وقتی موضوعی کش دار رخ بدهد، آدمها احتمالا در این دسته ها قرار می گیرند

0
وقتی موضوعی کش دار رخ بدهد، آدمها احتمالا در این دسته ها قرار می گیرند
وقتی موضوعی کش دار رخ بدهد، آدمها احتمالا در این دسته ها قرار می گیرند

وقتی موضوعی کش دار رخ بدهد، آدمها احتمالا در دسته های زیر قرار می گیرند:

گروه اول

عده ای به تشویق دو سر کش خواهند پرداخت تا موضوع هر چه بیشتر کش دار شود. اینها از نتیجه کار مطلعند و می دانند در صورت پاره شدن کش چه بلایی بر سر دو طرف کشنده خواهد آمد. اینها آدم هایی هستند که از دیدن خسارت دیگران لذت می برند. یا شاید منفعتی دارند. پس کشنده ها را تشویق به کشش بیشتر میکنند تا کش هر چه بیشتر به کش آید و صد البته خسارت و منفعت بیشتری عاید شود.

پاره کردن کش راحت ترین کار در بین تمام این آدمهاست. ضمن آنکه اگر کسی دخالت هم نکند بالاخره موضوع کش دار خودش پاره و خسارات خود را بجای خواهد گذاشت. راه حل منطقی نزدیک کردن دو طرف کشنده به هم و خارج کردن موضوع کش دار از دست این دو است. وقتی کش از دست این دو خارج شد حل کردن موضوعی که دیگر خبری از کش در آن نیست آسانتر خواهد بود.

گروه دوم

آدمهایی نیز وجود دارند که از کنار این صحنه کش دار بی تفاوت عبور میکنند. اینها هم از پاره شدن کش موضوع کش دار و خسارتهای احتمالی مطلعند ولی به دلایلی که به خودشان ارتباط دارد تمایلی به دخالت ندارد.

گروه سوم

افراد دیگری وجود دارند که از سر دلسوزی وارد موضوع کش دار شده تا شاید بتوانند کش را از دست کشنده ها خارج کنند. اما چون شناختی از کش و موضوع کش دار ندارند، می زنند کش را از وسط پاره کرده تا به خیال خودشان موضوع فیصله یابد. قافل از آنکه بریدن آن از وسط هیچ تفاوتی با پاره شدن آن ندارد و در هر صورت خسارات خود را بجای خواهد گذاشت. ضمن آنکه تکه های کش هنوز ممکن است در دست دو طرف کشنده باقی مانده باشد.

گروه چهارم

عده دیگری نیز وجود دارند که شناخت لازم را از کش و موضوع کش دار دارند. اما اینها به یک طرف کشنده به هر دلیلی تمایل دارند. بنابراین دخالت کرده و کش را از طرفی که به آن متمایل هستند پاره خواهند کرد تا کمترین خسارت به وی و بیشترین خسارت به طرف مقابل کشنده وارد شود.

اما پاره کردن کش راحت ترین کار و وجه مشترک در بین تمام این گروه از آدمهاست. ضمن آنکه اگر کسی دخالت هم نکند بالاخره موضوع کش دار خودش پاره و خسارات خود را بجای خواهد گذاشت. راه حل منطقی نزدیک کردن دو طرف کشنده به هم و خارج کردن موضوع کش دار از دست این دو است. وقتی کش از دست این دو خارج شد حل کردن موضوعی که دیگر کش دار نیست بسیار آسانتر و صد البته راحت تر خواهد بود.و در پایان کش را باید از بین برد تا دست عده دیگر نیفتد و ماجرای دیگری به بار نیاورد.

این راه حلی است همیشگی در میان برداران مومن جهت حفظ وحدت همیشگی.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید