امروز برگزاری آزمون استخدامی جامعه ایثارگری در مراکز دولتی

0
آزمون استخدامی جامعه ایثارگری
آزمون استخدامی جامعه ایثارگری

پاراف امروز برگزاری آزمون استخدامی جامعه ایثارگری در مراکز دولتی : حجت‌الله امانی مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران در جمع خبرنگاران در بوشهر گفت: در حال حاضر ۵۵ هزار نفر از جامعه ایثارگری متقاضی شغل هستند که با فرصت‌های شغلی برای آنان در بخش دولتی و طرح‌های اشتغال‌زایی و کارآفرینی فراهم می‌شود.

خستین آزمون استخدامی در ۲۸ تیر امسال برگزار می‌شود و از بین ۱۹ هزار فرصت شغلی ۴ هزار و ۸۰۰ نفر سهمیه جامعه ایثارگری است.

حجت‌الله امانی پیش از ظهر امروز با بیان اینکه اختصاص حداقل ۲۵ درصد از ظرفیت استخدامی به جامعه ایثارگری اختصاص دارد، اظهار داشت: وظیفه‌ای که بنیاد شهید و امور ایثارگران برای رعایت عدالت و شایسته‌سالاری دارد، سعی کرده زمینه اشتغال جامعه ایثارگری در مراکز دولتی فراهم کند.

فرزند جانباز ۲۵ درصد و بالاتر، همسر شهید و فرزند آزاده با یک سال اسارت و بالاتر، همسر جانباز ۲۵ درصد و بالاتر و همسر آزاده با یک سال اسارت و بالاتر در اولویت استخدام قرار دارند.

وی از برگزاری نخستین آزمونی استخدامی جامعه ایثارگری در مراکز دولتی خبرداد و افزود: نخستین آزمون استخدامی در ۲۸ تیر امسال برگزار می‌شود و از بین ۱۹ هزار فرصت شغلی ۴ هزار و ۸۰۰ نفر سهمیه جامعه ایثارگری است.

مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه اولویت استخدام جامعه ایثارگران به ترتیب با فرزند شهید، جانباز و آزاده است، خاطر‌نشان کرد: فرزند جانباز ۲۵ درصد و بالاتر، همسر شهید و فرزند آزاده با یک سال اسارت و بالاتر، همسر جانباز ۲۵ درصد و بالاتر و همسر آزاده با یک سال اسارت و بالاتر در اولویت استخدام قرار دارند.

امانی با اشاره به متقاضیان اشتغال جامعه ایثارگری گفت: در حال حاضر ۵۵ هزار نفر از جامعه ایثارگری متقاضی شغل هستند که با فرصت‌های شغلی برای آنان در بخش دولتی و اشتغال‌زایی فراهم می‌شود.

وی از آمادگی ۱۳ دستگاه اجرایی برای اشتغال جامعه ایثارگری خبرداد و افزود: این دستگاه‌ها برای اشتغال جامعه ایثارگری از طریق قبولی در آزمون استخدامی اعلام آمادگی کرده است.

مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه ۲.۵ درصد افراد متقاضی شغل جامعه ایثارگری، مربوط به استان بوشهر است، خاطر‌نشان کرد: از بین ۵۵ هزار متقاضی اشتغال جامعه ایثارگری، ۲.۵ درصد آن مربوط به جامعه ایثارگری استان بوشهر است.تسنیم.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here