درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی و هزینه های قابل قبول مالیاتی کدامند؟

0
درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی و هزینه های قابل قبول مالیاتی کدامند؟
درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی و هزینه های قابل قبول مالیاتی کدامند؟

پاراف درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی و هزینه های قابل قبول مالیاتی کدامند؟ : مطابق تبصره 3 ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، کلیه مؤسسات ایرانگردی و جهانگردی که دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، هر ساله، از 50 درصد مالیات تعلق گرفته، معاف خواهند بود. شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادی، کارگری، کارمندی، دانشجویی و دانش آموزی، بر اساس ماده 133 قانون مالیات های مستقیم از 100 درصد مالیات بر درآمد معاف هستند.

با این حال، باید توجه داشت که به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(مورخ 1375.12.25) در صورتی درآمد نهادها و شرکت های یادشده مشمول معافیت مالیاتی خواهد شد که این درآمدها از فعالیت های اقتصادی متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه آن ها به دست آمده باشد. بنابراین، درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی غیرمرتبط با اهداف و اساسنامه این نهادها، مشمول معافیت مالیاتی نیست.

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت در مدارس(اعم از ابتدایی، دبیرستان، فنی و حرفه ای) و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی، همچنین درآمد مؤسسات نگهداری از معلولان ذهنی و حرکتی بابت نگهداری از این افراد(در صورتی که دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط باشند) و آن قسمت از درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشیِ دارای مجوز سازمانِ تربیت بدنی، که منحصراً از فعالیت های ورزشی به دست آمده باشد، از مالیات معاف است(ماده 134). موقوفات، نذورات، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی به مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر بُقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف هستند.

تشخیص «سایر بُقاع متبرکه» برعُهده سازمان اوقاف و امور خیریه است(بند الف ماده 139). همچنین، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه ای که به ثبت رسیده باشند، مشروط بر اینکه محل مصرف این هدایا، امور خیریه تعیین شده در اساسنامه این مؤسسات باشد، از مالیات معاف خواهد بود(بند ط ماده 139). بر اساس بند «ل» ماده 139 قانون مالیات های مستقیم، فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند، از مالیات معاف هستند. این معافیت مالیاتی شامل درآمد حاصل از موقوفات، کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی انجمن ها و هیئت های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز می شود، مشروط بر این که رسمیت آن ها به تصویب وزارت کشور رسیده باشد.(بند ک ماده 139)

شرط پذیرش هزینه قابل‌قبول مالیاتی

براساس اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم؛ پرداخت از طریق سیستم بانکی، شرط پذیرش هزینه قابل‌قبول مالیاتی خواهد بود. براساس تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیر 1394، پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی که به‌شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ 50 میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود.پاراف.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید