تصویبنامه های تعیین کمک هزینه مسکن کارگران و ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده

0
تصویبنامه
تصویبنامه

پاراف تصویبنامه های تعیین کمک هزینه مسکن کارگران و ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده  : هیات وزیران اخیرا سه تصویب نامه در خصوص قانون کار و کنترل آلودگی هوا تصویب نموده است. این سه تصویب نامه به شرح زیر است:

۱- تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهر ۹۵ مبلغ چهارصدهزار ریال. این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۱۰۶۵۴۵مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دانلود تصویب نامه تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار

۲- تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه شماره ۲۸۴۵۴/ت ۵۳۱۷۲ هـ مورخ ۲ تیر ۹۵، تعیین زمان تعمیرات اساسی سالانه واحدهای صنعتی مستقر در محدوده و حریم کلانشهرها ( هیدروکربوری و برقی )، تدوین استاندارد ملی تجهیزات مورد استفاده در مراکز معاینه فنی و اصلاح تصویبنامه شماره ۱۶۵۸۷۹/ت ۵۰۳۶۸ک مورخ ۱۷ اسفند ۹۴ درخصوص جریمه های تخلفات حمل و نقل عبور و مرور به منظور کاهش آلودگی هوای کلانشهرها. این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۱۰۶۵۴۶مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دانلود تصویب نامه جریمه های تخلفات حمل و نقل عبور و مرور به منظور کاهش آلودگی هوای کلانشهرها

۳- تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تمدید آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا،‌ مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار از تاریخ انقضای اعتبار به مدت پنج سال. این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۱۰۶۵۴۸مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دانلود تصویب نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا،‌ مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید