مسیر نامشخص ارتقاء شغلی کارمندان و کارکنان دولت

یک مسابقه دو میدانی را تصور کنید آیا ورزشکاری را می توان بدون طی کردن مسافت تعیین شده برای مسابقه برنده اعلام کرد؟ آیا ورزشکاری می تواند بدون تمرین و آمادگی ذهنی و بدنی به مقامی دست یابد؟ این این ورزشکار نا آماده انتظار مقام و رتبه می تواند داشته باشد؟ آیا پرچم کشوری با یک ورزشکار نا آماده به احتزاز در خواهد آمد؟

در این مسابقه دو میدانی همه چیز شفاف است. مسیر، قواعد، ناظر، ورزشکار، مربی، تماشاچی، همه و همه عیان و آشکارند. هر ورزشکاری بر اساس عملکردی که داشته است قبل از شروع مسابقه می تواند تخمین بزند که به چه مقامی دست خواهد یافت و در مسابقه ای شفاف خود را به دیگران می آزماید و در نهایت به آنچه حق او بوده خواهد رسید. اگر هم ورزشکاری دوپینگی کرده باشد به حساب او خواهند رسید.

وضعیت ارتقاء شغلی و مدیریتی در کشورما

در نظام مدیریت، اداری و عملکرد ما مسیر ارتقا شغلی غیر شفاف و نا مشخص است. البته به ظاهر قواعد و قوانینی وجود دارد، اما تاثیری در این شفافیت ندارند. خواست افراد مقدم بر همه نتایج عملکردها (چه خوب و چه بد) است.

شما اگر به استخدام دولت درآیید، اطمینان داشته باشید که نقطه ابتدا و انتهای ارتقاء شغلی شما مشخص نیست. به این معنی که شما اگر A عملکرد داشته باشید به نقطه A خواهید رسید و اگر مثلا Bعملکرد داشته باشید به نقطه B خواهید رسید. البته که منظور ما کسب امتیازات شغلی برای تعیین حقوق و مزایا نیست.

هر کارمندی حق دارد بداند پس از طی مسیری مشخص به کدام درجه از ارتقا شغلی و مدیریتی خواهد رسید. حق دارد بداند که در انتهای شروع هر مسیری چه چیز در انتظار اوست. آنچه بدست می آورد چه خوب و چه بد مهم نیست. مهم این است که حتما و بر اساس یک چارچوب مشخص نتیجه عملکرد خود را دریافت کند.

سلایق حرف اول و آخر را می زند

نارسایی های سیستم اداری و مدیریتی امروز کشور ما ناشی از چرخه معیوب ارزیابی و عملکرد و ارتقاء شغلی است. سیستمی که در آن افراد نتایج عملکرد خود را متناسب با فعالیتی که از خود نشان می دهند نمی بینند. در این سیستم خواست و تمایل شخصی، حزبی، گروهی، قومی و … ارجح بر شایستگی ها و یا حتی نا شایستگی ها است.

بنابراین تا زمانی که این چرخه اصلاح نشود، مدیریت به جوانان شایسته سپرده نخواهد شد، بازنشستگان به راحتی دل از مناصب خود نخواهند کند، بوروکراسی و فساد اداری التیام نخواهد یافت، رضایت حداکثری حاصل نخواهد شد، سرمایه گذاری تسهیل نخواهد شد و ….

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.