ارتقای شغلی در بانکها چگونه است؟ روابطی است یا ضوابطی؟

0

پاراف ارتقای شغلی در بانکها چگونه است؟ روابطی است یا ضوابطی؟ به نقل از اخبار بانك، ارزشیابی های دوره ای که در سطوح درونی یا فراسازمانی صورت می گیرد معمولا مهم ترین روش ارتقای شغلی در نظام اداری جامعه ماست که در مقایسه با نظام اداری برخی کشورهای پیشرفته نظیر: ژاپن، آلمان، انگلستان و … طی مدارج اداری و شغلی را برای هر شاغلی هم کند جلوه می دهد و هم ناکارآمد. در هر سازمانی بویژه اگر اداری و دولتی باشد روند مشخصی برای ارتقای شغلی وجود دارد که اغلب از پشتوانه های قانونی مفصلی برخوردارند.

در حقیقت در جامعه ما و البته به طور کلی و عمومی در هر جای دنیا ارتقای شغلی حقی است که باید آن را گرفت، اغلب روابط بر ضوابط می چربند و تعیین مشروعیت حدود رابطه گرایی با پارتی بازی هم کار آسانی نیست.

در کشوری نظیر ژاپن ارتقای شغلی روندی کاملا مشخص و البته کارآمد دارد. در بخش های دولتی و حتی خصوصی افراد براساس گردش مشاغل یعنی در جابه جایی در رده های شغلی مرتبط با یک حوزه کاری و کسب مهارت های جامع مدارج شغلی را طی می کنند و بسیاری از مدیران ارگان ها و شرکت های دولتی و خصوصی درحقیقت کارگران ساده ای بوده اند که برای مثال دو دهه پیش وارد نظام اداری آن شده و تجربه آموخته اند.

به همین سادگی! یعنی مدیریتی کلان و خرد در یک سازمان بیش از هر کسی حق کارکنان آن است. در مقابل برای مشاغلی که به تخصص های ویژه یا کمیاب نیاز دارند و حرفه هایی که به صورت قراردادی یا با روش های پیشرفته انجام می شوند افرادی از بیرون سازمان به تصدی پست ها می آورند .

علاوه بر آن ارتقای شغلی ابزاری قدرتمند برای انگیزش کارکنان و جلب مشارکت آنان در بهبود روش های انجام کار در دست مدیران است که به صورت نظام مند از آن استفاده می شود. اگر شما هم گمان می کنید ارتقای شغلی حق شماست راهکارهای زیر می تواند چاره ساز باشد.

۱-خودارزیابی: پیش از هر کاری خود را ارزیابی کنید. اگر خودتان مطمئن باشید که ارتقای شغلی حق شماست و مهارت های کافی برای پست های مدیریتی، سرپرستی و … را دارید اثبات آن راحت تر می شود.

۲-در سازمان مشکل گشا باشید نه مشکل آفرین.

۳- برای پذیرش کارهای جدید هرچند مخاطره آمیز باشد و کمتر کسی آن را قبول کند، آگاهانه داوطلب شوید.

۴- از عملکرد خود گزارش های منصفانه و درست به مدیران ارائه دهید.

۵- خواسته خود را اعلام کنید تا تصمیم گیران بدانند که شما خواهان ارتقای شغلی هستید.

۶- بر خواسته خود متمرکز شوید و بیش از گذشته تلاش کنید. ارتباطات خود را تقویت کنید و فرصت ها را از دست ندهید. گاهی لازم است از طریق مهارت آموزی در سایر سازمان ها و موسسات یا عضویت در نهادهای حرفه ای مرتبط با شغل خود توانایی هایتان را به رخ مدیران بالادستی بکشید. افرادی که مهارت های جامع تری دارند گزینه های مناسبی برای ارتقای شغلی و تصدی پست های مدیریتی محسوب می شوند.

بعضا روساي شعب براي پيشرفت برخي كارمندان مورد نظر كارنامه مثبت به سرپرستي و غيره ارسال مي كنند و كارمندان بي پارتي و بدون پشتوانه سالها بايد در انتظار بنشينند.

در شبكه بانكي كارمندان در ابتدا براساس آزمون كتبي و مصاحبه (البته برخي با پشتوانه شغل پدر در بانك مورد نظر شاغل مي شوند) در يك بانك و موسسه شاغل مي شوند.اما طي كردن مدارج بالا به دليل نبود تعريف مناسب از ارتقاي شغلي،با دست و پا كردن رابطه و به قولي خود شيرين كردن فرد منجر مي شود.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید