اولویت اصلی جامعه شاهد و ایثارگر چیست؟

0
اولویت اصلی جامعه شاهد و ایثارگر چیست؟
اولویت اصلی جامعه شاهد و ایثارگر چیست؟

پاراف اولویت اصلی جامعه شاهد و ایثارگر چیست؟ : عبدالرضا عباسپور معاون بهداشت و درمان بنیاد در بیست و یکمین سمینار معاونین بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور گفت: درمان، اولویت اصلی جامعه شاهد و ایثارگر است و رضایت از این بخش سایر خدمات را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

درمان، اولویت اصلی جامعه شاهد و ایثارگر است و رضایت از این بخش سایر خدمات را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی افزود: ارائه خدمات درمانی در بنیاد به دو روش درمان مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود که ۸۵ درصد این خدمات به صورت غیر مستقیم و خرید خدمت از شرکت های بیمه ای انجام می شود و در حدود ۱۲ سال گذشته این خدمات از طریق شرکت سهامی بیمه ایران انجام شده است.

تاخیر در خدمات رسانی این حوزه صدمات جبران ناپذیری برای بنیاد در پی دارد. درمان، اولولیت اصلی جامعه شاهد و ایثارگر است و رضایت از این بخش سایر خدمات را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی با بیان سیاست ها و اهداف بنیاد در زمینه درمان، گفت: رعایت دقیق قوانین و ضوابط، عدم تصدی گری و برون سپاری با تاکید بر تامین خدمات، صرف بهینه بودجه، رضایت مندی جامعه شاهد و ایثارگر، عدالت در خدمات، تعامل همه واحد ها و جلوگیری از هدررفت سرمایه ها با هدف ارتقا سطح سلامت جامعه شاهد و ایثارگر از جمله اهداف معاونت بهداشت و درمان در زمینه ارائه خدمات درمانی به ایثارگران است.

وی با تأکید بر اینکه با سلامت جسمی و روانی کامل ایثارگران، سایر خدمات بنیاد برای آنها معنا دار می شود، گفت: خوش خلقی، رعایت صبر، متانت و در نظر گرفتن شآن ایثارگران و احساس همدلی و هم دردی با آنها باید در مراجعات حضوری و غیر حضوری در نظر گرفته شود.

عباسپور تاکید کرد: سرکشی و عیادت از ایثارگرانی که نیاز درمانی خاص دارند، توجه به اقتصاد مقاومتی و مدیریت درمان، شناسایی افراد نیازمند به مراقبت درمانی در منزل، نظارت بر کیفیت خدمات شرکتها، ثبت اطلاعات ویزیت در منزل و پایش در سجایا، توجه به خدمات اورتز و پروتز با هماهنگی شرکت متد، مانیتورینگ بیماران بد حال، انجام اقدامات پیشگیرانه برای گروه های پر خطر، توجه به برنامه های آموزشی و اجرای پایش تخصصی جانبازان، نظارت و همکاری در مدیریت و عملکرد مراکز فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار باید توسط ادارات کل بهداشت و درمان در استانها مد نظر قرار گیرد.ایثار.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید