آمار بیکاری در ایران و جهان

2

پاراف آمار بیکاری در ایران و جهان : قبل از هر چیز میخواهیم تعریفی از بیکاری داشته باشم.

بیکار در اقتصاد به فردی گفته می‌شود که در سن کار (۱۵ تا ۶۵ سال) و جویای کار باشد اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند.

بیکاری در دنیا : یکی از مواردی که میتوان میزان اقتصاد یک کشور را سنجید تعداد بیکاران آن کشور است . ترکمنستان و زیمباوه با 70 درصد بیکار بیشترین بیکار رو در دنیا دارا هستند . کشور افغانستان در این بین 40 درصد بیکار داراست .

بیکاری در ایران : تا سال‌های ۱۳۸۳ شاخص نرخ بیکاری اینگونه تعریف می‌شد که در آن هر شخصی که ۲ روز در هفتهٔ مرجع را کار می‌کرد شاغل محسوب می‌گشت. در سال ۱۳۸۳ (دولت هشتم) تعریف نرخ بیکاری تغییر یافت. بسیاری معتقدند بودند این تغییر برای کمتر نشان دادن نرخ بیکاری در کشور توسطدولت نهم صورت گرفته است. این تغییرات از بهار ۱۳۸۴ در آمارها منظور شده. در حال حاضر بر اساس تعریف دولت هر کس حداقل یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود. مرکز آمار ایران در این باره اعلام کرده تغییر نرخ بیکاری در دولت هشتم در راستای همسوکردن شاخص‌ها با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار بوده است و تنها موجب ۱٪ تغییر در نرخ بیکاری و آن‌هم برای یکبار شده است؛ همچنین این مرکز اعلام کرده که در تعریف قبلی امکان ارزیابی برخی مشاغلی که در هفته کمتر از ۱۶ ساعت فعالیت داشته‌اند امکان‌پذیر نبوده.

اما طبق این تعریف نرخ بیکاری در پایان سال 92 میزان 12.6 درصد را نشان میدهد . به صورت تقریبی یعنی در ایران از هر 10 نفر تنها یک نفر بیکار است !

نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه در سال 2008 یعنی سال 1387 درصد بیکاری در ایران را 40 اعلام نمود – یعنی 28 ملیون بیکار . در همین سال دولت ایران اعلام کرد که نرخ بیکاری در کشور حدود ۱۲ درصد است که این آمار در نظر برخی آگاهان غیرواقعی می‌نماید.

در اطراف شما از هر 10 نفر چند نفر بیکار هستند ؟

آمار بیکاری در ایران و جهان

2 دیدگاه ها

  1. نزدیک بر نودکارگر قرار دادی کارخانه «فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران» واقع در شهرستان ری طی دو ماه گذشته پس از اتمام قرارداد کارشان در آستانه سال نو بیکار شدند. آقای مهندس فرهادی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران هم پس از اخراج کارگران در تاریخ ۹۳/۸/۲۸ در همایش ملی کارآفرینی و تولید ملی به عنوان کارآفرین برتر کشور انتخاب و معرفی گردیدنند.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید