مزایای فضاهای کاری مشترک چیست؟

0

پاراف مزایای فضاهای کاری مشترک چیست؟ : امروزه با وسعت گرفتن تجارت و کار فضاهای اداری و ساختمان های اداری به نسبت ساختمان های مسکونی قیمت خرید و اجاره ی بالاتری دارند. فضای کاری به نسبت کارو تعداد پرسنلی که در آن فعالیت میکنند باید ظرفیت مناسب برای پذیرش کارمندان و همچنین مشتریان را داشته باشد.

اغلب فضاهای کاری با توجه به بودجه کارفرمایان و البته به نسبت کاری که انجام میدهند در نظر گرفته میشود ممکن است گاهی اوقات فضاهای بزرگ برای شرکت های بزرگتر که پرسنل و تجهیزات اداری بیشتری دارند در نظر گرفته شود یا اینکه ساختمان های اداری به صورت کامل به یک تجارت و کار یا برند اختصاص یابد.

شرکت ها همیشه از کوچکترین فضا بیشترین استفاده را میکنند اما در این میان برخی از شرکت ها هستند که فضای کاری خود را با تجارت هایی که شبیه به آنها هستند به اشتراک میگذارند. مثلا دو نوع تجارت مختلف یا مشابه در یک فضای اداری انجام میگرید. البته اغلب اوقات تجارت ها به هم شبیه هستند اما ممکن است با وجود چند میز کاری یا چند اتاق مختلف چند کار متفاوت همزمان با هم انجام بگیرد.

خوبی فضاهای کاری مشترک این است که ذهن میتواند از خلاقیت دیگران الهام بگیرد البته در اروپا این نوع از فضاهای مشترک کاری بیشتر رونق دارد. بیشتر سرمایه گذاران فضاهای خود را با تجارت هایی که به نوعی به رونق کار خودشان کمک میکند یا بستر سازی میکند را اختصاص میدهند.

قطعا در این فضاهای بزرگ تجاری ایده های بزرگ هم وجود دارد و البته میزان اعتبار هم به حد کافی وجود خواهد داشت چون وقتی تجارت های مختلف در کنار یکدیگر کار میکنند حساسیت های کاری بالاتر رفته و استراتژی های قویتر برای اداره ی کار وجود خواهد داشت در این گونه فضاها رشد و پیشرفت کارمندان هم به حد زیادی مشاهده میشود.

فضاهای مشترک با داشتن سالن های جلسه و سمینارها تعامل بهتری برقرار میکنند چون در این گونه فضاها امکانات اداری افزایش می یابد و هر دو تجارت در تلاش هستند تا شرایط کاری را بیش از پیش بهبود ببخشند.
در این زمینه سالانه فعالیت های زیاد و سرمایه گذاری های فراوانی صورت میگرد چون اساسا تجارت های مختلف میتوانند از نزدیک از تجربیات هم استفاده کنند و مکمل یکدیگر باشند. هنگام برخورد با چالش ها حرفه ای تر عمل کنند و البته توسعه یافتگی و پیشرفت هم به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

معمولا فضاهای کاری مشترک برای مشاغلی که مرتبط به یکدیگر هستند مورد استفاده است. ویژگی بارز این مدل کاری محور قرار دادن خلاقیت است چون به نوعی رقابت کاری در بین تجارت های موجود در یک فضا به وجود می آید بنابراین پرسنل برای بهبود کار و افزایش کیفیت تلاش خواهند نمود.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید