راه و رسم کارمند نمونه شدن، چگونه کارمند نمونه شوید!؟

0

پاراف راه و رسم کارمند نمونه شدن، چگونه کارمند نمونه شوید!؟ : اینروزها موعد تکمیل فرمهای ارزشیابی سالانه کارمندان است. اگر علاقمندید که شما کارمند عزیز هم در نمونه شدن در اداره محل کارتان هستید، می بایست قبلش یکسری کارهای خوب و درست و حسابی انجام داده باشید.کارها و عملکردی به شرح آنچه در ذیل آمده است:

1- به موقع سرکار حاضر شوید. (به جای این که بخواهید دیر آمدن خود را توجیه کنید، می توانید زودتی حرکت کنید)

2- سعی کنید کار خویش را با توکل به خدا و نام او را شروع کنید.

3- شایسته نیست جهت انجام کارهای شخصی، ارباب رجوع را معطل بگذارید. (هر چند که وی ساکت باشد و اعتراضی نکند)

4- با ارباب رجوع محترمانه برخورد کنید. (همانطور که دوست دارید در ادارات دیگر با شما برخورد مناسب داشته باشند)

5- شایسته نیست از امکانات عمومی ادارات (تلفن، خودرو، …) استفاده شخصی کنید.

6- در غیاب خویش، همکاران را در جریان بگذارید. اگر مقدور باشد از آن ها خواهش کنید کار ارباب رجوع را انجام دهند.

7- در حضور ارباب رجوع، همکاران را با اسم کوچک خطاب نکنید.

8- اطلاعیه ها را در مکان هایی که شلوغ می شود یا کمتر در معرض دید است، نصب نکنید.( می توانید با قرار گرفتن در جای ارباب رجوع از مناسب بودن محل محل نصب مطمئن شوید)

9- چون ارباب رجوع به اندازه شما با محیط و ضوابط اداری آشنایی ندارند، بنابراین شایسته است در راهنمایی ها حوصله بیشتری نشان دهید و در سطح فهم وی صحبت کنید.

10- به منظور تسهیل کار خویش و ارباب رجوع، بهتر است مدارک مورد نیاز، نشانی ها، نام اشخاص و… را به صورت مکتوب، در اختیار مراجعین قرار دهید.

11- شایسته است با روی خوش و با حوصله، به خواسته ارباب رجوع گوش کنید.

12- تحت هیچ شرایطی حاضر به حق کشی نشوید.(هر چند که خوشایند بعضی ها نباشد)

13- شایسته است،تا حدی که می توانید، در کمک به حل مشکل ارباب رجوع کوتاهی نکنید.(تا می توانید گره ای از کار خلق بگشایید)

14- مسایل شخصی و بین فردی را در حضور ارباب رجوع مطرح نکنید.(موقعیت شناس باشید)

15- بین مراجعین تبعیض قایل نشوید.( همانطور که دوست ندارید در جاهای دیگر بین شما و دیگران تبعیض قایل شوند)

16- شایسته نیست مراجعین به مدت طولانی سر پا بایستند. در صورت امکان، به تعداد کافی صندلی موجود باشد.(مراجعین مسن و خسته را دریابید)

خوب حالا که همه این مراحل را یکی پس از دیگری به نحو احسن انجام دادید،میتوانید مطمئن باشید که شما یکی از نامزدهای قطعی انتخاب کارمند نمونه هستید و به زودی زود از شما در محفلی گرم و صمیمانه تقدیر بعمل خواهد آمد.اما زهی خیال خام.چرا که انتخاب کارمند نمونه مصادیقی دارد خارج از اینها.و معمولا مصادیقش شفاهی ،متغیر،دلبخواه می باشد.در نهایت همیشه این سئوال در اینگونه موارد در اذهان سایر کارمندان باقی می ماند که دستگاه چطور حساب کرده است که کارمند نمونه شده است این!؟مگر ما یا فلانی چه از این! کم داشته ایم که ما نشده ایم کارمند نمونه!؟راستی تا کنون به این فکر کرده اید که شما چرا تا کنون به جرگه کارمندان نمونه نپیوسته اید؟به این فکر کرده اید که آن که کارمند نمونه می شود چه چیز از شما بیشتر داشته است که شده است کارمند نمونه!؟اگر به نتیجه ای رسیدید ما را هم خبر کنید. و اگر هم به نتیجه ای نرسیدید که شعر طنز زیر را بخوانید تا کلی خوش بحالتان شود.

دیشب به خواب دیدم ،گردیده ام نمونه// دربین کارمندان اندر ادارۀ خود

تشویق می نمودند ،کف می زدند مرتب//در آسمان بختم دیدم ستارۀ خود

آمد مدیرنزدیک ،با چهره ای گشاده// در دست او دو سکّه با یک سوییچ پیکان
من را به پیش خود خواند ،از بهر اخذ آنها // رفتم گرفتم هردو با دستهای لرزان

با حسرتی فراوان ،در من نظاره می شد// ازسوی هم قطاران حتی مدیر بنده
من غرق شادی و شور، اشک از دو دیده جاری// از اینکه گشته بودم در این میان برنده

از شدّت مسّرت، از خواب خوش پریدم// دیدم که ظهر نزدیک من توی رختخوابم
با سرعتی فراوان ،سوی اداره رفتم// در طول راه بودم دائم به فکر خوابم

وارد شدم اداره ،دیدم به روی میزم// بنهاده آبدارچی یک نامۀ از مدیرم
توبیخ نامه ای بود ،امضای او به زیرش// خواندم چو نامه برخاست صد آه از ضمیرم

تاخیرها و غیبت ،شد موجب نکوهش// رویای دیشب من گردید نقش بر آب
گفتم دوباره «جاوید» ، وارونه گشت خوابت// مانند دفعۀ پیش خیری ندیدی از خواب

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here