دلیل استعفای برخی مدیران دولتی برای شرکت در انتخابات چیست؟!

0
انتخابات و استعفای مدیران دولتی
انتخابات و استعفای مدیران دولتی

پاراف دلیل استعفای برخی مدیران دولتی برای شرکت در انتخابات چیست؟! براساس ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي جمع زیادی از مسئولین اجرایی که قصد کاندیداتوری در انتخابات را دارند موظفند حداقل 6 ماه پیش از ثبت نام از سمت خود استعفا دهند. اما از آنجا که هیچ قانونی بی حکمت نیست مسلما ماده 29 قانون انتخابات مجلس هم خالی از حکمت نمی باشد. به گزارش پاراف به نقل از خوزنیوز، چرا بعضی مدیران دولتی برای شرکت در انتخابات باید استعفا بدهند:

1- جهت اینکه از جایگاه حقوقی مدیر محترم خواسته یا ناخواسته ! جهت تبلیغ استفاده نشود.

2- جهت اینکه مدیر محترم از امکانات دولتی جهت مصارف تبلیغاتی استفاده نکند. مثلا حتی تا مدتی بعد استعفا از خودروی دولتی جهت شرکت در مراسم فاتحه خوانی در شهرستان ها استفاده ننماید.

3- جهت اینکه خواسته یا ناخواسته از نفوذ و قدرت صاحب منصب برای کسب ثروت و احتمالا مصرف در تبلیغات انتخاباتی استفاده نشود، مثلا از نفوذ مدیر توسط وابستگان جهت استفاده از ابزار خوب ترک تشریفات و انعقاد قراردادهای چند صد میلیونی استفاده نشود.

4- جهت اینکه مدیری که در حوزه نفوذ خود اعمال نفوذ ننماید و مثلا بخش زیادی از فضای تبلیغات محیطی و شهری را در اختیار نگیرد که هم تامین ثروت شده و هم در بزنگاه انتخابات با دست برتر تبلیغاتی نسبت به سایر رقبا سعی در جلوس بر کرسی سبز مجلس داشته باشد. و صدها دلیل دیگر که نشان از تیزبینی قانون گذار در تدوین چنین ماده ای دارد.

در واقع وقتی مدیری استعفا می دهد دیگر قادر به انجام هیچ از موارد فوق نیست؟ که اگر این امکان وجود دارد تیزبینی و دفت نظر بیشتر دستگاهی نظارتی را در این خصوص طلب می کند.

حالا باید در میدان عمل دید که آیا استعفا مانعی برای عدم استفاده از امکانات دولتی مدیران مستعفی هست یا نه؟

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here