سایت اینترنتی وزارتخانه ها و نهادهای اداری، مالی محاسباتی و استخدامی

0
سایت اینترنتی وزارتخانه ها و نهادهای اداری، مالی محاسباتی و استخدامی
سایت اینترنتی وزارتخانه ها و نهادهای اداری، مالی محاسباتی و استخدامی

پاراف سایت اینترنتی وزارتخانه ها و نهادهای اداری، مالی محاسباتی و استخدامی : دسترسی به سایت دستگاهها، شرکتها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای آشنایی با نحوه ارائه خدمات آنها بصورت یکجا تا کنون امکان پذیر نبوده است. بخصوص اینکه لیست اینگونه دستگاهها در اراباط با امور کارمندان، کارگران و ایثارگران بوده باشد.

لینک دسترسی به لیست سایت ها

دستگاهها، شرکت ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی هر کدام شرح وظایف مخصوص به خود را داشته و بر اساس آن نسبت به ارائه خدمات به ارباب رجوع اقدام می نمایند.

آگاهی از نوع و نحوه ارائه این خدمات کمک بسیار زیادی به متقاضیان و خدمات گیرندگان می کند تا بتواند با سرعت عمل بیشتر و دقت بالاتری نسب به دریافت خدمات مرتبط اقدام نمایند.

اما حالا پاراف لیست جامع و تخصصی سایت دستگاهها، موسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای مالی و محاسباتی، صندوق های بازنشستگی و کانون های بازنشستگی مرتبط با امور اداری،محاسباتی و قوانین و مقررات را برای شما فرام نموده است.

لیست کلی اینگونه سایتها به شرح زیر است.

1- آدرس سایت اینترنتی شخصیت ها

2- آدرس سایت اینترنتی وزارت خانه ها

3- آدرس سایت اینترنتی سازمان ها، موسسات و نهادهای دولتی

4- آدرس سایت اینترنتی سازمان ها و نهادهای مالی، محاسباتی و مدیریتی

5- آدرس سایت اینترنتی شرکت های دولتی

6- آدرس سایت اینترنتی دانشگاهها و مراکز آموزشی دولتی

7- آدرس سایت اینترنتی صندوق ها و بیمه های درمانی و بازنشستگی

8- آدرس سایت اینترنتی کانون های بازنشستگی

سایت اینترنتی وزارتخانه ها و نهادهای اداری، مالی محاسباتی و استخدامی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here