رای هیات تخصصی دیوان عدالت در مورد ابطال ماده ۶ و ۷ از دستور العمل نحوه تعیین و پرداخت دستمزد مددجویان شاغل زندانها

0

پاراف رای هیات تخصصی دیوان عدالت در مورد ابطال ماده ۶ و ۷ از دستور العمل نحوه تعیین و پرداخت دستمزد مددجویان شاغل زندانها موضوع ابطال ماده ۶ و ۷ از دستور العمل نحوه تعیین و پرداخت دستمزد مددجویان شاغل زندانهای کل کشور
دادنامه : ۱۱۶ ۹۴/پ/۳
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی
طرف شکایت : سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
آقای جعفر طاهریان به طرفیت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به خواسته ابطال ماده ۶ و ۷ دستور العمل نحوه تعیین و پرداخت دستمزد مدد جویان شاغل ، دادخواست تسلیم و اعلام نموده است مواد مذکور مخالف ماده ۱۳۰ آئین نامه اجرایی سازمان زندانها می باشد ، لذا تقاضای ابطال آن را دارد .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
ماده ۶ و ۷ دستور العمل براساس ماده۱۳۰ آئین نامه اجرایی سازمان زندانها تدوین شده است .
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
چون دستور العمل بر مبنای ماده۱۳۰ آیین نامه اجرائی تهیه و تدوین شده و ابلاغ آیین نامه محسوب می شود و مغایرت با قانون مشخصی اعلام نشده است لذا خلاف قانون نبوده و قابل ابطال نمی باشد .

تهیه کننده گزارش : مهدوی

موضوع در جلسه مورخ ۲۸/۲/۹۴ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی:
با توجه به اینکه دستور العمل مورد نظر شاکی ومواد ۶ و۷ آن در جهت اجرای آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی تهیه شده است و مغایرت با قانون اعلام نگردیده و در خصوص این موارد هم باید اصل مصوبه که برای آن دستور العمل اجرایی تهیه شده در صورتیکه مغایرت با قانون دارد مشخص و اعلام شود تا مطرح رسیدگی قرارگیرد بنابراین با شرایط مذکور درخواست شاکی مبنی بر ابطال مواد ۶ و۷ دستور العمل نحوه تعیین و پرداخت دستمزد مدد جویان شاغل مسموع نبوده و قابل ابطال نمی باشد لذا رأی به رد شکایت صادر میگردد. این رأی وفق بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز ازتاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان می باشد .

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید