تصویبنامه شهریه ایثارگران موضوع تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

0
تصویبنامه شهریه ایثارگران موضوع تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
تصویبنامه شهریه ایثارگران موضوع تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

پاراف تصویبنامه شهریه ایثارگران موضوع تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران : این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۸۲۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۹از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دانلود تصویبنامه شهریه ایثارگران موضوع تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده ۶۶ ـ بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد (۱۰۰%) هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه‌ دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه‌بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل می‌باشند، اقدام نماید.

تبصره ـ تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تصویبنامه شهریه ایثارگران موضوع تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here