بهزیستی متولی تعیین سطح معلولیت فرزند‌ یا همسر زنان‌ شاغل

0
بهزیستی متولی تعیین سطح معلولیت فرزند‌ یا همسر زنان‌ شاغل
بهزیستی متولی تعیین سطح معلولیت فرزند‌ یا همسر زنان‌ شاغل

پاراف بهزیستی متولی تعیین سطح معلولیت فرزند‌ یا همسر زنان‌ شاغل :عباس قائیدرحمت سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با یادآوری اصلاح لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل، گفت: با اصلاح صورت گرفته، سازمان بهزیستی متولی تعیین سطح معلولیت فرزند یا همسر زنان شاغل شد.

بنا بر بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون، نمایندگان به این نتیجه رسیدند که لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل نیاز به آیین نامه اجرایی ندارد.

وی در توضیح اصلاح لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل اعاده شده از جلسه علنی و بررسی آن در کمیسیون اجتماعی، گفت: ایراداتی در خصوص لزوم تدوین آیین نامه اجرایی این لایحه و مشخص کردن مشمولان لایحه و تعیین متولی تشخیص معلولیت در جلسه علنی مطرح و این موضوعات در کمیسیون اجتماعی اصلاح شد.

وی در خصوص تعیین مشمولان لایحه مذکور گفت: با اصلاحات صورت گرفته ساعات کاری زنان معلول، دارای فرزند زیر ۶ سال یا دارای فرزند یا همسر معلول بنا به درخواست خودشان کاهش خواهد یافت؛ اما از حقوق آنها مبلغی کاسته نخواهد شد، به گونه‌ای که ۸ ساعت در هفته کمتر از سایر کارکنان کار کنند.

قائیدرحمت با بیان اینکه کاهش ساعت کاری زنان شاغل جهت ارائه فرصت برای پرداختن به امور خانواده و فرزندان است، یادآور شد: سازمان بهزیستی کشور نیز به عنوان متولی تشخیص سطح معلولیت فرزند یا همسر زنان شاغل تعیین شد. برای استفاده از این مزیت در لایحه مذکور زنان شاغل باید بین کاهش ساعت کاری و استفاده از مزایای شیردهی یکی را به اختیار خود انتخاب کنند، در حقیقت نمی‌توانند از دو قانون موازی هم زمان استفاده کند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لایحه کاهش ساعت کاری زنان در کمیسیون اصلاح و در نوبت دستور جلسه علنی قرار گرفته است.

وی ضمن تاکید بر اینکه کاهش ساعت کاری زنان اجباری نخواهد بود، گفت: اخراج یا تغییر محل کار به دلیل کاهش ساعت کاری زنان شاغل در لایحه مذکور ممنوع شده؛ از طرفی لایحه تعیین زمان کاهش ساعت کاری، توافقی خواهد بود لذا زنان شاغل با مدیران خود در خصوص اینکه چه زمانی را در محل کار حاضر نشوند باید توافق کنند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here