بلاتکلیفی افزایش مرخصی زایمان کارمندان بیمه‌ای غیر تامین‌ اجتماعی

0

پاراف بلاتکلیفی افزایش مرخصی زایمان کارمندان بیمه‌ای غیر تامین‌ اجتماعی : ابوالحسن فیروزآبادی قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعیین تکلیف افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه و اجرای آن در کشور گفت: هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نشده و این موضوع حل نشده است. بحث کلان ما عدم یکنواختی بین بیمه‌های اجتماعی در کشور است چرا که 18 صندوق بیمه‌ای با 18 نوع قرارداد متفاوت در کشور وجود دارد که به دنبال آن هستیم تا به سمت یکسان سازی برویم.

در حال حاضر که دیوان عدالت اداری حکم صادر می‌کند که مرخصی زایمان را بدهند اما در مجموع باید راجع این موضوع تصمیم گیری شود که هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده‌ایم.اگر قرار باشد تامین اجتماعی قانون افزایش مرخصی زایمان را اجرا کند باید دولت بودجه لازم را تامین کند و این از جمله تکالیفی است که دولت ایجاد می‌کند.

فیروزآبادی با بیان اینکه بدهی فعلی دولت به تامین اجتماعی نیز به دلیل تکالیفی است که برای ما وضع کرده است گفت: در دولت گذشته میزان تکالیف برای تامین اجتماعی از سه به 18 مورد رسیده است و به همین دلیل است که اعداد بدهی دولت به تامین اجتماعی هر روز در حال افزایش است.

قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه تکلیف سایر کارکنان دولت که تحت پوشش تامین اجتماعی نیستند، در قبال قانون افزایش مرخصی زایمان چه می‌شود؟ اظهار کرد: این موضوع هنوز حل نشده است. بحث کلان ما عدم یکنواختی بین بیمه‌های اجتماعی در کشور است و 18 صندوق بیمه‌ای که در کشور داریم که 18 نوع قرارداد متفاوت دارند و به دنبال آن هستیم که به سمت یکسان سازی برویم.*ایسنا.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here