500 هزار استخدامی جدید در دولت قبل خلاف قانون بود

0
500 هزار استخدامی جدید در دولت قبل خلاف قانون بود
500 هزار استخدامی جدید در دولت قبل خلاف قانون بود

پاراف 500 هزار استخدامی جدید در دولت قبل خلاف قانون بود : علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش استحکام ساخت درونی قدرت در دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به مشکلات بخش اقتصادی کشور و چالش‌های این حوزه گفت:‌ «در یک ارزیابی کلی رشد متوسط ما 3 درصد، نرخ بیکاری 12 درصد و نرخ تورم حدود 20 درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد ما هم مشکل ساختاری داریم و هم مشکل مدیریتی.

اگر تشکیلات دموکراتیک وجود نداشته باشد، عده‌ای با حرف‌هایی رای می‌آورند و بدون عملیاتی کردن آنها کنار می‌روند، اما اگر تشکیلات وجود داشته باشد، آن تشکیلات آبروی خود را با حرف‌های پوپولیستی نمی‌برد

این رشد اقتصادی برای ما جالب نیست و ما نمی‌توانیم بگوییم ساختار قدرت ما بسیار قوی ولی اقتصاد ما ناتوان است. لاریجانی همچنین با بیان اینکه اقتصاد ما باید مولد، درون‌زا و برون‌گرا باشد و ثروت ملی تولید کند، تاکید کرد: موانعی برای رشد اقتصادی ما وجود دارد. یک مانع گرایش‌های سوسیالیستی است که ما نمی‌توانیم از آن فرار کنیم.

سیاست‌های اصل 44 چگونه اجرا شد؟ قرار بود رقابت واقعی به وجود آید، ولی این گونه نشد. مشکل دیگر ما وضعیت بوروکراسی است که یک دولتی زیر بار تعدیل آن نمی‌رود. او با بیان اینکه ما حدود 400 هزار میلیارد تومان پروژه کلنگ‌زنی در کشور داریم که کار اشتباهی بود، افزود: «شکل دیگر ما در تعهدات دولت به بخش خصوصی است.

ما امروز به یک جراحی در اقتصاد خود نیازمندیم و برای این جراحی به انسجام ملی نیاز داریم. البته درست است که رهبری عنصر انسجام بخش نظام است، اما ما همه جا نباید از ایشان استفاده کنیم. بلکه باید عقول جامعه انسجام ایجاد کنند. در مسائل هسته‌ای رهبری باید خط دهند، اما این حسن نیست که در همه جا از ظرفیت رهبری استفاده کنیم. ما باید ساز و کار درونی خود را برای ایجاد انسجام سازماندهی کنیم.

وی با بیان اینکه باید دولت کوچک شود تا هزینه‌ها کاهش یابد، افزود: استخدام 500 هزار نفر در دولت قبل کار اشتباه و خلاف قانون بود. به گفته رئیس مجلس اگر تشکیلات دموکراتیک وجود نداشته باشد، عده‌ای با حرف‌هایی رای می‌آورند و بدون عملیاتی کردن آنها کنار می‌روند، اما اگر تشکیلات وجود داشته باشد، آن تشکیلات آبروی خود را با حرف‌های پوپولیستی نمی‌برد.ایسنا.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here