آشنایی با مجازات فحاشی و تهدید

آشنایی با مجازات فحاشی و تهدید : بر اساس قانون، فحش دادن و توهین کردن به دیگران جرم است. ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، بیان می‌کند:«توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قَذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» طبق ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، قَذف عبارت‌است از نسبت دادنِ زنا یا لواط به شخص دیگر، هرچند این شخص مرده باشد.

مجازات قَذف جزو حدود اسلامی است و در صورت اثبات آن، طبق شرایط مندرج در قانون، مجرم به هشتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. بنابراین، در صورتی که توهین و فحش، موجب حد قذف نباشد، می‌توان با استناد به ماده ۶۰۸، پس از اثبات جرم، توهین کننده را به مجازات مقرر در قانون محکوم کرد.

مجازات فحاشی که در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی(فصل پانزدهم):

«هر کس به یکی از رؤسای قوای سه‌گانه یا معاونان رئیس‌جمهور یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند، به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.» از سوی دیگر، بر اساس قانون، تهدید دیگران به قتل، ضررهای نفسی، شرفی و مالی یا افشای سرّی نسبت به خود فرد یا بستگان او، به هر نحو ممکن، جرم محسوب می‌شود. به استناد ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، «اعم از این‌که[فرد تهدید کننده] به این واسطه[تهدید کردن] تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد»، تهدید افراد توسط او، موجب مجازات، تا ۷۴ ضربه شلاق یا زندان از دوماه تا دو سال خواهد شد. بنابراین، تهدید به هر شکل ممکن و با هر منظوری جرم است و تهدید کننده به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

4 (80%) 1 vote

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.