جانبازان و ایثارگران چگونه بازنشسته می شوند؟

0

پاراف جانبازان و ایثارگران چگونه بازنشسته می شوند؟ : دارا بودن حداقل20 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگي يا بيمه پردازي براي جانباز يا آزاده و حداقل شرط سني 50 سال سن براي مردان و 45 سال سن براي زنان شرط لازم براي بازنشستگي جانبازان و آزادگان است.

جانبازان و آزادگان مشمول اين بخشنامه در صورتي كه مدت سابقه مبناي بازنشستگي آنها با احتساب مجموع سابقه خدمت يا بيمه پردازي (حداقل 20 سال) و سنوات ارفاقي (حداكثر 10 سال )، 30 سال تمام باشد از احراز حداقل شرط سني بازنشستگي معاف خواهند بود.

به منظور اجابت و بررسي درخواست بازنشستگي جانبازان و آزادگان شاغل در دستگاه‌هاي دولتي يا وابسته به دولت ارائه درخواست بازنشستگي از طرف متقاضي به دستگاه محل خدمت و سپس ارائه آن توسط دستگاه به آخرين شعبه وصول‌كننده حق بيمه الزامي است در حالي كه آن دسته از جانبازان و آزادگان كه در بخش خصوصي شاغل هستند مي‌توانند به طور مستقيم درخواست بازنشستگي خود را به آخرين شعبه وصول‌كننده حق بيمه ارائه كنند.

جانبازان و آزادگان شاغل در دستگاه‌هاي دولتي يا وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاه‌هاي داراي مقررات استخدامي خاص، با داشتن شرط حداقل سن و سابقه و با ارائه درخواست بازنشستگي خود از طرف دستگاه ذي‌ربط به سازمان تامين اجتماعي و ارائه مدارك مورد نياز اين سازمان از جمله گواهي مربوط به ميزان سنوات ارفاقي جانبازان و آزادگان شاغل در كليه دستگاه‌هاي دولتي يا وابسته به دولت كه توسط شوراي امور اداري و استخدامي كشور صادر مي‌شود بازنشسته مي‌شوند .

سنوات ارفاقي جانبازان بر اساس بند 1 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1/9/67 به اين شرح است: « درجات بين 20 تا 40 درصد جانبازي حداقل 3 و حداكثر 6 سال، درجات بيش از 40 درصد تا آستانه از كارآفتادگي كامل حداقل 6 و حداكثر 10 سال است كه تعيين ميزان آن به تناسب درجات فوق خواهد بود و خدمت مازاد بر 30 سال مشمولان اين بخشنامه در تعيين حقوق بازنشستگي آنها قابل محاسبه نخواهد بود.* روابط عمومی تامین اجتماعی.تامین.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here