داستان پر غصه کارمندان انتقالی!

0

پاراف داستان پر غصه کارمندان انتقالی!: اجرای طرح انتقال کارمندان دولت از کلان شهر ها به مناطق کمتر توسعه یافته از جمله طرح های چالش برانگیزی بود که در دولت قبلی به عنوان یکی از گزینه های چابک سازی بدنه دولت در کلان شهرها و کاهش جمعیت کلان شهر ها مطرح شد و در مدت کوتاهی نیز توانست مصوبه هیئت وزیران را از آن خود کند.

در واقع بر اساس این طرح قرار بود کارکنان دولت به صورت اختیاری به شهرهای دیگر منتقل شوند و در مقابل این انتقال تسهیلاتی را دریافت کنند. تسهیلاتی که آیین نامه آن در ۲۱ بند به امضای معاون اول رئیس جمهوری وقت رسید و در آخرین بند آن عنوان شد که این آیین نامه از تاریخ ۸۹/۱/۱ لازم الاجرا است.

بسیاری از کارمندان از ۲۱ بند آیین نامه اعطای تسهیلات نه تنها ثمری ندیدند بلکه در دستگاه های اجرایی مشغول به کار بی مهری هایی بر آنها رفت و حتی با تبعیض به نسبت سایر کارمندان نیز مواجه شدند. بطوریکه بسیاری از این کارمندان با مشکلات مالی، آسیب های روحی و سرخوردگی از کرده خود پشیمان بوده اما فرصت بازگشت به کلان شهر را ندارند.

* تشریح یک مصوبه

هیئت وزیران در جلسه مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران را در ۲۱ بند مورد موافقت قرار داد.

در مصوبه هیئت وزیران به شماره ۱۰۷۴۴۳/ت۴۴۴۴۴ه در تاریخ ۹۱/۵/۲۸ تعداد سهیمه ماموریت و تعداد سهیمه انتقال هشت کلان شهر کشور درج شده و در بند دو گفته شده است که در صورت عدم کفایت سهمیه موضوع بند (۱) این تصویب نامه مراتب توسط استانداری کلان شهر ذیربط با ذکر دلایل توجیهی به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منعکس می گردد.

در عین حال تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۲۲۷۹۹/۴۴۴۸۱ مورخ ۸۹/۲/۴ اتخاذ شده است جهت اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.

* وعده تغییر وضعیت استخدامی

از جمله مهمترین وعده هایی که موجب شد ۲۰ هزار نفر کارمند دولت در سال ۸۹ به شهرهای کمتر توسعه یافته سرازیر شوند، تغییر وضعیت استخدامی و تبدیل به پیمانی بود.

کارمندان انتقالی با استناد به مصوبه خروج از کلانشهر ها از طرف هیئت وزیران به شماره ۱۹۲۴۸۳/ت۴۵۴۳۶ مورخه ۸۹/۸/۲۵ بند ۹ و مصوبه شماره ۳۰۲۵۵۹/ت۴۵۴۳۶ مورخه ۸۹/۱۱/۱۶ و مصوبه ۳۳۸۱۷/ت۴۶۲۳۶ مورخه ۹۰/۲/۱۸ بند ۱۶ و اصلاحیه مصوبه فوق طی شماره ۳۷۳۱۰/ت۴۶۲۳۶ن مورخه ۹۱/۳/۸ که گفته شده است نیروهای قراردادی انتقالی از کلانشهر ها تبدیل وضعیت به پیمانی شوند، از امتیازات احتمالی کلان شهر دست کشیدند و به شهرستان ها آمدند تا شاید گرهی از وضعیت شغلی شان گشوده شود.

* سرنوشت مبهم

کارمندان انتقالی در سال انتقال متعهد می شوند که به کلان شهر بازنگردند و حداقل ۱۰ سال در شهرهای کمتر برخوردار خدمت کنند. کارمند همچنین متعهد می شود که در صورت تصمیم به بازگشت، هزینه های بازگشت را بپردازد.

بسیاری از کارمندان تنها به دلیل تسهیلات وعده داده شده شرایط سخت خروج از کلان شهر بی آنکه پلی برای بازگشت به عقب داشته باشند را پذیرفتند. از جمله این شرایط افزایش سالانه ۲۰ درصد حقوق بود که اجرا نگردید.

کارمندان انتقالی در حالی به فشار مالی تورم پنج سال گذشته اشاره می کنند که در ماده ۱۸ آیین نامه اعطای تسهیلات عنوان شده کارکنان قراردادی و عناوین مشابه که با دستگاه های اجرایی قرارداد مستقیم منعقد کرده باشند، می توانند همانند کارکنان رسمی و پیمانی مشابه از تسهیلات این آیین نامه برخوردار شوند.

در ماده پنج نیز عنوان شده دستگاه های اجرایی مکلفند در مورد افراد مشمول این آیین نامه ترتیبی اتخاذ نمایند که مشمول معافیت از محدودیت سقف ۵۰ درصد اضافه کار موضوع بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری شوند.

با این وجود بسیاری از کارمندان انتقالی نه تنها سهمی از این تسهیلات نبرده اند بلکه فیش های حقوقی به مراتب کمتر از وضعیتی که در کلان شهر داشتند دریافت می کنند.

* خانه به دوش!

از دیگر تسهیلات مطرح شده که همچنان بر زمین مانده و با نگاه های سلیقه ای به اجرا در می آید، تسهیل در خرید مسکن است.

در ماده ۷ آیین نامه اعطای تسهیلات بانک های دولتی مکلف شده اند طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعطای وام بابت ودیعه مسکن، خرید مسکن، تعمیرات مسکن، خرید خودرو و کالاهای خانگی در حداکثر سقف مقرر در مقررات بدون سپرده گذاری و نوبت گذاری اقدام نمایند.

* ازدواج

از دیگر تسهیلات وعده داده شده هدیه ازدواج، معاینه پزشکی رایگان کارمندان و خانواده آن ها هر دو سال یکبار و تسهیلات اداره ورزش به کارمندان و خانواده آن ها است که نه تنها محقق نشده بلکه به بهانه های مختلف از سوی دستگاه ها به اجرا درنیامده است.

بار روحی روانی موضوع انتقال به حدی زندگی کارمندان انتقالی را متاثر ساخته که هر یک ساعات طولانی از شبانه روز خود را با پوشه های سنگین کاغذبازی های ادارات و پاس کاری مدیران از اداره ای به اداره دیگر سپری می کنند و اغلب از اعتماد به مصوبه هیئت وزیران پشیمان هستند.*مهر.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here