افراد مثبت چه علائم و مشخصاتی دارند؟ ۳۰ ویژگی انرژی مثبتها

0
افراد مثبت چه علائم و مشخصاتی دارند؟ 30 ویژگی انرژی مثبتها
افراد مثبت چه علائم و مشخصاتی دارند؟ ۳۰ ویژگی انرژی مثبتها

پاراف افراد مثبت چه علائم و مشخصاتی دارند؟ ۳۰ ویژگی انرژی مثبتها : یادداشتی از دکتر محمود سریع القلم. ۳۰ ویژگی افرادی که انرژی مثبت دارند:

 • یک ساعت ۶ صبح روی شن می نشینند و به امواج دریا نگاه می کنند؛
 • وسط صحبت دیگری، به ساعت خود نگاه نمی کنند؛
 • به جای اینکه عصبانی شوند، فکر می کنند؛
 • کتاب هدیه می دهند؛
 • وقتی به پارک می روند خطوط برگ ها را با هم مقایسه می کنند؛
 • ادای آدم خوب را در نمی آورند؛
 • نسبت به هارمونی و زیبایی رنگهایی که در پوشش خود انتخاب می کنند، دقت دارند؛
 • تا بتوانند از همنشینی با سیاست بازان فاصله می گیرند؛
 • به ندرت، شکایت می کنند؛
 • در حد ضرورت حرف می زنند؛
 • کسی نگران لطمه خوردن از جانب آن ها نیست؛
 • برای جلوگیری از تکرار اشتباهات، برنامه ریزی می کنند؛
 • دو نیم روز در هفته را فقط به خود اختصاص می دهند؛
 • بیشتر وقت فکری آن ها به چراها می گذرد تا چه ها؛
 • همسایه هایشان از آن ها بسیار راضی هستند؛
 • یک دفترچه ۵٠ برگی، خود انتقادی دارند؛
 • برای حفظ شادابی پوست صورت خود؛ هم ورزش می کنند و هم تغذیه سالم دارند؛
 • اتوموبیل خود را برای فردی که از خطوط عابر پیاده رد می شود، متوقف می کنند؛
 • چه در ظاهر و چه در خفا، غرور خود را به حداقل رسانده اند؛
 • انتظارات خود را از دیگران به حداقل رسانده اند؛
 • هر حرفی می زنند و هر کاری انجام می دهند، ده سال آینده را در نظر می گیرند؛
 • مهم ترین هدف زندگی آن ها، کشف خود است؛
 • به جای اینکه حسادت بورزند، کار و خلاقیت خود را سه برابر می کنند؛
 • ترجیح می دهند ١٠٠ متر راه بروند تا دوبله پارک کنند؛
 • به دیگران می گویند: شما در این ۵ مورد بیشتر از من کوشش کرده اید؛
 • از فردی که برای آن ها وقت گذاشته، بارها و بارها تشکر می کنند؛
 • برای حفظ سلامتی، قبل از ٨ شب شام می خورند؛
 • در منظومه شخصیتی آن ها، جعبه ای به نام بدی به دیگران وجود ندارد؛
 • به واسطه خودسازی به این نتیجه رسیده اند که مرکز ثقل جهان نیستند؛
 • به اینکه چرا تعداد زیادی پرنده روی سیم برق کنار هم نشسته اند و نگاه می کنند، فکر می کنند.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید