قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار

0
اعطای امتیازات ایثارگری
اعطای امتیازات ایثارگری

پاراف قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۳۰

ماده ۱ – از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه ایثارگران مشمول قانون کار حسب مورد از امتیازات زیر بهره مند می شوند :

  • الف – حق سنوات و ارتقای گروه تشویقی .
  • ب – تسهیلات ماموریت آموزشی .
  • پ – اعطای امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر ( فقط برای آزادگان و جانبازان )

تبصره – شاغلان مناطق جنگی و جنگزده – موضوع تبصره ( ۳ ) بند ( ۸ ) بخشنامه شماره . ۲۷۲۷ /د مورخ ۲۰/۵/۰۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور – که از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ تا ۲۹/۵/۱۳۶۷ در این مناطق به کار اشتغال داشته اند صرفا از حق سنوات تشویقی بهره مند می شوند .

ماده ۲ – منظور از کارگران ایثارگر ، جانبازان ، رزمندگان با حداقل شش ماه خدمت متوالی یا نه ماه متناوب در جبهه – حسب مورد با تایید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا جهاد سازندگی – و اسرا ، آزادگان و مفقودان جنگ تحمیلی از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ تا ۲۹/۵/۱۳۶۷ است .

ماده ۳ – مجموع مزایای پرداختی ماهانه ناشی از اجرای این قانون به هر کارگر ، از پنجاه درصد ( ۵۰% ) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در همان سال تجاوز نمی کند .

تبصره – درصورتی که مشمولان این قانون قبلا به موجب مقررات دیگری از امتیازهای یادشده استفاده کرده باشند ، نمی توانند از امتیازهای این قانون بهره مند شوند ، مگر اینکه این قانون موجب افزایش امتیازات آنان شود که در این صورت تنها از امتیازات این قانون استفاده می کنند .

ماده ۴ – میزان ، چگونگی و شرایط اعطای امتیازها به مشمولان این قانون ، مطابق آئین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here