سواد دولت چقدر است؟ لیسانسه ها در قعر، بی سوادها و دکترها در صدر!

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود تصویری از سطح تحصیلات کارمندان دولت در وزارتخانه‌های مختلف ارایه کرد.

این نهاد آماری در گزارش تازه خود اعلام کرده که وزارت علوم باسوادترین وزارتخانه کشور بوده و بیشتر افرادی که دارای درجه تحصیلی دکتری هستند در بدنه این وزارتخانه و دانشگاه‌های مختلف مشغول کارند.

بنا به یافته‌های مرکز آمار ایران، در سال ١٣٨٠، ۶٩ درصد کارمندان دولت مرد و ٣١ درصد زن بوده‌اند که این نسبت در سال ١٣٩۵ به ۵٩ درصد مرد و ۴١ درصد زن تغییر یافته است.

براساس سالنامه آماری سال ١٣٩۵، کارمندان دولت تابع قانون خدمات کشوری و قانون کار، در مجموع ٢,٣۴١,٧٢۶ نفر در سال ١٣٩۵ بوده‌اند، که نسبت به سال ١٣٨٠، ۶ در هزار رشد داشته که می‌توان گفت تغییر محسوسی نسبت به تعداد کارکنان سال ١٣٨٠ (٢٣٢٨۶٣۵نفر) نداشته است.

تورم کارمندان در آموزش و پرورش

مرکز آمار ایران همچنین با بررسی تورم کارمندان در دولت، به این موضوع اشاره کرده که ۴٣ درصد از کارمندان دولت در وزارت آموزش و پرورش و ١٨ درصد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول فعالیت بوده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که ۶١ درصد کارمندان دولت دراین دو وزارتخانه و ٣٩ درصد در مابقی دستگاه‌های دولتی مشغول فعالیت بوده‌اند.

۵ درصد کارکنان دولت زیر دیپلمند

آنگونه که این نهاد آماری روایت کرده، در سال ١٣٨٠، کارکنان تابع قانون خدمات کشوری و سایر مقررات استخدامی، از نظر تحصیلات، ٢٠درصد پایین‌تر از دیپلم، ٢٩ درصد دیپلم، ٢١ درصد فوق دیپلم، ٢٧ درصد لیسانس، ٢ درصد فوق لیسانس و ١,۶ درصد دکترا بوده‌اند که در سال ١٣٩۵، به ۵ درصد زیر دیپلم، ١٧ درصد دیپلم، ١۵ درصد فوق دیپلم، ۵٠ درصد لیسانس، حدود ١٠ درصد فوق لیسانس و ۴درصد دکترا، تغییر یافته است.

وضعیت اشتغال بر حسب تحصیلات

طبق گزارش مرکز آمار ایران، در کشور بیش از ۷٫۵ میلیون نفر با تحصیلات کارشناسی (آخرین مدرک تحصیلی) حضور دارند که بیش از نیمی از آن ها یعنی حدود چهار میلیون نفر، متقاضی شغل هستند ، از این میزان حدود یک میلیون نفر بیکار مانده اند تا حدود ۲۳ درصد از لیسانسه های متقاضی شغل، بیکار باشند. این در حالی است که نرخ بیکاری در مورد افراد بی سواد حدود ۴٫۵ درصد است. افراد باتحصیلات دکترا با ۴٫۶ و افراد دارای تحصیلات غیررسمی و نهضت سوادآموزی با ۴٫۲ درصد جزو دیگر گروه های با نرخ بیکاری بسیار کم هستند.

Rate this post
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.