آیا معلمان مشمول کاهش ساعت کار زنان دارای شرایط خاص هستند؟

0
معلمان مشمول کاهش ساعت کار زنان
معلمان مشمول کاهش ساعت کار زنان

پاراف آیا معلمان مشمول کاهش ساعت کار زنان دارای شرایط خاص هستند؟ : مهناز احمدی مدیر کل بانوان آموزش و پرورش گفت: کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص در آموزش و پرورش از ۴۶ ساعت به ۳۶ ساعت تغییر پیدا خواهد کرد.

پس از بررسی مدارک و تأیید مراجع ذیصلاح و گزارش آن به امور اداری بانوان متقاضی مشمول کاهش ساعت کاری می‌شوند البته این موضوع صرفاً شامل حال کادر اداری می‌شود و معلمان را در برنمی‌گیرد.

 در خصوص ابلاغ بخشنامه کاهش ساعت کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص درآموزش‌ و پرورش اظهار کرد:‌ بخشنامه مربوطه به ادارات کل آموزش‌وپرورش ابلاغ شده است و بانوانی که مشمول این شرایط می‌شوند باید با مراجعه به ادارات و ارائه مدارک مربوطه درخواست خود را ثبت کنند.

ساعات کار بانوان شاغل که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید، فرزند زیر ۶ سال، همسر و فرزند معلول شدید یا دارای بیماری صعب‌العلاج و زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی با درخواست کتبی آنها به ۳۶ ساعت در هفته کاهش می‌یابد اما حقوق و مزایای ۴۴ ساعت در هفته را دریافت خواهند کرد

وی افزود:‌ پس از بررسی مدارک و تأیید مراجع ذیصلاح و گزارش آن به امور اداری بانوان متقاضی مشمول کاهش ساعت کاری می‌شوند البته این موضوع صرفاً شامل حال کادر اداری می‌شود و معلمان را در برنمی‌گیرد.

مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش گفت: ساعات کار بانوان شاغل که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید، فرزند زیر ۶ سال، همسر و فرزند معلول شدید یا دارای بیماری صعب‌العلاج و زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی با درخواست کتبی آنها به ۳۶ ساعت در هفته کاهش می‌یابد اما حقوق و مزایای ۴۴ ساعت در هفته را دریافت خواهند کرد.ایلنا.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید