به کمیسیون ماده ۱۶ و یا دیوان هم میتوانید شکایت کنید.

 107. محمّدرضا می گوید

  با سلام

  متشکرم که به کامنت های بازدید کنندگان پاسخ میدید.
  یه سوال مهمی داشتم.
  بنده به عنوان دانشجو مقطع کارشناسی ارشد، اگه بخوام به خاطر اجحافی که در حق بنده بابت پایان نامه صورت گرفته اعتراض کنم، به غیر از دانشگاه خودم باید به کجا اعتراض کنم؟
  دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی یا …؟

  ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.
  با تشکر

  1. پاراف می گوید

   با سلام. اگر خلاف قوانین و مقررات صورت گرفته ابتدا از بازرسی خود دانشگاه بعد وزارت علوم و در نهایت دیوان عدالت(در صورت دولتی بودن)

 108. محمد می گوید

  با سلام بنده کارمند رسمی دارای ۱۲ سال سنوات خدمتی و دارای پست سازمانی کارگزین از مجموعه تشکیلات بیمارستان و دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشم و تمام مدت خدمتم در پست سازمانی خود و در بیمارستان مشغول انجام وظیفه بوده ام . مدت یک ماه است بدون هیچ دلیل و توضیحی اینجانب را با ابلاغ انشایی و بدون حفظ سمت به مرکز بهداشت انتقال داده اند و در مرکز بهداشت با ابلاغ انشایی محل خدمت بنده را بایگانی مرکز بهداشت معرفی نموده اند لذا خواهشمند است نظر به اینکه تمام مراحل را تا سطح دانشگاه علوم پزشکی برای کار در محل خدمت خود را پیگیر شدم ولی مدیر شبکه بهداشت و درمان موافقت نمی نمایند و ابراز می نمایند که باید در بایگانی ماندگار باشم . آیا بنده میتوانم از طریق دیوان پیگیر حق خود (خدمت در پست سازمانی کارگزین و محل خدمتی خود بیمارستان) باشم .

 109. محمد می گوید

  با سلام ممنون میشم جواب سوال بنده را بدید . با تشکر

 110. محمد می گوید

  با سلام بنده کارمند رسمی دارای ۱۲ سال سنوات خدمتی و دارای پست سازمانی کارگزین از مجموعه تشکیلات بیمارستان و دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشم و تمام مدت خدمتم در پست سازمانی خود و در بیمارستان مشغول انجام وظیفه بوده ام . مدت یک ماه است بدون هیچ دلیل و توضیحی اینجانب را با ابلاغ انشایی و بدون حفظ سمت به مرکز بهداشت انتقال داده اند و در مرکز بهداشت با ابلاغ انشایی محل خدمت بنده را بایگانی مرکز بهداشت معرفی نموده اند لذا خواهشمند است نظر به اینکه تمام مراحل را تا سطح دانشگاه علوم پزشکی برای کار در محل خدمت خود را پیگیر شدم ولی مدیر شبکه بهداشت و درمان موافقت نمی نمایند و ابراز می نمایند که باید در بایگانی ماندگار باشم . آیا بنده میتوانم از طریق دیوان پیگیر حق خود (خدمت در پست سازمانی کارگزین و محل خدمتی خود بیمارستان) باشم .

  1. پاراف می گوید

   با سلام در صورت احراز تخلف قانونی بله و در غیر اینصورت خیر.

 111. نواب قاسمی می گوید

  با سلام
  بر ای گرفتن سابقه خدمت در دستیاری پزشکی با توجه به تعهد سپردن که کار نباید کنیم چطوری به دیوان عدالت اداری می توانیم شکایت کنیم با توجه به اینکه برای اعضای هیئت علمی در صورت پرداخت حق بازنشستگی توسط خود فرد محاسبه می شود.

 112. یک رسمی می گوید

  با سلام و خسته نباشید.
  استخدامی رسمی شرکت پتروشیمی ایلام در آزمون سال ۸۴ هستیم.متاسفانه علی رغم آنکه تا یک سال با شماره نفت قید شده در استیت، حقوقمان را دریافت می کردیم در دولت آقای احمدی نژاد که مقرر گردید کارکنان بسته به میل خود تبدیل وضعیت به تامین اجتماعی شوند یا در همان وضعیت سابق بمانند؛ مدیر عامل وقت تمام کارکنان را بدون استعلام از رضایت آنها مبنی بر تبدیل وضعیت – در حالیکه دوره کارآموزی را درعسلویه می گذراندیم- تغییر وضعیت داد. این متاسفانه شروعی بر بدبختی و واماندگی مابود.بطوریکه هم اکنون پس از گذشت ۱۱ سال نه حکم کارگزینی گرفته ایم و نه گرید و حتی تکلیف منازل سازمانی که مقرر بود سال ۸۷ به ما تحویل داده شود مشخص نشده است. در طول این سال ها تعداد کارکنان به لطف سفارش های نمایندگان مجلس و دیگر اشخاص قدرتمند در استخدام نیروهای قراردادی- و نیز اضافه شدن نیروهای قراردادی سال ۹۵ که البته با آزمون وارد شده اند -بیش از دو برابر شده است و این در حالی است که ما هنوز در احقاق حقوق ابتدایی مان ناتوانیم.شرکت به صورت موردی آنجا که به سود خودش است – از آنجا که هم اکنون از حالت دولتی به خصوصی تبدیل وضعیت شده است-
  به قوانین کار و تامین اجتماعی استناد می نماید و هر جا که مطالبات ما در میان است یا به آیین نامه ناقص داخلی رجوع کرده و یا ما را بی جواب می گذارد تا جاییکه حتی نمره ارزشیابی هر ساله که تاثیر به سزایی در افزایش حقوق پایه هر ساله کارمند را دارد از دو سال پیش تاثیر داده و به مطالبه ما در مورد نمره ارزشیابی( اپریزیال) سال های پیش جوابگو نیست. سوال من از خدمت شما که با این متن طولانی خسته تان نمودم این است که برای احقاق حق در این شرکت عجیب که هر روز هم مبهم تر و پر مساله تر می شود اصولاً چه باید کرد؟ از کجا باید شروع نمود و تا کجا باید ادامه داد. ؟ ممنون از حسن توجه شما

 113. تامین اجتماعی می گوید

  سلام ، خسته نباشید ، من کارمند دادگستری هستم و استخدام رسمی که تغییر صندوق دادم از خدمات کشوری به تامین اجتماعی که به مدت یک ماه و نیم در عضویت خدمات درمانی بودم اکنون کارهای تغییر صندوقم انجام شده و خدمات کشوری یه چک به تامین اجتماعی داده به مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰هزار تومان که از آن مبلغ ۶۷۰ هزار تومان آن مربوط به یک ماه و نیم تامین اجتماعی است و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار آن که اضافه می شود را تامین اجتماعی پس نمی دهد ، شکایت به دیوان فایده دارد ؟ مبنای محاسبه ۶۷۰ هزار آن ۲۱ درصد هست ضبدر ۱.۵ماه ، حکمم ۲۰۶۹۰۰۰تومان

  1. پاراف می گوید

   با سلام. به اداره کار شکایت کنید.

 114. p b می گوید

  سلام خستبه نباشید
  بنده کارمند پیمانی یکی از ادارات بودم ازطریق گزینش اخراج شدم به دیوان عدالت اداری شکایت کردم دیوان به نفع من رای داد رای گزینش اعتراض کرد و درنهایت رای قطعی شد متن رای (( برگشت بکار وبابت ایامی که بیکار بودم ارسال پرونده ومستندات به تخلفات اداری (کمیته انظباطی)بر طبق ماده ۲۰ تخلفات اداری رسیدگی شود )) الان پرونده بنده حدودا ۴ ماهی در اجرای احکام دیوان عدالت اداری است اجرای احکام ۲ بار به هیات مرگزی گزینش نامه زده اولی این بود که برطبق ماده ۱۰۸ اجرای احکام حکم رو اجرا کنه که گزینش در جوابش نوشته تسلیم به حکم واجرای ان اداره ای که قرار بود من مشغول بکار شود رفتم اداره دیدم حکم کارگزینی که مدیر کل اداره به من میده که بنده امضا کنم برخلاف رای دیوان است داخل حکم کار گزینی عمض عین (یعنی بیمه میده و از پول خبری نیست ) بکار میبره که گویا بنده مقصر بودم در حالی که چنین نیست موضوع این بود که نمیخوان پرونده بره تخلفات اداری پای خیلیا گیره خلاصه من حکم کارگزینی رو امضا نکردم وبه اجرای احکام لایحه نوشتم دادم و اجرای احکام بر اساس همین لایحه بنده دومین نامه رو به هیات مرگزی گزینش نوشت از هیات مرگزی گزینش خواسته برطبق مفاد دادنامه عمل کنه و گزارش همرا مستنداش رو به اجرای احکام دیوان اریه بده گزینش در جواب همین نامه نوشته دارم از طریق مدیر کل اداره پیگیری میکنم با این وجود خبری نیست دروغی نوشته نمیدونم چرا داره وقت تلف میکنه
  سوال >> ایا من میتونم دادنامه رو بطورکامل اجرا کنم ؟؟
  سوال >> به نظرتون مرحله بعد که اجرای احکام میخواد انجام بده چیه ؟؟؟
  اگه نظر یا پیشنهاد یا راهمنایی هم دارین که میتونه به درد من بخوره لطفا دریغ نفرمایید

 115. فرزاد می گوید

  باسلام
  در آزمون استخدامی اخیر مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی که توسط سازمان سنجش برگزار شد در کارنامه ی هیچ یک از داوطلبین، رتبه ی داوطلب و نفرات ذخیره اعلام نشده است،باتوجه به اینکه یک نفر از داوطلبین قبول شده انصراف داده و جایگزین آن مشخص نیست،درخواستی مبنی بر شفاف سازی رتبه به سیستم پاسخگویی اینترنتی سنجش فرستادم ولی پاسخی ندادند و دانشگاه هم از ذخیره ها اعلام بیخبری می کند، به نظر شما برای اطلاع از رتبه ام چکار کنم، آیا کارشان غیرقانونی ست؟
  ممنون میشم پاسخ من رو بدید

  1. پاراف می گوید

   با سلام. جزئیات بیشتر را باید از دستگاه مربوطه دریافت کنید.

 116. یوسف می گوید

  با سلام واحترام خواهش می کنم راهنمایی بفرمائید در ارتباط با پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان دستگاههای دولتی وزارت بهداشت این فوق العاده را فقط در سطح کارمندانی که در ساختمان اصلی وزارت در شهرک غرب هستند اجرا کرده واز سال ۹۵ پرداخت نموده است ولی تا کنون فوق العاده به کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی ودانشکده ها پرداخت نشده یک نمونه از حکم کارمند وزارت هم در اختیار هست با توجه به اینکه سایر وزارت خانه هار این فوق العاده را پرداخت کرده اند آیا امکان طرح شکایت از وزارت بهداشت در دیوان عدالت وجود دارد؟

  1. پاراف می گوید

   با سلام. به مشاور حقوقی مراجعه کنید.

 117. ماریا می گوید

  با سلام
  کارمند پیمانی شهرداری هستم
  برای بهره مندی از مرخصی نه ماهه زایمان (سه ماه مازاد بر آنجه تامین اجتماعی میپذیرد) باید از شهرداری به دیوان عدالت شکایت کنم یا از تامین اجتماعی ؟
  و لطفا بفرمایید شکایت باید چه زمانی بعد از شروع مرخصی ششماهه صورت بگیرد ؟

 118. مهدی می گوید

  با سلام
  در آزمون استخدام رسمی کشوری، پس از آزمون و اخذ حد نصاب، در یک رشته دعوت به مصاحبه شدم. در این رشته ما، فقط دو نفر حد نصاب آزمون را آوردند و ظرفیت اختصاص داده شده نیز دو نفر بود.
  پس از انجام مصاحبه ها، بر خلاف قولی که به من داده بودند، من را قبول نکردند و ظاهرا فرد دیگری را خارج از سیستم آزمون پذیرفته اند.
  لطفا به من بفرمایید که چطور میتوانم شکایت کنم و آیا به نظر شما به نتیجه خواهم رسید؟ فرآیند شکایت چند مدت طول میکشد؟

  1. پاراف می گوید

   با سلام. فرآیند استخدام زیر نظر سازمان مدیریت و سازمان امور اداری و استخدامی است. به آنجا مراجعه کنید.

 119. ابراهیم الیکایی می گوید

  باعرض سلام من در سال ۵۹ به استخدام نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران درامدم با هفت سال حظوردرجبهه حق الی باطل درسال ۶۷از ارتش اخراج شدم وحق وحقوق سناوات خدمت من را ندادن ایا بنده میتوانم به دیوان
  شکایت کنم

  1. پاراف می گوید

   با سلام. با مشاور حقوقی مشورت کنید.

 120. ابراهیم الیکایی می گوید

  باسلام واحترام لطفأ راهنمایی کنید من با ۲۴سال سابقه بیمه که ازاین مدت ۷۰ماه ان رادرجبهه حق علیه باطل بودم که طبق تصویب مجلس شورای اسلامی باید جزو مشاغل سخت وزیان اور حساب شود به بیمه مراجع کردم که ان را جزو مشاغل سخت حساب کنند در جواب کفتند که باید شما یک سال در تامین اجتماعی بیمه سخت وزیان اور داشته باشید تا ان هفتاد ماه جبهه ات را جزو مشاغل سخت حساب کنیم بنده با پنجاه وچهار سال سن کجا بروم شغل سخت وزیان آور پیدا کنم که انها حق من رابدهند ایا این انصاف است ترا خدا راهنمایی کنید

 121. عادل می گوید

  در مورد تبدیل وضعیت قراردادی های با مجوز ادواری با توجه به اینکه هیچ گونه آزمون تخصصی از آنها به عمل نیامده و هیچ گونه شایسته سالاری یا عدالت در فرصت برابر در استخدامی قراردادی آنها وجود نداشته آیا تبدیل وضعیت آنها صحیح می باشد ?
  آیا امکان دارد این احکام ابطال گردد ?
  آزمون ادواری صرفا یک آزمون عمومی بود آیا نیاز به برگزاری آزمون تخصصی سراسری نمی باشد ?
  آیا می توان به این موضوع اعتراض کرد ?

 122. بابک می گوید

  سلام

 123. مهاجرت به کشور کانادا می گوید

  عاشق این وبسایت شدم من.عالی هستید شما

 124. نیلوفر می گوید

  سلام واحترام لطفا راهنمایی بفرمایید باید از چه طریقی اقدام کنم :من با۱۳ سال سابقه کار در اداره در استان بوشهر درخواست انتقالی دادم و با قول انتقال دایم دو سال است که در استان یزد مامور به خدمت هستم ضمنان همسرم مجوز کار در بخش خصوصی را دارد و بومی یزد هستند .با عوض شدن مدیر کل ومعاون نیروی انسانی الان با انتقال دایم من موافقت نمی کنند اما برایم اصلا امکان برگشت وجود ندارد با توجه به داشتن دو فرزند و ثبت نام مدرسه و انتقال کامل منزل و…به استان یزد.واین در صورتی هست که با انتقال همکارم به استان فارس موافقت شده .شنیده ام قانون تبعیت از همسر هم برداشته شده .لطفا راهنمایی کنید من باید چه کار کنم؟سپاسگزارم

 125. حسین می گوید

  با سلام حقیر کارمند جدیدالاستخدام شهرداری در رشته مسول خدمات مالی با مدرک کارشناسی میباشم که متاسفانه شهرداری برخلاف اگهی استخدامی سازمان شهرداریها حکم حقیر را کاردانی لحاظ کرده. لطفا راهنمایی کنیید ممنونم.

 126. mozafar می گوید

  سلام من ۱۲ الی ۱۳ سال سابقه کار در یک شرکت دولتی (ازمایشگاه فنی ومکانیک خاک زیر مجموعه وزارت راه وشهرسازی )دارم ولی هنوز خبری از پیمانی شدن نیست میتونم از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری پیمانی یا رسمی بشم .ممنونم اگه راهنمایی کنید نحوه استخدام هم به عنوان قرارداد خرید خدمت و سالیانه بوده است

  1. پاراف می گوید

   با سلام.فعلا خبری نیست.

 127. کارکنان شرکتی بانک ملت می گوید

  با عرض سلام و ادب و احترامrnبنده نماینده کارکنان شرکتی بانک ملت هستم نزدیک به ۱۰ یا بیشتر میشود که ماها تو بانک ملت خدماتی هستیم و همچنان به صورت شرکتی واسطه ای شرکت نیز به صورت قرارداد موقت ما را اجبار به کار میکند به دلیل نبودن امنیت شغلی کارکنان هم نمیتوانند اعتراض کنند و به اجبار امضاء کرده و مشغول به کار میشوند،طبق تحقیقات از امور مالی بانک شرکت برای هر کدام از نیروها حدود۳۸۵۰۰۰۰تومان از بانک دریافت کرده و به کارکنان با حقوق،سنوات،بن و اضافه کاری حدود ۱۶۰۰۰۰۰تومان پرداخت میکند،با این وضعیت اقتصادی چرا بانک کارکنانی که بیشتر از ۱۰ سال سابقه دارن و با تمام توان مشغول به کار بدن را تغییر وضعیت نداده و قرارداد مستقیم خود سیستم نمیکند؟آیا بانکهای دیگه که تمام کارکنان شرکتی خود را تغبیر وضعیت دادن به دستور نهاد ریاست جمهوری عمل کردن پس چرا بانک ملت این کار را نکرده و کارکنان شرکتی آن واحد تو وضع اقتصادی و معیشتی بدی قرار دارن به خاطر نبودن عدالت!واقعا جای تاسفه تو یک سیستم کار کنی و کارمنداش وام مسکم،وام جعاله،وام ضروری،و حقوق و مزایای بسیار بالا بگیرن در صورتی که نیروی خدماتی آن واحد با۱۶۰۰۰۰۰تومان حفوق اجاره خانه بدهد خرجی خانه کند،اقصاد بدهد،خرج بچه اش کند!!!!آیا این عدالت اجتماعی هستش؟rnما کارکنان شرکتی بانک ملت(شرکت آتیه خواهان)از شما مرجع عالی استدعا داریم تا موضوع ما را پیگیری نموده و کارکنان ۴۴۴۴ نفری این ارگان را خوشحال گردانید.rnسپاس فراوانrnکارکنان خدماتی بانک ملت(شرکت آتیه خواهان)

 128. ا می گوید

  سلام بنده در سال ۹۲ آزمون استخدا می دو اداره دادگستری واداره اوقاف را دادم و در سال ۹۳ در اوقاف استخدام پیمانی شدم و در حال حاضر کارمند پیمانی اوقاف هستم و شش ماه پیش از دادگستری زنگ زدند که شما در آزمون قبول شده اید برای مراحل استخدامی مدارک بیاورد واکنون تمام مراحل گزینش رو رد کردم وقبول شدم خواهش میکنم اگر اطلاع دارید بفرمایید اگر من الان از اوقاف که پیمانی هستم استعفا دهم وبرم در دادگستری اکر بفهمن من در این مدت پیمانی بوده ام ممکنه استخدا م من رو لغو کنند.

  1. پاراف می گوید

   در صورت پذیرش و صدور کد استخدامی مشکلی پیش نخواهد امد. همه چیز به دستگاه مقصد دارد.

 129. شهلا صادقی می گوید

  سلام اینجانب با داشتن ۲۲ سال سابقه کار در یکی از دانشگاههای شهر اصفهان به خاطر نداشتن کارنامه قبولی ادواری سال ۸۳ پیمانی نشده ام این در حالی است که همکاران من با سابقه ۵ و ۶ سال چون این کارنامه را داشتند در شرف تبدیل وضعیت هستند. آیا به نظر شما این ظلم نیست که به کارنامه ۱۳ سال پیش استناد می کنند؟ وآیا مرجعی هست که من مکاتبه کنم و به مشکلم رسیدگی شود؟ ممنونم

 130. میلاد می گوید

  با سلام و داحترا
  اداره کل آموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن امتیازات پست بندی کرده و افرادی که امتیاز صفر داشتند در منطقه ای افتاده اند که نفر اول پست بندی که ۵۰ امتیاز داشته است نمی توانستند آنجا را انتخاب کند من که نفر دوم هستم شکایت کردم (در سامانه شکایات وزارت آموزش و پرورش) اما جوابی به من ندادند و من هم سر پست خودم حاضر نشدم که تخلفات اداری تصمیم به اخراج من کرده است . آیا دیوان رای را به من می دهد یا اداره کل؟
  خواهشمندم راهنماییم کنید
  با تشکر فراوان

 131. قضاوت هم باعلی ع رفت می گوید

  باسلام وعرض احترام.باعرض شرمندگی وعذرخواهی فراوان.انشاالله امیدوارم هیچ مسئولی ازدیدگاه اینجانب دلخورنباشد.امابالاخره گفتنی هارابایدگفت.هرچی بی انسافی وبیعدالتی ازهمان دیوان عدالت اغازودرجای نامعلومی خاتمه میابد.بنده چندین سال است که دردیوان دادخواست داده ام اماباتمام بی رحمی که حدوحدودنداشت حقوق اینجانب راپایمال وپرونده رامختومه نمود.هموطنان جایی که حقوقی ازشماضایع میشود.پول الکی به ادارات خرج نکنیدکه انهم ازجیب رفتنیست کسی هم به فکرتان نیست.خودتان حقتان رابگیریداماالتماس هیچکسی نکنید.والسّلام

 132. م می گوید

  سلام خسته نباشید . بنده ۲۵ سال در یک شرگتی سابقه دارم و کارمند رسمی شرکت میباشم و حدودا ۲۹ سال سابقه تامین اجتمایی دارم اینجانب خلافی انجام داده ام که قبول دارم اشتباه کرده ام لذا میخواستم بدانم اداره فوق میتواند بنده را اخراج کند ضمنا بنده در پرونده خود بجز تشویقی چیز دیکری نیست خواهش دارم راهنمایی کنید من را… با تشکر

 133. م, ر می گوید

  با سلام خسته نباشید بنده کارمند رسمی ی شرکت هستم که سابقه ۲۵ ساله در ان را دارم ولی حدودا ۲۹ سال سابقه تامین اجتمایی دارم لذا به علت یک خلافی که کرده ام که قبول هم دارم که از بنده شگایت کرده اند لذا اینجانب فعلا معلق هستم ولی بنده توی این ۲۵ سال به جز تشویقی داخل پرونده چیز دیکری ندارم خواهشمندم بنده را راهنمایی کنید که چگار کنم … با تشکر

 134. خانم نظری می گوید

  با سلام
  بنده کارگر رسمی مشمول قانون کار ب مدت ۴۴ سال در سازمان بنادر و دریانوردی خرمشهر و بندر انزلی کار نموده ام.خرداد ۹۶ به سن ۶۵ سال رسیدم و د اردیبهشت ۹۶ سازمانه با بیمه تامین اجتماعی مکاتبه نمود و اعلام کرد در صورت صلاحدید بیمه مرا باز نشسته میکند .سازمان بنادر بدون دریافت جواب از بیمه مرا از ار برکنار نمود و اعلام کرد چون به ۶۵ سال رسیدم کار کردن من غیر قانونی است و از تردد بنده در محل کار جلوگیری کرد و ببه اجبار مرا باز نشسته کرد تامین اجتماعی نامه ترک کار بنده ۲۵ مرداد ۹۶ به سازمان بنادر ارسال کرد و حقوق ما از تاریخ ۲۵ مرداد برقرار کرد و اعلام رد حقوق ماه های خرداد تیر و مرداد بر عهده سازمان بنادر میباشد . سازمان بنادر هم میگوید حقوق معوقه شما بر عهده بیمه است.لطفا مرا راهنمایی کنید چه کنم تا حقوق معوقه خود را دریافت کنم

  1. پاراف می گوید

   با سلام.به اداره کل مراجعه کنید.

 135. سینا می گوید

  با سلام.اینجانب کارمندرسمی یکی از دانشگاههای علوم پزشکی هستم.حدود۱۲سال دریکی از پست های کارشناس رسیدگی به شکایات مشغول خدمت بودم.با امدن ریاست جدیدایشان مقرر فرمودند در یک واحددیگرمشغول کارشوم.قراریکساله بود که به۴ سال رسیده.مکاتبات فروانی جهت بازگشت به پست سازمانیم باریاست دانشگاه داشتم که تاکنون حتی به یکی از آنها هم جواب نداده.خواستم بدونم آیا امکان شکایت از ایشان برایم مقدورهست؟تا این لحظه تشویق های فراوانی هم از مسئولین قبلی داشته ام وکوچکترین تخلفی در پرونده استخدامی ندارم.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  1. پاراف می گوید

   با سلام.خیر.

 136. علی می گوید

  سلام من در نقل و انتقالات اموزس و پرورش با توجه به بخشنامه وزارتی مبنی بر عدم نیاز مبدا و نیاز مقصد شرکت کردم ولی بر خلاف بخشنامه با اینکه مبدا نیاز نداشت مقصد نیاز داشت با انتقال من موافقت نشد باید شکایت خود را به دیوان ببرم یا سازمان بازرسی لطفا راهنمایی کنید

 137. رادمان می گوید

  درودبرشما وسپاسگزارزحمات شما هستم پرسشی داشتم ممنون میشم پاسخگو باشید بیش از دوماه است بدون حتی دادن یک تذکر شفاهی معلق شدم ودراختیار معاونت اداری ومالی هستم بنده به علت اینکه با بعضی اعمال غیرقانونی مدیر ارشدم مخالفت می کردم واین موارد را بصورت کتبی به حراست ،بازرسی ومدیرکل اعلام نمودم ولی ترتیب اثر ندادند وبازهم بطور شفاهی گفتن یا به یک شهرستان دور درخواست بده منتقل بشوم یا همین طور بلاتکلیف بدانم می خواستم بدانم عمل آنها قانونی است ؟وآیا با ازدست رفتن زمان ،قانونی وجود داردکه بتوانند پست سازمانی کارشناس مسئولی بنده را بگیرند ؟احساس می کنم دراین خصوص یک تعاملی برای تخریب بنده بین مدیران وجود دارد!!!!

  1. پاراف می گوید

   با سلام. با مشاور حقوقی مشورت کنید.

 138. حسین می گوید

  در مرحله دوم ازمون استخدامی اسفند ماه ۹۴ دستگاههای اجرایی تمامی شرایط و مجوزهای لازم جهت ثبت نام در ازمون رو بدست اوردم و پس از قبولی در ازمون برای مصاحبه به شرکت اب منطقه ای معرفی شدم ولی پس از مصاحبه و اعلام نتایج نهایی به عنوان ذخیره ازمون معرفی شدم که علیرغم اینکه سربازی را به صورت امریه و در ان مدیریت گذراندم و بعد از سربازی تا به حال بعنوان نیروی گشت و بازرسی در ان مدیریت مشغول به کارم ولی علیرغم داشتن تمامی شرایط لازم و امتیازات بالا مدیریت اب منطقه از شهریور ۹۵ و پس از اعلام نتایج نهایی ازمون که با توجه به بخشنامه ها و امتیازات حق تبدیل وضعیت و استخدام به صورت نیروی طرح حق اینجانب بوده ولی ان مدیریت اقدام به جذب چندین نیرویی که امتیازاتشان از من کمتر است نموده و حق من ضایع شده است. که این استخدامها رابطه ای و حتی با مدارک غیرمرتبط و بعضا دیپلم بوده است لذا جهت احقاق حقوق تضییع شده ام تقاضای راهنمایی دارم.

 139. محمد می گوید

  با سلام.
  بنده در ازمون استخدامی آموزش وپرورش ابانماه ۹۵شرکت کردم در مرحله ی اول که نتایج اعلام شد بنده پذیرفته نشدم ودر مرحله ی بعد که حدنصاب را پایین اوردندمجاز شدم ودر کارنامه درج شده بود که طبقه سهمیه ی ایثارگری پذیرفته شده ایددر صورتی که من در پیش نویس ثبت نام هیچ سهمیه ای را انتخاب نکرده بودم وموقعی که کارت ورود به جلسه ی ازمون امد سهمیه ی من هم باز ازاد حساب شده بود حالا بهد از گذراندن یک دوره ی دوماهه وبعد از یک سال میگن که استخدام شما لغوشده»لطفا راهنمایی کنید چیکار کنم.باتشکر

 140. محق می گوید

  ۸ ماه قبل شکایت کردم هنوز رای صادر نشد
  بیخود خودتون رو معطل دیوان بی عدالت اداری نکنید

 141. رضا بیک وردی می گوید

  سلام .بنده کارمند رسمی سازمان تامین اجتماعی با ۱۲سال سابقه کاری به علت ۴۵روز غیبت غیرموجه حکم اخراج بنده صادر کردن وبه علت مشکلات خانوادگی ۵سال ازحکم اخراج بنده گذشته است میخواستم بدون امکان بازگشت به کار بنده هستش که اقدام کنم برای دادخواست یا که برم کلا تسویه کنم .لطفا کمکم کنید .مرسی

  1. پاراف می گوید

   با سلام.خیر.

 142. صابرشیری می گوید

  سلام بنده نیروی خدماتی پیمانی اموزش وپرورش هستم باتوجه به مشکل جسمی ورای کمیسیون پزشکی ازانجام کار سنگین باید خودداری نمایم واکنون هم دارای مدرک کارشناسی اموزشی هستم ولی طی درخواستهای مکرر مبنی برتغییرپست به اداری یااموزشی بادرخواست اینجانب باتوجه به بخشنامه هرسال وزارت مبنی برتغییردوره موافقت نشده ولی باتغییرپست همکار همسنوات بنده والبته ازنظرجسمی سالمتر موافقت گردیده حالا موندم بااین وضعیت جسمی مریض چگونه به خدمتم ادامه بدم لطفا من راهنمایی بفرمایید باسپاس فراوان

 143. صابر می گوید

  سلام بنده نیروی خدماتی پیمانی اموزش وپرورش هستم باتوجه به مشکل جسمی ورای کمیسیون پزشکی ازانجام کار سنگین باید خودداری نمایم واکنون هم دارای مدرک کارشناسی اموزشی هستم ولی طی درخواستهای مکرر مبنی برتغییرپست به اداری یااموزشی بادرخواست اینجانب باتوجه به بخشنامه هرسال وزارت مبنی برتغییردوره موافقت نشده ولی باتغییرپست همکار همسنوات بنده والبته ازنظرجسمی سالمتر موافقت گردیده حالا موندم بااین وضعیت جسمی مریض چگونه به خدمتم ادامه بدم لطفا من راهنمایی بفرمایید باسپاس فراوان

 144. محمداکبر بزرگ زاده می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید، بنده با ۲۳ سال سابقه خدمت رسمی در آموزش و پرورش به علت گرفتاری مجبور به ترک محل کار شدم، بارای هیات رسیدگی به تخلفات اداری،به بازخریدی، محکوم شدم، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارائه نمودم ولی متاسفانه دیوان محترم همان رای قبلی را تایید نمودند، اعتراض خودم را قبل از مهلت ۲۰ روزه ارائه کردم. ولی متاسفانه ماموراداره پست، بدون اینکه دادخواست را تحویل بنده بدهند،۱۰روز جلوتر اعلام نمودند که دادخواست تحویل داده شده، وبه علت خارج از مهلت باز هم ترتیب اثر داده نشد وحکم بازخریدی قطعی شده، آیامرجع دیگری می‌تواند به اعتراض بنده ترتیب اثر داده وپرونده به جریان افتد. لطفاً جواب بنده را بدهید. متشکرم

 145. محمدی می گوید

  سلام ضمن نشکر از زحمات شما بنده کارمند رسمی یک سازمان دولتی با ۲۰ سال سابقه کار هستم بعد از ۱۲ سال اشتغال در مشاغل کارشناسی الان حدود ۸ سال در جایگاههای مختلف مدیریتی انجام وظیفه نمودم با تغییر رئیس سازمان و بالطبع مدیران ارشد زیر مجموعه اینجانب بدون گوچکترین تخلف و یا کم کاری و فقط به دلیل سلیقه شخصی از جایگاه خود عزل و مدت ۱۵ ماه است که بلاتکلیف می باشم با پیگیری های صورت گرفته هیچ نتیجه ای بدست نیاوردم و امور اداری بعد از ۱۵ ماه نامه ای به بنده ارسال نمودند که ظرف ۲ ماه برای خود اعلام نیاز بیاورم. این موضوع ( عزل و گرفتن جایگاه ) علاوه بر از بین رفتن حرمت و آبروی این حقیر، باعث تضییع حقوق را نیز در بر داشته است .
  سوال من اینجاست که آیا میتوانم به دیوان در خصوص عزل بدون تخلف دادخواست دهم و تقاضای برگشت به جایگاه همتراز جایگاه های قبلی خود رابه همراه ضر و زیان کسر حقوق این مدت را بدهم .
  متشکرم

  1. پاراف می گوید

   با سلام با مشاور حقوقی مشورت کنید

  2. علی می گوید

   با سلام خدمت شما دوست گرامی ، بنده هم دقیقا در موقعیت شما قرارگرفته ام .

 146. مرضیه می گوید

  سلام .وام فروش اقساطی از بانک ملت گرفتم .بعلت مشکلات بصورت پراکنده مبلغ ۵میلی.ن از ۷میلیون رو پرداخت کردم .حالا بعد از گذشت ۴سال از زمان پایان وام بانک ماشین یکی از ضامن هایم را توقیف کرده است .اگر شکایت کنم امکان رسیدگی به حقم را دارم.
  ضمنا از حقوق ضامن هایم تا سال ۹۴ کسر کرده است .هیچ اخطاریه و تذکریهم به بنده نداده است .لطفا راهنمایی ام کنید

 147. حمید.ج می گوید

  سلام و خسته نباشید. کمتراز ۲سال در اداره دولتی بصورت نیروی حجمی جذب و مشغول به کار شدم.بعد این مدت گزینش وزارتخانه از تمدید و تبدیل وضیعت جلوگیری کرد و اعلام نمود بدلیل ضعف در انجام فرایض دینی(نماز_روزه) با ادامه کار موافقت نمیشود. حال رای بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت کاملا به نفع بنده بوده اما بیش از ۳ماه است حکم اجرا نمیشود،هربار بهانه ای…، خواهشمندم راهنمایی فرمایید

  1. پاراف می گوید

   با سلام. به واحد اجرای احکام دیوان مراجعه کنید.

 148. علی می گوید

  باعرض سلام .نزدیک پانزده سال بهیار وپرستارم سختی کار بهم نمیده ارگان نظامی استخدامم چ بکنم تشکر

 149. علي می گوید

  سلام
  من کارمند پیمانی اداره ثبت اسناد بودم وباتوجه به اینکه ترک کار کردم رای به اخراج من زدند حال سوال دارم ایا به اینجانب پاداش سنوات تعلق می گیرد یا خیر ؟ نه سال سابقه کار دارم

 150. عبداله محمدی می گوید

  سلام محمدی از شرکت توزیع برق لرستان هستم
  بنده حدود ۲۰ سال است که با مدرک ملی کارشناسی برق از دانشگاه عباسپور در سال ۱۳۷۷ با توجه به اینکه بورسیه بودم رسما کار را شروع کردم و بایستی دوران تحصیل به عنوان سابقه در نظر گرفته شود ولی این سوابق برای من حساب نمی کنند و می گویند باید بیمه پرداخت شود و بیمه آن موقع پرداخت نکردند . و طبق تعهدات گرفته شده در زمان نحصیل هم عمل گردم . ولی متاسفانه هیچ کس جواب ما را نمی دهد.

  1. هم رده می گوید

   با سلام. اگر بیمه تامین اجتماعی هستید به اداره کار مراجعه کنید.

 151. عبداله محمدی می گوید

  سلام محمدی از شرکت توزیع لرستان … طبق بخشنامه ها و دستور العملهای صادر ه محل خدمت بنده مناطق محروم می باشد و مدت پانزده سال است که خدمت می کنم ولی امتیازها و مزایای منطقه در طبقه بندی مشاغل که سالی دو امتیاز دارد برای ما در نظر نمی گیرند و طبقه بندی مشاغل حق و حقوقم را ضایع می کنند طوریکه مدت ۹ سال است که گروه استحقاقی من افزایش نداده اند .

 152. علی . ع ح می گوید

  با عرض سلام و ارادت بنده به تدریج با سمت کارمند از سال ۱۳۷۱ در بانک ملت شروع به کار کردم و در سال ۱۳۹۰دارای حکم موقت ریاست اداره ای را داشتم و پس از یک سال ونیم سمتم را به معاونت اداره دیگری تغییر دادند واکنون مدت پنج سال است که با همان حکم در حال خدمت هستم . اکنون دو سوال دارم : ۱- آیا با طرح دعوی در دیوان میتوانم نسبت به اعاده امتیازهای حقوقی خود اقدام کنم . ۲- در صورت پاسخ مثبت آیا مابه التفاوت مزایای مستمر به اینجانب تعلق می گیرد؟ با تشکر وسپاس فراوان.

  1. هم رده می گوید

   با سلام. با مشاور حقوقی مشورت کنید.

 153. علی . ع ح می گوید

  ضمنا بنده از ابتدای خدمت دارای حکم رسمی هستم

 154. اکبر چراغ سحر می گوید

  با سلام و خدا قوت . به ۴۰ هزار نفر فرهنگی استخدامی سال ۸۹ که ازمون پیمانی رسمی داده ایم و ۸سال مشغول خدمت بوده ایم و همچنان نیروی پیمانی مانده ایم بگویید که کی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی این کارکنان زحمت کش اعمال می گردد

 155. محمد می گوید

  باسلام
  بنده از نیروهای شرکتی شهرداری هستم با چندین سال سابقه خدمت و مدرک لیسانس. آیا میتوان از مسول واحدی که هرروز نیرو را تحت فشار قرار میدهد و میگوید به غیر از ساعات اداری باید عصرها و حتی روزهای تعطیل هم در محل کار حاضر شوی در غیر اینصورت نامه کمکاری برایت مینویسم و بدون حتی یک ریال اضافه کاری شکایت کرد؟
  باتشکر

  1. هم رده می گوید

   با سلام به اداره کار مراجعه کنید. در این اداره واحدی برای ایم مسائل وجود دارد.

 156. میلاد می گوید

  با سلام از استخدامی ورودی مهر ۹۱ سازمان امور مالیاتی هستم .چرا با گذشت بیش از ۵ سال کماکان پیمانی هستم ضمنا جزو مشاغل حاکمیتی هستیم.لطفا راهنمایی کنید

  1. هم رده می گوید

   با سلام. شاید پستی که شما در ان شاغل هستید جز مشاغل حامیتی نیست

   1. میلاد می گوید

    پست من دقیقا حسابرس ارشد مالیاتی هستش.ضمنا طبق ماده ۸ بند ح قانون خدمات کشوری جزو امور حاکمیتی هم محسوب میشه.راهنمایی بفرمایید

    1. هم رده می گوید

     با سلام. با سازمان امور مالیاتی مکاتبه کنید و پاسخ کتبی بگیرید در صورتی که پاسخ خلاف قوانین باشد می توانید به دیوان شکایت کنید.

 157. فلاح می گوید

  کی میره این همه راهو.
  بهتره بگید بزک نمیر بهار میاد کمپزه با خیار میاد.
  کدام حق؟ کدام صاحب حق؟ کی؟ کجا؟ چه وقت؟ ؟؟؟…….
  ولی دادگاهی داریم رد خور نداره وکیل و قاضی ما خداست و احتیاج به این همه مانع نداره. نگفنه ظالم را کیفر میدهد. فتوکل علی الله

 158. علی می گوید

  با سلام کارمند رسمی یکی از ادارات دولتی با ۱۲ سال سابقه می باشم که مدت یک سال است رسمی شده ام و در زمان ریاست مدیر قبلی تمام مکاتبات لازم جهت ارتقاء به سمت رئیس اداره با وزارتخانه انجام و در شرف صدور حکم کاارگزینی بود که با تغییر مدیریت اداره ، نه تنها پست نگرفتم بلکه با ابلاغ به صورت حفظ سمت قبلی به قسمت بسیار پایینی منتقل شدم و حدود ماهیانه ۷۰۰ هزار تومان ضرر این جابجایی و عدم ارتقاء را میدهم . از خدمت شما ۲ سئوال داشتم ۱-آیا جهت عدم ارتقاء با توجه به انجام تمام مکاتبات در سطح وزارتخانه و عدم صدور حکم کارگزینی میتوانم به دیوان شکایت کنم؟ ۲- آیا بخاطر جابجایی به واحد های غیر مرتبط در دستگاه میتوانم به دیوان شکایت کنم؟ با تشکر

  1. هم رده می گوید

   با سلام. تنزل مقام با حکم هیات تخلفات ممکن است.

 159. منصور می گوید

  با سلام احتراما اینجانب کارمندبازنشسته بانک ;اینجانب درسال۵۹ازطریق سپاه به عنوان بسیج به جبهه اعزام وبه جانباز ۳۵درصدنائل گشتم (سه ماه جبهه )بند۲ماده ۶۸ازفصل دهم فوق العاده ایثارگری (قانون مدیریت خدمات کشوری ) درسال ۹۳ازمدیرعامل درخواست کردم که این قانون در سال ۸۶تصویب وتاکنون اجرایی نگردیده طی نامه کتبی اعلام کردندتاکنون این قانون به بانکها ابلاغ نگردیده وبنده در سال ۹۳بازنشسته شدم واین قانون در اواخر سال ۹۵به بانکها ابلاغ واین فوق العاده ایثارگری (بند۲ماده ۶۸ازفصل دهم )دربانکهااجرایی ودروجه رزمندگان شاغل اعمال گردیدومجددپیگیری کردم حالا می فرمایندبرای بازنشستگان شامل نمیشود چون تاریخ اجرایی این قانون ازاواخر۹۵میباشد خواهشمنداست این خصوصی راهنمایی فرمایید با تشکر

 160. عبدالباسط سوری می گوید

  سلام بنده سال ۸۳ در اداره راه وشهرسازی بصورت موقت مشغول بکار شده ام ودرسال ۹۰ بصورت روزمزد ثابت درامدم ود رسال ۹۵ با اداره کل راهداری وحمل نقل ادغام شودیم به مسولین مراجعه برای تغیر وضعیت کردم جوابی ندادن چند تن ازهمکاران که بصورت خرید خدمت بودن به دیوان شکایت کردن رای برای آنها صادر شد مدارک آنها بخشنامه بود واحکام حالا من بخشنامه ندارم آیا من میتونم به دیوان شکایت کرد نتیجه خواهم گرفت

 161. اقدس طارانی می گوید

  سلام
  خوشا به حال افرادیکه کمتر کارکردند ولی سازمان تامین اجتماعی نه تنها اجازه استفاده از این فرصت را برای رسیدگی بیشتر به زندگیشان شده حالا هم در فکر جبران زحمات نکشیده آنهاست. (بازنشستگان پیش از موعد)
  و هزاران بار تاسف برای من و افرادی چون من که نه تنها بیشتر از ۳۰ سال کار و زحمت کشیدیم و در زندگی خانوادگی زحمت مضاعف بر ما بوده ولی در پایان هم با یک تبصره ۶۰ در برنامه پنجم که باز به نفع کارفرمایان محترم که مبادا ضرری به آنها برسد (برخلاف برنامه ها توسعه اول تا ۴ و ۶ – که باید کارفرما جور ندانم کاریش را میداد ا) گر افزایش سالانه از در صدی بالاتر رفت کارمند و کارگر بیچاره باید جور عدم رعایت قوانین را از طرف کارفرما را در طول سالهای بازنشستگی پرداخت کند و حقوق ناچیزی در سالهای سالمندی و پیری داشته باشد.

  اگر به قوانین سازمان تامین اجتماعی نگاهی بیاندازیم میبینیم بیشتر مواد خطاب اصلی به مسولیت کارفرماست.
  در برنامه ششم این مورد تصحیح شد با ماده ۶۰/۱ و ابطال ماده ۶۰٫
  ولی باز مایه تاسف برای من و بقیه که این ماده برای بازتشستگان برنامه پنجم اجرا نمی شود. چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  چرا به این بیعدالتی پایان با اجرای ماده ۶۰/۱ برای من و امثال من پایان نمی اید. مگر من اختیاری برای تعیین حکم و پرداخت بیمه داشتم ؟!!!!!!

  اقدس طارانی
  بازنشسته سال ۱۳۹۵
  با ۳۱ سال و ۸ ماه کار

 162. رزگار می گوید

  با سلام.من کارمند پیمانی با سابقه کار ۱۰ سال هستم.اینجانب مدرک کارشناسی ارشد در رشته مورد نیاز اداره را گرفتم و پست خالی نیز مطابق با مدرک اینجانب هست اما درخواست برای تغییر پست را قبول نکردند آیا امکان اعتراض برای من وجود دارد.البته مدیر کل قبلی با تغییر پست و اعمال مدرک از کارشناسی به کارشناسی ارشد موافقت کردند اما چون خود مدیرکل به استان دیگر منتقل شد کار من نیمه کاره ماند.حالامدیرکل جدید موافقت نمی کند آیا جای برای اعتراض برای اعمال مدرک ارشد و تغییر پست دارم؟

  1. هم رده می گوید

   با سلام . مشروط به موافقت دستگاه است.

 163. محمد می گوید

  با سلام
  درخصوص دستورالعمل جدید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر منع پذیرش همزمان امور دارای تضاد منافع که بموجب بند یک آن :
  (۱. در جهت ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق شهروندی به استناد ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ و نظر به بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین نامه مذکور اصلاحی سال ۱۳۹۴ که مقرر می‌دارد “کلیه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد اجتناب نمایند”، کلیه دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر رشته اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان تحت هر عنوان در دستگاه‌ها و نهادهای نامبرده در جدول پیوست این دستورالعمل مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه رابطه استخدامی دارند و یا محل خدمت آنان در این دستگاه‌هاست تا زمانی که رابطه استخدامی آنان پابرجاست نباید از پروانه اشتغال به کار در هیچ یک از صلاحیت‌های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن استفاده کنند.)
  و طبق جدول پیوست . ما کارمندان فرمانداری ها که هیچ تضاد منافعی در این زمینه نداریم یا بهتر بگویم هیچ نقشی در انجام امور مرتبط با ساختمان در سطح شهرستان نداریم بصورت ظالمانه مجبور به ابطال پروانه فعالیت نظام مهندسی که سالها برای آن زحمت کشیده ایم تا زمان بازنشستگی هستیم. همچنین سازمانهای پیوست دستوراالعمل که شامل این ممنوعیت میشوند از جمله راه و شهرسازی تا سطح استانی ممنوعیت دارند و ادارات شهرستانی شامل این ابلاغیه نمیشوند که تبعیضی فاحش و غیر منطقی است . آیا دیوان میتواند به این شکایت رسیدگی و آن را ابطال نماید ؟ ممنون از شما

  1. هم رده می گوید

   با سلام. در صورتیکه بخشنامه ای خلاف فوانین صادر شده باشد میتوان از ان در دیوان شکایت کرد.

 164. کارکنان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد می گوید

  با سلام، شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اسدآباد از ابتدای سال ۹۶ بدون هیچگونه زیرساختی توسط نماینده مجلس شهرستان از دانشگاه علوم پزشکی همدان جدا شده، در صورتیکه اصلا این شهرستان قابلیت دانشکده شدن را با ۱۲۰۰۰۰نفر جمعیت ندارد وبه خاطر همین کارمندان این مجموعه دچار مشکلات فراوانی از قبیل تضیع حقوق ومزایا،فشارهای روحی روانی و… شده اند ما خواستارمنحل شدن دانشکده والحاق مجدد به دانشگاه علوم پزشکی همدان هستیم؛ لطفا دستور بررسی موضوع را به صورت میدانی صادر فرمائید.
  با احترام جمع کثیری از کارکنان معترض دانشکده

 165. فرخی می گوید

  با سلام
  اینجانب سوالی در باره مقررات انتقالی کارمندان دولتی را دارم: آیا از نظر قانونی کارمند دولت می تواند پس از موافقت با انتقالی (از طرف دستگاه مبدا و مقصد مستخدم) و صدور حکم استخدامی جدید برای اداره جدید پس از گذشت ۶ ماه از انجام انتقال به اداره قبلی و سابق خود بازگردد؟
  ممنون میشم پاسخ بدید

  1. هم رده می گوید

   با سلام. همه چیز امکان پذیر است. خواست طرفین مبنا است.

 166. فرخی می گوید

  سلام و وقت بخیر
  بنده کارمند دولت هستم که ۶ ماهی است که انتقالی گرفتم و به دلیل پاره ای مسایل و مشکلات بوجود آمده می خواهم به محل کار قبلی خودم برگردم. برمبنای پاسخ شما، اگر خواست طرفین مبنا باشد، در صورتی که اداره مبدا و مقصد بعد از انجام انتقالی و صدور حکم استخدامی، به دلایلی با بازگشت کارمند به محل کار قبلی موافقت نکنند آیا کارمند دولت می تواند به لحاظ قانونی، خودش تصمیم به بازگشت به محل قبلی و سابق خود بگیرد حتی اگر ادارات مبدا و مقصد موافقت نکنند؟! آیا می توان در صورت عدم موافقت روسای ادارات مبدا و مقصد با درخواست بازگشت به محل کار قبلی کارمند از طریق مراجع قانونی مانند دیوان عدالت اداری مورد را پیگیری نماید یا خیر؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. هم رده می گوید

   با سلام.خیر.

 167. عزت الله ابراهیمی می گوید

  اینجانب کارشناس ارشد سازمان تحقیات آموزش و ترویج کشاورزی شاغل در مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران هستم با توجه به کارت ایثار و حدود ۲۱ ماه خدمت در جبهه به موجب ردیف ۶ بند “ث” ماده ۸۸ قانون توسعه برنامه ششم که بیان میدارد “کلیه رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر در حقوق و مزایابرخوردار خواهند گردید “و علیرغم تایید این موضوع از طرف سازمان متبوع و ارسال بخشنامه یادشده به کلیه مراکز تحقیقاتی تابعه مبنی بر اجرای قانون برخورداری از یک مقطع تحصیلی بالاتر از اول فروردین ۹۶، متاسفانه تا کنون سازمان تحقیقات از اجرای آن سرباز زده است. در صورتی که کارکنان سایر واحدهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی از این مزایا برخوردار شده اند. سوال اساسی این است آیا با ارسال مدارک و مستندات مورد نظر به دیوان عدالت اداری سازمان متبوع محکوم و ملزم به اجرای قانون خواهد گردید یاخیر؟

  1. هم رده می گوید

   با سلام. ابتدا موضوع را از طریق وزارت جهاد پیگیری کنید.

 168. عزت الله ابراهیمی می گوید

  با سلام، پیگیری موضوع از طریق وزارت جهاد کشاورزی فایده ای در بر نخواهد داشت. چون دوستانی که از این طریق عمل کردند به نتیجه ای نرسیدند

 169. م س می گوید

  با سلام
  .ما نیروهای ۱۴ شهرستان از یکی از استانها که حدودا هشت سالی هست که در شرکت آب وفاضلاب روستایی مشغول به کار هستیم که قراردادمون از طریق پیمانکار بسته میشه .با بیمه کامل . ولی متاسفانه هیچ اقدامی در خصوص تبدیل وضعیتمون اقدامی نمیشه .وبه محض اینکه اگه بخوایم حرفی یا اعتراضی حتی در خصوص حقوقمون هم بکنیم فورا دم از اخراجمون میزنن .خواست ببینم واقعا چه راهی پیش پامون میزارین .به خدا بد جور محتاجیم به راهنماییتون .اگر هم شماره تماسی باشه جهت راهنمایی ممنون میشیم .

 170. امر الله میرزایی می گوید

  سلام علیکم بنده در سال ۷۴ با دارا بودن ۱۷ سال خدمت و ۴ سال منطقه عملیات توسط نیرو انتظامی در کمسیون ۱۰۴ ارتش قرار داده و در صورتیکه خود نیرو انتطامی دارای قانون بود و خلاف شرع و عرف و قانون عمل نموده و از طرفی با توجه به معسر بودن که بایستی نیرو انتطامی در راستای نتطقه عملیات تحت پوشش قرار دهد شانه خالی می کند و عنوان می نماید که ستاد مشترک ابلاغیه نداده و در صوریتکه دستور اجرائیه ۴ سال است داده شده و همه ارگانها استفاده می نماید به هر جای شکایت می کنم به دادم نمی رسد به دیوان شکایت می کنم با گذشت زمان رد شکایت بس چکار کنم به کجا پنا ببرم با شصر سال سن و بیکار و اثار جنگ روح و روانم را از بین برده و اکنون کسانی جواب رد می دهند که از جنگ خبر ندارند ترا به خودا مرا ارشاد کنید دردم زیاد است

 171. علی آزادی پور می گوید

  سلام. من ۲۹اسفند۷۳ از دانشسرا دیپلم گرفتم. طبیعتا باید بلافاصله مشغول تدریس می شدم. ولی به دلیل نبود ردیف استخدامی و نیز عدم تایید گزینش، تا تاریخ ۸ آبان ۷۵ بیکار بودم.و بعد آن مشغول تدریس شدم. البته تعداد همکارانی که این شرایط را داشتند کم نبود . با این تفاوت که اکثر آنها فقط به دلیل نبود ردیف استخدامی بیکار بودند. سال۸۸ بنا به دستور وزارت نسبت به اصلاح حکم کارگزینی و احتساب ایام مذکور به عنوان سنوات خدمت اقدام شد. یعنی ۱۹ ماه (از ۱فروردین ۷۴ تا ۸آبان ۷۵) بنده هم اعمال شد. ولی چند روز پیش به این بهانه که تا روز اخذ تاییدیه گزینش، از سنوات خدمت حساب نمی شود اصلاحیه جدیدی برای حکم بنده اعمال شد و ۱۹ ماه رو از سنوات من کسر کردند. درحالیکه طی آن مدت همکاران دیگر هم هیچ کاری نمی کردند. و نیز گزینش ما جنبه تنبیهی و اصلاحی داشته و ما ۴ سال پیش وارد دستگاه آموزش و پرورش شده بودیم. و کسی از ما بخاطر گزینش اخراج نشد. من احساس می کنم در حق بنده اجحاف می شود.آیا با شکایت و پیگیری احتمال احقاق حقی که برای خود متصور هستم وجود دارد؟

 172. یدالله مجرد می گوید

  باعرض ادب واحترام من بازنشسته نیروهای مسلح هستم که مدت هفت ماهه که بازنشست شده ام اما خبری از پاداش نیست هیچ سرپناهی ندارم لطفا پیگیری کنید تا طلب ما بیچارگان بی سر پناه را بدهند با تشکر

  1. علي می گوید

   با سلام واحترام ,بنده کارمند رسمی دانشگاه علوم پزشکی هستم وبا مدرک کارشناسی در پست کارشناسی مشغول می باشم وبا توجه به علاقه ونیاز دستگاه ,تمدید ادامه خدمت تا ۳۵سال را درخواست کردم که قبول نکردند ولی حدود شصت (۶۰)نفر از همکاران با مدرک فوق لیسانس وبا همان پست کارشناسی تا۳۵سال خدمت تمدید نموده اند در صورتی که پست سازمانی این همکاران هیچ تفاوتی از لحاظ تخصصی بودن با پست سازمانی بنده وجود ندارد .حال سوال بنده این است چرا این قانون یک بام ودو هوا (تفاوت وتبعیض )در مدت خدمت بازنشستگی کارکنان دولت لحاظ شده است خواهشمنداست راهنمایی فرمایند

 173. علی می گوید

  با سلام واحترام وبنده کارمند رسمی دانشگاه علوم پزشکی هستم وبا مدرک لیسانس در پست کارشناسی مشغول می باشم وبا توجه به نیاز دستگاه وعلاقه ,در خواست تمدید ادامه خدمت تا ۳۵سال نمودم ولی مورد قبول نشد در صورتی که حدود ۶۰(شصت )نفر از همکاران با مدرک فوق لیسانس وشاغل در پست کارشناسی تا ۳۵سال خدمت تمدید شده است وپست سازمانی این همکاران هیچ تفاوتی از لحاظ تخصصی بودن با پست سازمانی بنده وجود ندارد هر دو پست کار شناسی می باشد سوال این است چرا قانون یک بام ودو هوا (تفاوت وتبعیض )در مدت ادامه خدمت در بین کارکنان دولت لحاظ شده است

 174. فرخی می گوید

  سلام خسته نباشید
  بنده کارمند اداره تعاون و کار هستم ۷ ماهی است که از اداره مراغه به اداره شبستر انتفالی گرفتم ولی از انتقالی ام پشیمانم ، اداره مقصد و مبدا مربوطه با بازگشت من به اداره قبلی موافق هستند، ولی امور اداری اداره کل مخالف می باشد. چگونه می توانم به محل کار قبلی ام برگردم. آیا بنده که استخدامی مراغه هستم و در بدو استخدام تعهد ۱۰ ساله سپرده ام می توانم از لحاظ قانونی برگردم یا نه؟! لطفا راهنمایی کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.