سه شاخص‌ یک حسابدار متعهد کدامند؟

0
سه شاخص‌ یک حسابدار متعهد کدامند؟
سه شاخص‌ یک حسابدار متعهد کدامند؟

پاراف سه شاخص‌ یک حسابدار متعهد کدامند؟ : حسن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصادنوین گفت: هوشمندی، چابکی، و کمک به افزایش ضریب بهره‌وری سازمانی از جمله شاخص‌های حسابدار متعهد است که خوشبختانه این شاخص‌ها در همکاران معاونت مالی بانک اقتصادنوین قابل ملاحظه است.

حسابداری تنها تهیه صورت‌ها و گزارش‌های مالی نیست، شغل یک حسابدار حرفه‌ای از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت است که از جمله این موارد باید به قدرت پیش‌بینی آینده اشاره کرد.

مدیرعامل بانک اقتصادنوین در جمع مدیران و کارکنان معاونت مالی این بانک سخن می گفت، با اشاره به اهمیت نقش حسابداری در سازمان‌ها، گفت: اهمیت این موضوع در بانک‌ها به مراتب بیشتر است و واحد مالی و حسابداری از ارکان اجرایی اصلی بانک‌ها به شمار می روند.

قدرت پیش‌بینی این امکان را برای حسابداران فراهم می‌کند که بتوانند با پیش‌بینی مشکلات آینده امکان تصمیم گیری مناسب را برای مدیران ارشد بانک فراهم کند.

وی اظهار داشت: در بانک‌ها شبکه عملیاتی شعب در واقع زیر مجموعه زنجیره مالی و حسابداری محسوب می شود که این موضوع نشان دهنده اهمیت عملیات حسابداری در شبکه بانکی است.

همچنین بهرام فتحعلی رئیس هیات مدیره بانک اقتصادنوین گفت: ارتباط حسابداری و اخلاق ناگسستنی است، به طوری که اثر بخشی عملیات حسابداری در همه عرصه‌ها در گرو رعایت اخلاق است.روابط عمومی بانک اقتصادنوین.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here