زیر آب زنی به روش کارمندی

0

پاراف زیر آب زنی به روش کارمندی : فرد زیر آب زن زمانی که می بیند همکارش بسیار بهتر از او کار می کند و ادامه این روند ممکن است امنیت شغلی اش را به خطر اندازد، تصمیم می گیرد که با دروغ و تهمت دست به تخریب کاری و شخصیتی او بزند و در این بین از هیچ رفتار ناجوانمردانه هم فروگذار نمی کند.

یکی از دلایلی که این روزها تا به این اندازه گستره زیرآب زنی در جامعه و به خصوص محیط های کاری افزایش یافته است، احساس عدم اعتماد به نفس و ترس از دست دادن شغل در میان برخی از افراد است، فرد زیر آب زن زمانی که می بیند همکارش بسیار بهتر از او کار می کند و ادامه این روند ممکن است امنیت شغلی اش را به خطر اندازد، تصمیم می گیرد که با دروغ و تهمت دست به تخریب کاری و شخصیتی او بزند و در این بین از هیچ رفتار ناجوانمردانه هم فروگذار نمی کند. جالب این جا است که زیر آب زن ها به دلیل خشمی که در اثر دیدن فردی که بهتر از آنها از پس انجام وظایفش بر می آید، دارند زیراب زدن و تخطئه شخصیت او را حق خود می دانند و در بیشتر موارد از انجام این عمل غیر انسانی دچار عذاب وجدان هم نمی شود.
مسئله ای که در ذهن بسیاری از زیرآب زن ها که تنها برای سفت کردن جای پای خود، دست به نان بری می کنند و باعث قطع شدن روزی فرد بی گناه دیگری می شوند ، نمی رسد این است که روزگاری خود این افراد هم در گودالی که خود کنده اند ، خواهند افتاد. شاید به وفور برای همه ما پیش آمده باشد که به دلیل زیرآب زنی فردی از محیط کاری بیرون آمده باشیم اما کمتر از یک سال بعد خبر اخراج همان فرد زیرآب زن را هم از محیط کاری اش بشنویم در هر حال بر اساس قانون طبیعت، بالاخره یک جای کار کسی که حق را ناحق می کند، در آینده خواهد لنگید.

در شرایط این روزها که در هر محیط کاری افراد زیرآب زنی وجود دارند که از هر فرصتی برای آزار سایرین استفاده می کنند، وظیفه کسی که می خواهد بدون حاشیه کار خود را ادامه دهد این است که مسئولیت هایی که به او واگذار شده را به بهترین نحو انجام دهد و سعی کند خود را در معرض افراد حسود و زیرآب زن قرار ندهد چون فکر کردن به رفتارهای این افراد غیر از اینکه تعادل روحی دیگر همکاران را از بین ببرد، ره آورد دیگری نخواهد داشت.

مسئله ای که در ذهن بسیاری از زیرآب زن ها که تنها برای سفت کردن جای پای خود، دست به نان بری می کنند و باعث قطع شدن روزی فرد بی گناه دیگری می شوند ، نمی رسد این است که روزگاری خود این افراد هم در گودالی که خود کنده اند ، خواهند افتاد
رسانه ها با فرهنگ سازی زیرآب زن ها را رسوا کنند

با توجه به این که این روزها زیرآب زنی به روند معمول محیط های کاری تبدیل شده است اما در این بین این رسانه ها هستند که باید به آسیب شناسی این نابهنجاری رفتاری و بیان راهکاری های جلوگیری از آن به مقابله با این بی اخلاقی اجتماعی بپردازند.ساخت سریال و برنامه و آگهی هایی در تقبیح زیر آب زنی و زیر اب زن ها هم می تواند تاثیرات بسیاری در کاهش این نوع بد اخلاقی داشته باشد و باعث شود زیرآب زن ها به خود بیایند و دیگر نتوانند با جسارت به رفتار غیر انسانی خود در جامعه ادامه دهند.*تبیان.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here