توقع مدیران جوان کشور برای ورود به حوزه‌ی مدیریتی کلان و ملی کشور

0
مدیران جوان کشور
مدیران جوان کشور

پاراف توقع مدیران جوان کشور برای ورود به حوزه‌ی مدیریتی کلان و ملی کشور : اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با تاکید بر لزوم فراهم شدن زیر ساخت‌های لازم جهت حضور بخش و سرمایه گذار خارجی در حوزه‌ی میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری گفت:‌ دولت این آمادگی را دارد تا از برنامه‌هایی که در این سازمان تدوین می‌شود حمایت جدی انجام دهد.

چشم انداز مدیریت اجرایی و دولتی نسبت به گذشته با تغییرات چشم گیری مواجه شده است و در همین راستا دیگر صرفا نمی‌توان بر تجربیات مدیران گذشته اکتفا کرد بلکه نیازمند مدیرانی با درک و دانش و اراده ای محکم و انگیزه‌ای جدی در صحنه‌های مدیریتی کشور هستیم.

وی حضور زنان و فرصتهای حضور زنان در جامعه را یکی دیگر از واقعیات امروز عرصه مدیریت کشور برشمرد و گفت: ارتقاء سطح مدیریت زنان در مدیریت کشور واقعیتی جدی و انتظاری به جا و طبیعی است و جامعه ایران باید بپذیرد که در جاهایی که زنان مدیریت را قبول کرده‌اند موفقیت‌های خوبی حاصل شده است.

 باید واقعیت حضور و توانایی زنان در عرصه‌ی مدیریتی کشور را پذیرفت و شرایط را برای حضور بیشتر آنها از عرصه‌ی مدیریتی که هم مفید و هم لازم است فراهم کرد.

معاون اول رئیس جمهور حضور جوانان در عرصه‌های مدیریت میانی و پایینی کشور را یکی دیگر از واقعیت‌های عرصه‌ی مدیریت روز کشور دانست و گفت: این که جامعه جوان و مدیران سطوح پایین انتظار حضور در سطوح بالای مدیریتی بر اساس عملکرد و توانایی و دانش خود را دارند. یکی از مشکلاتی که ما امروز با آن مواجه هستیم این است که هنگامی که مسئولیت نهاد یا وزارت‌خانه‌ای خالی می‌شود همه ذهن‌ها برای جایگزینی این مسئولیت به سمت افرادی محدود و وزرا و معاونان سابق می‌شود این در حالی است که مدیران جوان کشور توقع دارند وارد حوزه‌ی مدیریتی کلان و ملی شوند.ایسنا.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here