آشنایی با صندوق های بازنشستگی در ایران

0
آشنایی با صندوق های بازنشستگی
آشنایی با صندوق های بازنشستگی

پاراف آشنایی با صندوق های بازنشستگی در ایران : در کشور ما صندوق های بازنشستگی زیادی فعالیت می کنند که مهمترین و بزرگترین آنها صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کارکنان دولت است. البته صندوق بازنشستگی بانک ها هم وجود دارد که کارکنان برخی از بانک ها را تحت پوشش قرار داده است.

حالا پاراف نام و نشان برخی از این صندوق را در زیر برای شما آورده است:

1-  صندوق بازنشستگی سازمان سازمان بنادر و دریانوردی:

صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و کشتیرانی، بنا به حکایت ماده ١ مقررات اصلاحی بازنشستگی و وظیفه آیین نامه استخدامی سازمان بنادرو کشتیرانی، به استناد ماده 35 آیین نامه استخدامی سازمان – مصوب مرداد ماه سال 1349 – بر اساس قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت – مصوب اسفند ماه سال 1349 – در سال 1353 ایجاد شده و طبق مفاد ماده 3 مقررات اصلاحی بازنشستگی و وظیفه مذکور، دارای اساسنامه مصوب شهریور ماه سال 1354 شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی می باشد و زیر نظر شورای صندوق به ریاست مدیر عامل سازمان اداره می گردد .
صندوق وابسته به سازمان بنادر و کشتیرانی بوده و دارای شخصیت حقوقی می باشد و از لحاظ اداره و بهره برداری از منابع، دارای استقلال مالی است . مرکز اصلی صندوق در تهران قراردارد و می تواند در صورت نیاز با تصویب شورای صندوق در هر یک از شهرستان ها و یا در خارج از کشور نیز نمایندگی یا شعبه دایر نماید .

واحدها و حوزه های تشکیل دهنده :
١- حوزه ریاست : اعمال مدیریت ، برنامه ریزی ، نظارت و کنترل ، ارزیابی فعالیت های مرتبط با کلیه واحد های داخلی و شرکت های وابسته و ارائه راهبردها و رهنمودهای لازم به آنها،ارائه روش های نوین و مبتکرانه در اداره صندوق با استفاده از نظر های کارشناسان خبره ، نظارت بر روش های موثر آموزش در ارتقاء سطح آمادگی پرسنل و ظرفیت سازی مناسب برای کارهای گسترده ، نظارت بر برنامه تعالی صندوق و بررسی مجدانه دقیق طرح های پیشنهادی صندوق،نظارت ویژه بر پی گیری مطالبات صندوق.
٢- امور مالی : مسئولیت شناسائی ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل ، ثبت و گزارشگری کلیه رویدادهای مالی صندوق اعم از درآمدها و هزینه ها و پرداخت حقوق ، مزایا و تسهیلات به بازنشستگان و موظفین و کارکنان صندوق را عهده دار می باشد . اعمال کنترل های لازم در خصوص دریافتها و پرداختها ، منابع مالی و دارائیهای صندوق و همچنین بررسی و تجزیه و تحلیل موجودی بانکی ،سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سایر فرصتهای سرمایه گذاری از اهم وظایف امور مالی می باشد .
٣- امور فنی : امور مربوط به بررسی ، کنترل و وصول کسور بازنشستگی مشترکین صندوق و ثبت و نگهداری اطلاعات تفصیلی مربوطه در سوابق بازنشستگی افراد مزبور را عهده دار می باشد و همچنین بررسی ، محاسبه ، کنترل ، انتقال و استرداد وجوه بازنشستگی افرادی که از عداد مشترکین صندوق خارج شده اند و صدور احکام افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان و موظفین رسمی سازمانی مرکز و بنادر تابعه، از اهم وظایف آن می باشد . ضمناً کلیه امور مربوط به کارکنان رسمی سازمانی که بازخرید خدمت شده اند (از قبیل انعقاد قرارداد ادامه عضویت ، صدور حکم برقراری حقوق بازنشستگی و …) بعهده این امور می باشد.
٤- امور اداری : این قسمت به منظور انجام امور رفاهی و امور خدماتی و انجام کارهای دبیرخانه ای از جمله ثبت نامه ها و صدور نامه های صادره و نیز تنظیم قراردادها ی پرسنلی و ثبت و نگهداری پرونده های پرسنلی ایجاد شده است . همچنین در این بخش کلیه امور مربوط به بررسی و صدور پرداخت ها به بازنشستگان در زمینه وام ضروری کمک هزینه ازدواج و …… صورت می گیرد .
٥- امور حقوقی و قراردادها : حفظ حقوق صندوق از جمله پیگیری مطالبات صندوق از افراد ، تنظیم قراردادها ، آیین نامه ها و دستورالعمل ها و تنظیم وکالتنامه و تعهد و اخذ تضمین از طلب کاران ، نظارت بر امور شرکتهای تابعه صندوق و تنظیم مجامع شرکتهای تحت پوشش صندوق از اهم وظایف امور حقوقی و قراداد های صندوق می باشد .

2- صندوق بازنشستگی شركت ملي صنايع مس ايران:

موسسه صندوق بازنشستگی شركت ملي صنايع مس ايران در تاريخ 1361/11/8 با تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام شركت ملي صنايع مس ايران موجوديت يافته وبر اساس فصل يازدهم آئين نامه استخدامي شركت ملي صنايع مس ايران آغاز به فعاليت نموده است.
سپس در تاريخ 1380/02/11 تحت عنوان موسسه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران طي شماره 242 مورخ 1380/02/11 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي كرمان به ثبت رسيده است.

صندوق موسسه ای غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران است. هدف از تشکیل صندوق ارائه خدمات و تسهیلات مالی و رفاهی و تامین حقوق و مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی مستخدمین ثابت شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکتها و موسسات وابسته به آن و بازماندگان واجد شرایط آنها و همچنین تامین آتیه و رفاه اعضاء از طریق اجرای پروژها و انجام فعالیتهای مختلف صنعتی ، معدنی ، بازرگانی ، اقتصادی ، خدماتی ، مالی وغیره است.

به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده 2 اساسنامه، صندوق می تواند در زمینه‌های مختلف ازجمله موارد زیر فعالیت نماید. سرمایه‌گذاری، خرید، فروش، اداره، توسعه، تکمیل، ساخت، اجاره و ایجاد انواع واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، ساختمانی، خدماتی و انجام هرگونه فعالیتی که بنحوی به موارد فوق مربوط می‌شود.
ایجاد انواع شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری و یا مشارکت در آنها با اشخاص حقیقی یا حقوقی. ارائه خدمات فنی، مالی، اقتصادی، خدماتی، مدیریتی و مشاوره
انجام معاملات سهام و انواع مختلف شرکتها و اوراق بهادار از طریق بازار بورس اوراق بهادار و یا از طریق دیگر.اخذ نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور و ایجاد شعبه. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری. ایجاد موسسات مالی و اعتباری و بیمه ای با رعایت مقررات و قوانین جاری کشور. مبادرت به کلیه امور و عملیاتی که بطور مستقیم و یاغیر مستقیم برای تحقق اهداف صندوق لازم و مفید باشد.

3- صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها:

قبـل از ادغـام بانکهای کشور بانکهای خصوصی که عبارت بوده اند از : بازرگاني ايران، تهران، صادرات ايران، پارس، عمران ، اعتبارات صنعتي ، تجارت خارجي ايران ، اعتبارات ايران، ايران و انگليس، تجارتي ايران و هلند، كار ، توسعه صنعتي معدني ايران، بين المللي ايران و ژاپن،‌ ايران و خاورميانه، ايرانيان، اعتبارات تعاوني و توزيع، ايرانشهر، شهريار، صنايع ايران، داريوش، توسعه سرمايه گذاري ايران، ساختمان، ايران و عرب، بين المللي ايران، گسترش آذربايجان ، گسترش خزر ، گسترش خوزستان و فرهنگيان کلیه وجوهی را که بابـت کسـورات بازنشستگی از مستخدمیـن خود دریافت می کردند به حساب سازمان تامیـن اجتماعی واریز می نمودند و بانکهای دولتی که عبـارت بودند از : موسسه رهني دولتي ايران، اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي ،‌ بانک ملی ایران ، بانک کشاورزی ايران ، بانک سپـه و بانك رهني ايران هر کدام دارای صنـدوق بازنشستگـی اختصاصــی در داخــل بانــک بودنــد .
در زمان ادغام، بانک کشاورزی ایران – بانک تعاون کشاورزی ایران – بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران و بانک توسعه کشاورزی ایران وجود داشته است لیکـن بعد از پیـروزی انقلاب اسلامی با اعلام ملی شدن بانکهای خصوصی توسـط شـورای انقـلاب اسلامـی و بـراسـاس لایحـه قانونـی تشکیـل و تاسیس صندوق بازنشستگی وظیفه ، ازکارافتادگی و پس انـدا ز بانکهـای ملی ادغام شده مصوب 59/4/25 کلیه بانکهای مذکور به نامهـای بانـک تجارت،بانک ملت،بانـک ملی ایران،بانک مسکن، بانک کشـاورزی، بانـک سپه، بانک رفاه کارگـران، بانـک صنعت و معـدن، بانـک صـادرات و بانکهـای استـان،بانک قرض الحسنه مهر ایران و اتاق پایاپای اسناد بانکی به عضویت صندوق بازنشستگی بانکهای کشور در آمدنـد و بانـک توسعـه صـادرات ایـران نیــز از 71/1/1 مشتــرک صنـدوق بازنشستگـی گردید .

در اجرای لایحه قانونی اداره امـوربانکهـا مصـوب جلسه مـورخ 58/7/3 و لایحـه متمـم لایحـه قانونـی اداره امـور بانکهـا مصـوب جلسـه 59/9/28 شورای انقلاب اسلامی آیین نامه استخدامی مشترک بانک ها تدویـن و از تاریخ 61/1/1 قابل اجرا گردید و از تاریخ 79/1/1 آیین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی جایگزین آیین نامه استخدامی مشترک بانکها شد.
معرفی صندوق
صندوق بازنشستگی ،وظیفه و از کارافتادگی کارکنان بانکها به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان ، ازکارافتادگان و وظیفه بگیران بانکها، بر اساس لایحه قانونی مصوب جلسه مورخ 59/4/25شورای انقلاب تاسیس گردید که در حال حاضر پرداخت حقوق و مزایا و ارائه خدمات جانبی به بیش از 98700 نفر از بازنشستگان ،از کارافتادگان و وظیفه بگیران سیستم بانکی کشور را عهده دار میباشد.

4- صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز:

موضوع تشكيل صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان مرجع قانوني و صلاحيت دار در اين خصوص بررسي گرديد و اين سازمان با توجه به ماده 2 قانون تاسيس و اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران طي مجوز 4118 مورخ 26/11/1354 موافقت اصولي خود را با تاسيس صندوق اعلام داشت. شوراي عالي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز در جلسه شماره هشتاد و هشت اسفند ماه هزار و سيصد و پنجاه و چهار ضمن موافقت با تشكيل صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز، اجرايي شدن صندوق را از 1/1/1355 اعلام نمود. در ادامه نيز پس از تاييد و تصويب سي و نهمين جلسه شوراي عالي تامين اجتماعي مورخ چهاردهم ارديبهشت ماه هزار و سيصد و پنجاه و شش و موافقت وزارت بهداري و بهزيستي وقت، رئيس هيات مديره و مديرعامل صندوق تامين اجتماعي طي مكاتبه‌اي به شماره 1/4062 مورخ 2/7/1356 موافقت خود را با ثبت قانوني صندوق به اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي اعلام مي‌دارد. و در تاريخ بيستم اسفند ماه هزار و سيصد و پنجاه و شش به استناد ماده 8 آيين نامه اصلاحي قانون ثبت موسسات غيرتجاري اين صندوق با نام صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز و تحت شماره 1880 در اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيد و آگهي تاسيس آن به شماره 29135/6 به تاريخ 30/11/1356 در روزنامه رسمي مورخ 3/12/1356 چاپ و منتشر گرديد.

بدين ترتيب صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز پس از مطالعات عميق علمي و اصول بيمه گري توسط کارشناسان خبره از سال 1355 به منظور تامين و برقراري حقوق بازنشستگي ازکارافتادگي و حقوق وظيفه بازماندگان کارکنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکت ها و واحدهاي تابعه و وابسته فعاليت خود را آغاز نمود.
صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز پس از مطالعات عميق علمي و اصول بيمه گري توسط کارشناسان خبره از سال 1355 پس از طي تشريفات قانوني لازم بر اساس ماده 2 قانون تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و موافقت سازمان امور اداري و استخدامي کشور و مصوبه شوراي عالي تامين اجتماعي و موافقت نامه تشکيل صندوق به عنوان مؤسسه اي غير انتفاعي ثبت و به منظور تامين و برقراري حقوق ايام بازنشستگي و ازکارافتادگي و حقوق وظيفه بازماندگان کارکنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکت ها و واحدهاي تابعه و وابسته فعاليت خود را آغاز نمود. تغييرات لازم در اساسنامه و آئين نامه بازنشستگي صندوق در طول ساليان به منظور توسعه دامنه فعاليت و جذب اعضاي جديد منطبق با قوانين موضوعه کشور انجام پذيرفته است.

*****البته این صندوق هم اکنون با بحران ورشکستگی روبره شده است.

5- سازمان بازنشستگی شهرداری تهران:

در تاريخ 5/4/1354 سازمان بازنشستگي و وظيفه مستخدمين ثابت شهرداري تهران به استناد ماده 58اصلاحي قانون شهرداريها و ماده 47 آئين نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 19/9/1345 هيأت وزيران به منظور ايجاد صندوق بيمه بازنشستگي كارمندان شهرداري تهران تشكيل و بر اساس ماده يك اساسنامه مصوب وزارت كشور ، داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و بر اساس ضوابط بازنشستگي اداره مي گردد.
اولين اساسنامه سازمان در هنگام تشكيل در سال 1353 تدوين و به تصويب انجمن شهر تهران رسيده است و از تاريخ اولين تدوين با انجام يكسري تغييرات در سنوات 1368 و 1375 مجدداً ارائه گرديده كه آخرين تغييرات با اصلاح برخي از مواد به استناد موافقت مورخ 26/12/1375 مقام محترم وقت وزارت كشور در تاريخ 28/12/1375 به تصويب شهردار تهران رسيده است .
این سازمان بازنشستگی وظایفی به شرح زیر دارد: برقراري و پرداخت حقوق و هر نوع مقرري ديگر بازنشستگان شهرداري تهران بر اساس قوانين جاري. سرمايه گذاري در شركتها ، موسسات بازرگاني ، صنعتي ، توليدي ، خدماتي ، آموزشي ، فرهنگي و عام المنفعه. فراهم آوردن امكانات ورزشي ، تفريحي و تسهيلات رفاهي جهت بازنشستگان و وظيفه بگيران از طريق مراكز فرهنگي ، ورزشي و تفريحي واحدهاي تابعه شهرداري تهران.  مشاركت در طرحهاي اقتصادي مناطق و واحدهاي تابعه شهرداري تهران. استفاده از امكانات مالي ، فني و اداري موجود در جهت افزايش بهره وري و پويايي سازمان به منظور كمك و مساعدت به بازنشستگان و وظيفه بگيران تحت پوشش. اعطاء وام به بازنشستگان و وظيفه بگيران شهرداري تهران ، طبق آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه.

6- صندوق بازنشستگی تامین آتیه ، رفاه و آسایش کارکنان سازمان صدا و سیما:

هدف تاسیس صندوق بازنشستگی تامین آتیه ، رفاه و آسایش کارکنان شریف سازمان صدا و سیما و خانواده های آنان در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی از محل اداره صحیح اقتصادی کسورات بازنشستگی است. این صندوق جایگاه منحصر به فرد تامین حقوق بازنشستگان و نیز امانت دار منافع کارکنان محترم سازمان صدا و سیما بوده و تلاش می کند تا همسو با افق رسانه ملی و با هدف صیانت و ایجاد ارزش افزوده در منابع مالی و سرمایه ای خود ، حداکثر منافع حال و آتی کارکنان سازمان صدا و سیما را تامین سازد .

مأموريت صندوق تامين حقوق بازنشستگي، ازکارافتادگي و مستمري كاركنان رسمي سازمان صدا و سيما با به كارگيري موثر و كارآمد ذخاير و منابع مالي صندوق در انجام فعاليتهاي اقتصادي در گستره ملي و بين‌المللي، با اتكا به نيروي انساني متعهد و متخصص صندوق و حمايتهاي سازمان صدا و سيما و بهره گيري از فناوريهاي نوين با احترام به ارزشهاي اخلاقي جامعه به منظور سودآوري پايدار و افزايش مستمر اندوخته‌هاي صندوق است. صندوق بازنشستگي سازمان صدا و سيما، كارآمدترين صندوق بازنشستگي در بهره‌گيري از منابع انساني و مالي، پيشرو در عرصه‌هاي صنعتي، خدماتي و بازرگاني و پرچمدار آسايش و آرامش بازنشستگان بدون اتكا به بودجه عمومي كشور است.

7- سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح:

سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (سابا) بر اساس اصل 29 قانون اساسی و قوانین اجرایی تمام ظرفیت های انسانی و فناوری های نوین را به خدمت می گیرد تا بتواند به جمعیت تحت پوشش خود (خانواده بزرگ بازنشستگان نیروهای مسلح) در تمامی جنبه ها حقوق و مزایا، رفاهی و فرهنگی خدمت نماید. بر اساس تدابیر مقام معظم فرمانده کل قوا و وزیر محترم دفاع صیانت از سرمایه های بازنشستگان، سرمایه گذاری به منظور توانمندسازی، امانتداری، حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعی این پیش کسوتان و ارائه خدمات پایدار و برتر در زمان مناسب با رویکرد حفظ ارزش های اسلامی، سرلوحه انجام وظایف سابا می باشد. در این راستا تجهیز سابا به بهترین و مناسب ترین فناوری های اطلاعاتی روز و ارتقاء سطح ارتباط با جمعیت تحت پوشش به لحاظ اطلاع رسانی و برقراری تعامل همینطور بهره گیری از تمامی ظرفیت نیروهای انسانی معتقد و متدین، دلسوز، ماهر و واقف به کرامت انسانی و امنيت اجتماعی این عزیزان بایستی در برنامه ریزی های راهبردی سازمان لحاظ شود. مدیریت ارشد و تیم مدیریتی سازمان بایستی با در نظر گرفتن رضایت خداوند متعال در انجام وظایف محوله، خط مشی های مدیریتی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

ماموریت این سازمان انجام امور بازنشستگی، وظیفه و مستمری و همچنین ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، حمایتی و امدادی به بازنشستگان، وظیفه بگیران و عائله تحت تکفل آنها و مستمری بگیران نیروهای مسلح می باشد.

8- صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی:

بر اساس قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده «3» قانون تأمین اجتماعی حمایت در برابر حوادث و بیماری ها و بارداری از تعهدات سازمان می باشد که اجرای آن به عهده معاونت درمان واگذار شده است . در نتیجه تدوین خط مشی ها و سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت و هماهنگی در انجام تعهدات درمانی در ستادمرکزی توسط معاونت امور درمان و مدیریت های تابعه مربوطه ( اداره کل درمان مستقیم، اداره کل درمان غیرمستقیم ، اداره کل پشتیبانی درمان ) انجام می گیرد و در استانها اجرای برنامه ها و تعهدات درمانی به عهده مدیریت های درمان استانها و واحدهای تابعه مربوطه (بیمارستانها، دی‌کلینیک ها و ….) می باشد . بطور کلی حمایت های سازمان فرد بیمه شده را از روز تولد تا زمان مرگ در بر می گیرد.
سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است. جمعیت تحت پوشش این سازمان، شامل حدود 12میلیون نفر بیمه شده و بیش از 2 میلیون نفر مستمری‌بگیر است که با درنظر گرفتن افراد خانواده بیمه‌شدگان، جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات درمانی به بیش از 37 میلیون نفر می‌رسد. براساس قانون، سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه‌ها (با مشارکت بیمه شده و کارفرما) تأمین می‌شود و متکی به منابع دولتی نیست. به همین دلیل، دارایی‌ها و سرمایه‌های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل‌های متوالی است و نمی‌تواند قابل ادغام با هیچ یک از سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا غیردولتی باشد. تکیه‌گاه اصلی این سازمان مشارکت سه‌جانبه کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری، تصمیم‌گیری‌های کلان و تأمین منابع مالی است.

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است. جمعیت تحت پوشش این سازمان، شامل حدود 12میلیون نفر بیمه شده و بیش از 2 میلیون نفر مستمری‌بگیر است که با درنظر گرفتن افراد خانواده بیمه‌شدگان، جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات درمانی به بیش از 37 میلیون نفر می‌رسد. بطور کلی تعهدات سازمان به بیمه شدگان به دو نوع مختلف تقسیم می شود :

الف: تعهدات کوتاه مدت : مجموعه حمایت هایی که از سوی سازمان درخصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات کوتاه مدت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد :
1. حمایت های درمانی در موارد بیماری ، بارداری، حوادث و…،
2. غرامت دستمزد ایام بیماری
3. غرامت دستمزد ایام بارداری
4. هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه
5. پروتز و اورتز (تأمین هزینه وسایل کمک پزشکی )
6. غرامت نقص عضو مقطوع
7. کمک هزینه ازدواج
8. هزینه کفن و دفن
9. مقرری بیمه بیکاری

ب: تعهدات بلندمدت: مجموعه حمایت هایی که از سوی سازمان درخصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات بلندمدت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد :
1. مستمری بازنشستگی
2. مستمری از کارافتادگی کلی
3. مستمری از کارافتادگی جزیی
4. مستمری بازماندگان
5. مزایای نقدی ، غیرنقدی و عیدی مستمری بگیران (کمک عائله مندی ، کمک هزینه اولاد ، عیدی )

مهمترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی برمبنای قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به آن، به شرح زیر است: حمایت در برابر حوادث، بیماری‌ها و بارداری / مستمری بازنشستگی / مستمری از کارافتادگی / مستمری بازماندگان / مقرری بیمه بیکاری / غرامت دستمزد ایام بیماری / پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی / کمک هزینه ازدواج.

9- صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت:

صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت براساس مقررات بازنشستگی و مقررات پس انداز کارکنان شرکت ملی نفت ایران مصوب 11/3/1337 تشکیل گردیده است . موقعیت و موجودیت این صندوق ها در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 28/2/1339 و قوانین اساسنامه های بعدی از جمله قانون اساسنامه کنونی مصوب 17/3/1356 به شرح بند م ماده 35 مورد تصریح و شناسایی قرار گرفته است .

اعضای صندوق های مزبور را کارمندان صنعت نفت تشکیل می دهند . بنابراین دارایی های آنها اعم از منقول و غیر منقول متعلق به اعضا می باشد .

طبق قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ، اداره امور صندوق ها از جمله نگاهداری ، بکارانداختن و بهره برداری از دارایی های آن بر عهده هیأت امنای صندوق ها که همان هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران است می باشد . این هیأت در انجام مأموریت فوق چنانکه از نامش پیداست بر طبق قانون در حکم امین است و بر این اساس رعایت صرفه و صلاح منافع اعضای صندوق ها در اداره امور آن از الزامات قانونی است .

تا قبل از تاریخ 29/10/1377 صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت از نقطه نظر تشکیلات اداری و سازمانی زیر مجموعه امور اداری شرکت ملی نفت ایران محسوب می گردید و اتخاذ تصمیم در اداره امور آن به طور عام بنحو متمرکز و با تصویب هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران (هیأت امناء صندوق) به مرحله عمل در می آمد . لیکن در تاریخ 29/10/1377 هیأت امنای صندوق ها به منظور اجرای هر چه بهتر وظایف مصرح در اساسنامه و تعیین ترتیبات و نظام ارتباطی بین صندوق ها و مدیریت و هیأت امنا ، مقررات مربوط به اداره صندوق ها را طی مصوبه شماره 1185 تصویب نمود که براساس آن صندوق ها دارای ارکان و تشکیلات جدیدی به شرح ذیل شده است .

1-هیأت امناء (هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران) 2-هیأت مدیره (رییسه) 3-رییس صندوق 4-بازرس

با توجه به تشکیلات جدید صندوق ها و تفویض اختیارات نسبی از سوی هیأت امنا به هیأت مدیره (رییسه) صندوق ها و نحوه جدید تصمیم گیری در جهت بکارگیری و بهره داری از سرمایه های صندوق ها که در پاره ای از زمینه ها متضمن استقلال نسبی آن است به نظر می رسد بهبود کیفی در راستای عملکرد صندوق ها حاصل آمده است . بدیهی است ادامه این اصلاحات ، بهبود کیفی عملکرد صندوق ها را مستمراً ارتقا خواهد بخشید .

10- صندوق بازنشستگی کشوری:

پس از تصویب قانون استخدام کشوری در تاریخ 31/3/1345 به موجب ماده 70 قانون مزبور اداره کل بازنشستگی با کلیه دارائی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه وتعهدات خود از وزارت دارائی منتزع و تابع سازمان اموراداری واستخدامی کشور گردید و براساس اصلاحیه ماده مذکور از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی کشور تشکیل گردید . با ادغام سازمانهای اموراداری و استخدامی کشور و برنامه وبودجه در تاریخ 11/12/1378و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از موسسات تابعه این سازمان شد ، با تصویب قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در تاریخ 21/2/1383 و به موجب تبصره 2 ماده 17 این قانون ، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه وتامین اجتماعی گردید و توسط صندوق بازنشستگی کشوری اداره می گردد. به استناد اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری ، این سازمان موسسه ای بیمه ای ، دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت رفاه وتامین اجتماعی است که مسئولیت اداره امورصندوق بازنشستگی مستخدمان مشمول مقررات بازنشستگی کشوری را با رعایت مقررات استخدامی مربوط عهده دار است .

عمده مشمولین مقررات بازنشستگی کشوری عبارتند از :

1 – مستخدمین رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری . 2 – مستخدمین رسمی مشمول آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی . 3 – قضات قوه قضائیه و دادگستری مشمول مقررات استخدامی قضات . 4 – مستخدمین رسمی (کادر سیاسی ) وزارت امورخارجه مشمول مقررات استخدامی وزارت امورخارجه . 5 – مستخدمین ثابت شهرداریهای سراسر کشور به استثناء شهرداری تهران . 6 – مستخدمین پیمانی دستگاههای اجرائی ( متقاضی استفاده از مقررات بازنشستگی و وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری ) . 7 – خویش فرمایان ( مستخدمین بازخریدی وزارت راه وترابری و ماده 147 قانون برنامه چهارم توسعه) .

11- صندوق بازنشستگی فولاد ایران:

شرکت ملي فولاد ايران در سال ۱۳۷۴ به دليل مشکلات ناشي از تامين وجوه مستمري و عدم سنخيت امور اجرائي بازنشستگي با فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري تصميم گرفت ، فعاليتهاي امور بازنشستگي را به دو بخش صندوق بازنشستگي و ا مور بازنشستگي تفکيک نمايد که بتوان با مرزبندي روشن وظايف و تخصصي کردن آن ، امور مربوط به مستمري بگيران را ساماندهي نمايد . اين روند تا سال ۱۳۷۶ ادامه پيدا کرد ، تا اينکه بر اساس مصوبه مورخ ۷۶/۳/۱۸ هيئت مديره شرکت ملي فولاد ايران ، موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد به صورت يک موسسه غير دولتی و از نظر اداري و مالي مستقل ، برمبناي اساسنامه مصوب هيئت مديره شرکت ملي فولاد ايران تاسيس و تحت شماره ۹۵۱۱ مورخ ۷۶/۳/۱۸ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري تهران به ثبت رسيد .

بر اساس پیشنهاد دولت محترم و تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي در بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور بشرح بند ۵۹ قانون مزبور که در سال ۱۳۹۲ اجرایی شد مقرر گرديد این صندوق از وزارت صنعت ،معدن وتجارت منتزع وبه وزارت تعاون،كارورفاه اجتماعي منتقل شود .

آشنایی با صندوق های بازنشستگی در ایران

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید