تأمین اجتماعی چه خدماتی ارائه میدهد و چگونه میشود از آنها بهره مند شد؟

0
تأمین اجتماعی چه خدماتی ارائه میدهد
تأمین اجتماعی چه خدماتی ارائه میدهد

پاراف تأمین اجتماعی چه خدماتی ارائه میدهد و چگونه میشود از آنها بهره مند شد؟ : حمایت‌های قانون تأمین اجتماعی از بیمه‌شدگان، محدود به موضوعاتی نظیر بازنشستگی، بیماری، از کارافتادگی و مستمری بازماندگان نیست. این قانون، برای کسانی که حق بیمه پرداخت می‌کنند، طبق مقررات، مزایای ویژه‌ای نیز پیش‌بینی کرده‌است که شاید بخش مهمی از بیمه‌شدگان از آن بی‌اطلاع باشند؛ مزایایی که می‌تواند در مواقع بحرانی یا بزنگاه‌های خاص زندگی، گوشه‌ای از مشکلات بیمه شده یا بازماندگان وی را برطرف کند.

با این حال، نباید فراموش کرد که بهره‌مندی از این مزایا، شرایطی دارد که دانستن آن، به اندازه آگاهی از وجود این مزایا، ضروری و لازم است. بسیار پیش آمده‌است که برخی از بیمه‌شدگان با اطلاع از برخی مزایای قانونی، بدون توجه به شرایط دریافت آن، به شعب تأمین اجتماعی مراجعه کرده و ناامید و دست‌خالی بازگشته‌اند. بنابراین، پیش از هر اقدامی، برای دریافت هر نوع مزایای حمایتی از سازمان تأمین اجتماعی، ابتدا شرایط دریافت آن را بررسی کنید و پس از اطمینان از داشتن این شرایط، اقدام لازم را انجام دهید.

کمک هزینه ازدواج

طبق ماده ۸۵ قانون تأمین اجتماعی، بیمه شده‌ای که ازدواج کرده است، می‌تواند از مزایای کمک هزینه ازدواج بهره‌مند شود. برای دریافت این کمک هزینه، بیمه شده باید این شرایط را داشته باشد:

١- ازدواج برای اولین بار باشد

٢- عقد، دائم بوده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد

٣- در تاریخ ازدواج، ارتباط بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد

۴- بیمه شده طی مدت ۵ سال قبل از ازدواج، سابقه ٧٢٠ روز کار و پرداخت حق بیمه را داشته باشد

در اینجا لازم است چند نکته را یادآوری کنیم؛ نخست این‌که بیمه شده زمانی استحقاق دریافت کمک هزینه ازدواج را دارد که هنگام ازدواج، مشغول به کار بوده و در ضمن، لیست بیمه وی توسط کارفرما رد شده باشد. دوم این‌که، بیمه شده باید دست‌کم ۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه را طی ۵ سال قبل از ازدواج داشته باشد. این سابقه ۷۲۰ روزه، می‌تواند متوالی یا متناوب باشد. در صورتی که زن و مرد، هر دو شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج را داشته باشند، می توانند نسبت به دریافت آن اقدام کنند و پرداخت کمک هزینه به مرد، مانع از دریافت آن توسط همسر وی، در صورتی که واجد شرایط دریافت کمک هزینه باشد، نخواهد بود.

برای دریافت کمک هزینه ازدواج، لازم است بیمه شده با در دست داشتن این مدارک به شعبه‌ای از سازمان تأمین اجتماعی که حق بیمه وی بر اساس لیست کارفرما در آن پرداخت می‌شود، مراجعه کند:

١– اصل و تصویر صفحات مورد نیاز عقدنامه؛ ۲- اصل و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین

٣– فرم تعهدکتبی بیمه شده مبنی بر اولین ازدواج

مبلغ کمک هزینه ازدواج، معادل میانگین یک ماه حقوق و مزایایی است که طی ۲ سال قبل از عقد، در لیست بیمه کارفرما ثبت و بر مبنای آن حق بیمه پرداخت شده است. در صورتی که مبلغ مورد نظر، کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده در تاریخ ازدواج باشد، میزان کمک هزینه به حداقل دستمزد در تاریخ ازدواج افزایش داده خواهد شد.

کمک هزینه کفن و دفن

مطابق ماده ۸۴ قانون تأمین اجتماعی، در صورت فوت بیمه شده یا مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی، کمک هزینه کفن و دفن وی، متناسب با محل زندگی متوفی، به بازماندگانش پرداخت خواهد شد. البته کسانی که می‌توانند کمک هزینه مربوطه را دریافت کنند محدود به این افراد هستند:

١- همسر بیمه شده

٢- فرزندان بیمه شده

٣- پدر یا مادر بیمه شده

از سال ۱۳۸۶ به بعد و در پی تصمیم شورای عالی تأمین اجتماعی، کمک هزینه کفن و دفن به همسر بیمه شده نیز تعلق می‌گیرد؛ به این معنا که در صورت فوت همسر بیمه شده و در قید حیات بودن شخص بیمه شده، این کمک هزینه به وی پرداخت خواهد شد. طبق مندرجات پایگاه اطلاع رسانی تأمین اجتماعی، «http://www.tamin.ir»، میزان کمک هزینه کفن و دفن، معادل یک ماه حداقل دستمزد در سال فوت است.

برای دریافت کمک هزینه کفن و دفن باید یکی از افراد مجاز به دریافت کمک هزینه، با در دست داشتن این مدارک، به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کند:

١- دفترچه درمانی متوفی

٢- گواهی فوت بیمه شده

٣- مستندات و مدارک مربوط به کفن و دفن (فاکتور و …)

کمک هزینه‌ اروتز و پروتز

وسایل کمک پزشکی (اروتز و پروتز)، وسایلی است که به منظور اعاده سلامت یا جبران نقص عضو جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار می‌رود؛ وسایلی مانند سمعک، عینک، چشم مصنوعی، کفش طبی و … . طبق مقررات سازمان تأمین اجتماعی، بیمه شدگان می‌توانند در صورت نیاز و با دارا بودن شرایط قانونی، از کمک هزینه‌های مربوط به اروتز و پروتز استفاده کنند.

خوشبختانه، از سال ۱۳۸۵ به بعد، بیمه‌شدگان اختیاری و خانواده‌های آنها هم می‌توانند از مزایای کمک هزینه اروتز و پروتز بهره‌مند شوند. با این حال، باید توجه داشت که پرداخت کمک هزینه مربوط به این وسایل، با محدودیت زمانی روبه‌رو است و بیمه‌شده نمی‌تواند پیش از طی شدن زمان انتظار پیش‌بینی شده، مجدد استفاده از مزایای کمک هزینه اروتز و پروتز را تقاضا کند.

این دوره زمانی برای شیشه عینک طبی، هر ۲ سال یک‌بار، برای «کنتاکت لنز»، هر ۱۰ سال یک‌بار، برای سمعک، هر ۱۰ سال یک‌بار، برای ویلچر، هر ٧ سال یک‌بار، برای چشم مصنوعی، هر ۵ سال یک‌بار، برای دست و پای مصنوعی، هر۵ سال یک‌بار و برای کفش طبی «کلاب فوت»، هر ۲ سال یک‌بار است.

افزون بر این موارد، طبق مندرجات پایگاه اطلاع رسانی سازمان تأمین اجتماعی، به منظور مساعدت با مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده‌کلی، هزینه عینک طبی(شیشه و فریم)، صرفاً بابت یکی از انواع عینک (دوربین، نزدیک بین و آستیگمات) و همچنین، پروتز یک دست دندان مصنوعی، در صورتی‌که از تاریخ آخرین پرداخت هزینه پروتز مزبور به آنان، حداقل ۱۰ سال گذشته باشد، حداکثر برای یکبار دیگر، با رعایت سایر شرایط، قابل پرداخت خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای دریافت کمک هزینه اروتز و پروتز، عبارتند از:

۱- گواهی پزشک متخصص (مرتبط با نوع تجویز پروتز و اروتز)

٢- فاکتور خرید

بیمه شده باید این مدارک را به شعب مربوطه تحویل دهد تا پس از تأیید توسط پزشکان معتمد سازمان، مبلغ مورد نظر به وی پرداخت شود.خراسان.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here