آَشنایی با وظایف بسیج در اساسنامه فعلی سپاه

0
آَشنایی با وظایف بسیج در اساسنامه فعلی سپاه
آَشنایی با وظایف بسیج در اساسنامه فعلی سپاه

پاراف آَشنایی با وظایف بسیج در اساسنامه فعلی سپاه : فصل چهارم اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با عنوان «اساسنامه واحد بسیج مستضعفین» به تشریح ساختار و مسئولیت‌های بسیج پرداخته است. این در حالی است که اکنون سال‌هاست بسیج از یک «واحد» به یک «سازمان» تبدیل شده و در مأموریت‌ها و وظایف این نهاد نیز تغییراتی ایجاد شده است. تا قبل از ارائه طرح اصلاح فصل ٤ اساسنامه سپاه که قرار است این هفته با عنوان «طرح تقویت بسیج» در صحن مجلس به تصویب برسد، ساختار و وظایف بسیج در اساسنامه سپاه به این شرح بوده است:
‌ماده ٣٥ – هدف از تشکیل واحد بسیج مستضعفین ایجاد توانایی‌های لازم در کلیه افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی به‌منظور‌ دفاع از کشور، نظام جمهوری اسلامی و همچنین کمک به مردم هنگام بروز بلایا و حوادث غیرمترقبه با هماهنگی مراجع ذی‌ربط می‌باشد.
‌ماده ٣٦ – به‌منظور اجرای ماده ٩ اساسنامه سپاه پاسداران { ‌ماده ٩ – برنامه‌ریزی، سازماندهی، اداره و فرماندهی و اجرای آموزش‌های عقیدتی، سیاسی و نظامی اعضای بسیج مستضعفین بر طبق موازین‌اسلامی} وظایف بسیج به شرح زیر می‌باشد:
١ – آموزش نظامی در حد توانایی دفاع از جمهوری اسلامی ایران و تمامیت ارضی کشور.
٢ – تعلیم و تربیت در زمینه‌های عقیدتی، سیاسی و تخصص‌های مورد نیاز.
٣ – سازماندهی اعضای بسیج.
٤ – تهیه طرح‌های دفاعی با هماهنگی سایر ارگان‌های ذی‌ربط.
‌تبصره – کلیه سازمان‌ها و ارگان‌هایی که با نام‌های گوناگون در زمینه آموزش نظامی و آماده‌سازی در بسیج مردم فعالیت دارند به‌جز خدمت وظیفه‌عمومی منحل گردیده و این فعالیت‌ها در سپاه متمرکز می‌گردد.
‌ماده ٣٧ – هر شهر بسته به وسعت و جمعیت به چند منطقه مقاومت و هر منطقه مقاومت به چند ناحیه مقاومت و هر ناحیه مقاومت به چند پایگاه ‌مقاومت تقسیم می‌گردد، که هر پایگاه مقاومت شامل گروه‌های سازمان‌یافته خواهد بود.
‌تبصره – شهرک‌ها و قصبات و دهات کشور دارای هسته‌های مقاومت بسیج خواهند بود.
‌ماده ٣٨ – سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هسته‌های مقاومت محلی را با همکاری روحانیون و معتمدین محل و شوراهای محلی قانونی در سطح‌ کلیه محلات تشکیل می‌دهد.
‌تبصره – هسته‌های مقاومت بسیج کوچک‌ترین واحد بسیج است.
‌ماده ٣٩ – گسترش واحدهای محلی بسیج باید به گونه‌ای باشد که در کوتاه‌ترین مدت ممکن در تمامی محله‌ها هسته‌های مقاومت تشکیل شود.
‌ماده ٤٠ – در رده‌های اجرائی بسیج به تناسب اقشار و صنوفی که تحت پوشش آن بسیج‌اند یک نفر از هر قشر و صنف از افراد موجه و قابل اعتماد و‌ یک نفر از روحانیون موجه محل به سرپرستی مسئول واحد بسیج مربوطه شورای بسیج را تشکیل می‌دهند. این شورا برای مسئول بسیج شورای‌مشورتی خواهد بود و تصمیم‌گیرنده نهایی مسئول بسیج است.
‌تبصره – روحانی شورا باید به تأیید مقام رهبری یا نماینده‌ای که در سپاه تعیین نمایند، یا نماینده نماینده رهبری در هر رده برسد. دیگر اعضای شورا ‌به وسیله مسئول بسیج و روحانی شورای مربوطه تعیین می‌شوند.
‌ماده ٤١ – افراد ارتش ٠‌٢میلیونی به صورت زیر دسته‌بندی می‌شوند:
‌الف) – اعضای عادی – عموم اقشار معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی و اهداف انقلاب اسلامی که پس از گذراندن دوره آموزش عمومی ‌به عضویت عادی ارتش ٢٠ میلیونی (بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) درآمده و سازماندهی می‌شوند، و در حدود قوانین و مقررات‌ فعالیت‌های پشتیبانی و رزمی زمان جنگ، و همچنین فعالیت‌های عمرانی، خدماتی، اجتماعی، سیاسی و اطلاعاتی خواهند داشت.
ب) – اعضای فعال – افرادی هستند که پس از گذراندن دوره‌های آموزش عمومی سازماندهی شده و با تداوم آموزش و برنامه‌های ویژه انسجام‌ آنها حفظ خواهد شد.
‌تبصره – اعضای عادی و فعال از پرسنل کادر ثابت نبوده و حقوق ثابت دریافت نخواهند کرد.
ج) – اعضای ویژه – افراد فعالی هستند که صلاحیت‌های یک پاسدار را دارا می‌باشند و دارای پرونده آموزشی و فردی بوده و به هنگام نیاز سپاه به‌طور تمام‌وقت در اختیار سپاه قرار می‌گیرند این افراد دارای کارت مخصوص بوده و در رابطه منظم با سپاه هستند.
‌ماده ٤٢ – کلیه افراد و مسئولین واحدهای ستادی بسیج و فرماندهان مراکز بسیج و فرماندهان منطقه مقاومت (‌در شهرها) از پاسداران خواهند بود‌ فرماندهان ناحیه مقاومت، پاسدار و یا از اعضای ویژه بسیج، فرماندهان پایگاه مقاومت از اعضای ویژه و فرماندهان گروه‌های مقاومت از اعضای فعال‌ خواهند بود.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید