دو هزار نفر از کارمندان مازاد دانشگاه آزاد کاهش یافتند

0
میرزاده دانشگاه آزاد
میرزاده دانشگاه آزاد

پاراف دو هزار نفر از کارمندان مازاد دانشگاه آزاد کاهش یافتند : حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه کارکنان مازاد خود را به ۲ روش بازخرید و بازنشستگی پیش از موعد اختیاری کاهش می دهد.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص تعداد کاکنان مازاد دانشگاه آزاد، گفت: دانشگاه آزاد تعداد زیادی کارمند مازاد دارد، اما هیچکدام از این افراد را اخراج نمی کند و بصورت اختیاری بازنشستگی پیش از موعد و یا بازخرید به آنها می دهد و بعنوان تشویق به ازای هر سال ۲ ماه هم سنوات به آنها داده می شود که البته این موضوع باید در شورای مالی دانشگاه به تصویب برسد.

وی افزود: تا به امروز ۲ هزار نفر از کارکنان مازاد دانشگاه در شیوه تشویقی و اختیاری بازخرید و یا بازنشسته شده اند و فعلا نیروی جدیدی در دانشگاه استخدام نمی شود. باید از نیروهای موجود به صورت بهینه استفاده کنیم.

دانشگاه آزاد بیش از ۴۷۰۰۰ هزار کارمند دارد!

رئیس دانشگاه آزاد ۲۰ دی ماه ۱۳۹۳ در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد کرمانشاه با اشاره به وجود ۴۷ هزار کارمند در دانشگاه آزاد گفت: این میزان کارمند در چنین نهادی به هیچ عنوان قابل قبول نیست زیرا با توجه به آی تی بیس شدن تمام واحدهای دانشگاه تا پایان سال جاری دیگر نیازی به این تعداد کارمند وجود نخواهد داشت.*مهر.

دو هزار نفر از کارمندان مازاد دانشگاه آزاد کاهش یافتند

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید