بخشنامه آموزش و پرورش درباره مشمولین منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولت

0
بخشنامه
بخشنامه

پاراف بخشنامه آموزش و پرورش درباره مشمولین منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولت : بخشنامه شماره۷۱۰/۱۳ مورخ ۹۵/۸/۱۲ موضوع مشمولین لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولت.

بخشنامه آموزش و پرورش درباره مشمولین منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولت

اداره کل آموزش و پرورش استان

معاونت /سازمان / مرکز /کانون/دانشگاه شهید رجایی/دانشگاه فرهنگیان

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره ۸/۷۱۰ مورخ ۸/۲/۸۶ تصویر بخشنامه شماره ۶۵۶۰۷۹ مورخ ۱۶/۵/۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص «مشمولین لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی وکشوری مصوب ۱۳۳۷ و نیز دولتی یا غیر دولتی بودن شرکت ها و مؤسسات» جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

سیدمحمد بطحایی

سرپرست وزارت آموزش و پرورش

بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۵ مورخ ۹۵/۸/۱۲ موضوعانون اصلاح تبصره (۱۰) ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت.

دانلود بخشنامه

اداره کل آموزش و پرورش استان

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه های شماره ۱۱۸۰۱۳ مورخ ۹۴/۶/۲۱و ۹۶۴۱ مورخ ۹۵/۱/۲۵تصویر نامه شماره ۸۰۴۷۶ مورخ ۵/۷/۹۵ ریاست محترم جمهوری منضم به قانون اصلاح تبصره (۱۰) ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۹۵/۶/۲۸مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع به پیوست ارسال می¬ گردد، مقتضی است آخرین وضعیت نیروی حق التدریس به کارگیری شده براساس قوانین و همچنین آمار مربیان پیش دبستانی، خریدخدمات آموزشی و حق التدریس که از سال ۷۹ تا قبل از سال ۹۱ در مدارس دولتی اشتغال به کار داشته اند را به تفکیک منطقه/ناحیه/شهرستان ومطابق نمونه برگ¬های پیوست ( فایلexcel ) تهیه و حداکثر تا تاریخ ۹۵/۸/۳۰به اداره کل امور اداری و تشکیلات ارسال نمایند. در ضمن دامنه شمول نیروهای آموزش دهنده تجمیعی نهضت سوادآموزی که از سال ۷۹ تا قبل از سال ۹۲ همکاری داشته اند، متعاقباً اعلام خواهد شد.

سیدمحمد بطحائی

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here