تردید و ابهام در جزئیات طرح رتبه‌بندی معلمان

1

پاراف تردید و ابهام در جزئیات طرح رتبه‌بندی معلمان به نقل از همشهری :  قرار است طرح رتبه‌بندی معلمان از نیمه دوم امسال اجرا شود اما ابهاماتی در این‌باره وجود دارد و دغدغه‌های فرهنگیان درباره مسائل معیشتی همچنان ‌ادامه دارد.
علي‌اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش، رفع خلأهاي انگيزشي و ارتقاي شايستگي‌هاي حرفه‌اي را از كاركرد‌هاي اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان دانسته و اظهار اميدواري كرده كه لايحه رتبه بندي معلمان در 4 رتبه پايه، ارشد، خبره و عالي به نحو احسن اجرايي شود و بتواند نتايج خوبي را براي معلمان به ارمغان آورد.

بررسي در مجلس

طرح رتبه‌بندي معلمان پس از اصلاحاتي در آخرين جلسه هيأت دولت در سال 93تصويب شد. قاسم احمدي‌لاشكي، عضو كميسيون آموزش در اين‌باره گفت: نمايندگان مجلس طرح رتبه بندي معلمان را در هفته معلم سال 94بررسي خواهند كرد.يكي از موضوعات مهم مدنظر نمايندگان مجلس در دوره نهم اجراي طرح نظام رتبه‌بندي معلمان است. البته همه اقشار جامعه بايد طبق جايگاه ورتبه‌خود در جامعه حقوق دريافت كنند؛ بنابراين فردي كه ازسابقه بيشتري برخوردار بوده و درجه علمي بالاتري دارد، به‌طور قطع جايگاه حقوقي وي نيز نسبت به افراد ديگر متفاوت است. در همين حال وزير آموزش و پرورش اعلام كرده براي اجراي زودتر طرح رتبه‌بندي معلمان، اين طرح را در دولت تصويب كرديم ولي درصورت اصرار مجلس براي قانوني شدن اين طرح، دولت اين آمادگي را دارد كه طرح را براي تصويب به مجلس ارائه كند. آنطور كه از سخنان وزير آموزش و پرورش استنباط مي‌شود، دولت نمي‌خواهد‌ مصوبه‌خود را براي بررسي و تصويب به مجلس بفرستد. اين در حالي است كه مسئولان آموز‌ش و پرورش پيش از اين بارها از ارسال اين مصوبه هيأت دولت براي بررسي و تصويب به مجلس سخن گفته‌اند. سيدمحمد بطحايي، معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزير آموزش و پرورش 22اسفند 93در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم اظهار اميدواري كرده بود كه‌ در روزهاي باقيمانده سال 93طرح رتبه‌بندي معلمان براي بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود.

پرسش‌هاي بي‌پاسخ

فرهنگیان مي‌خواهند بدانند افزايش حقوق 160تا 600هزار توماني دقيقا شامل چند درصد از معلمان مي‌شود؟ آيا اين طرح نيروهاي ستادي را مشمول مي‌شود يا فقط نيروهاي آموزشي را در بر مي‌گيرد؟ ملاك عمل احكام كارگزيني است يا وضعيت كنوني فرهنگيان؟ بحث هم‌ترازي معلمان با اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در طرح رتبه بندي معلمان لحاظ شده يا خير؟و اينكه درصورت بررسي در مجلس چه تغييراتي در اين طرح ايجاد مي‌شود؟

گروه های رتبه

براساس طرح رتبه بندي معلمان، فرهنگيان در 4گروه و طبقه رتبه بندي مي‌شوند و متناسب با هر رتبه حقوق و مزايا دريافت خواهند كرد. براساس آنچه پيش از اين وزير آموزش و پرورش به همشهري اعلام كرده رتبه‌بندي براساس مدرك تحصيلي و ارزشيابي كيفي دانش معلمان انجام خواهد شد. براساس مصوبه هيأت وزيران، مشمولان طرح طبقه‌بندي معلمان شامل آموزگاران، دبيران، هنرآموزان، مربيان امور تربيتي، مشاوران، مراقبان سلامت، مديران و معاونان مدارس و مجتمع‌هاي آموزشي و تربيتي هستند كه طبق ضوابطي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، رتبه‌بندي حرفه‌اي مي‌شوند. مشمولاني كه براساس ضوابط مصوب در يكي از رتبه‌ها قرار مي‌گيرند، به‌ترتيب از 15، 25، 35و 50درصد افزايش امتياز حق شغل از مهر94برخوردار خواهند شد.

به گفته وزير آموزش و پرورش، براساس احكام جديد مطابق رتبه‌بندي، حقوق دريافتي معلمان از 160تا600هزار تومان افزايش خواهد يافت و 14درصد افزايش حقوق كاركنان در سال 94نيز به آن اضافه مي‌شود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here